Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
Oppsetninger tildelt skole:


SOUNDTRAP 2019-20Dato: 17.09.2019
Klokkeslett: 19/09 20/09 23/09 kl 09.15 og kl 11.30
Antall plasser: 160

Soundtrap er en workshop innen komponering der elevene vil bruke Chromebook og appen Soundtrap til å lage sine egne komposisjoner og arrangementer.

Da alle skolene nå bruker Chromebook vil appen være tilgjengelig for alle elevene. Veien fra idé til klingende lyd er kort og jeg vil prøve å henlede elevens oppmerksomhet fra det tekniske til det estetiske ved å skape musikk. Ved bruk av Soundtrap vil elevene få en lyttebasert tilnærming til musikkproduksjon. Workshopen foregår på skolen.

 En har flere muligheter - eleven kan lage sine egne komposisjoner eller jobbe sammen i grupper. Jeg har som mål at workshopen ender opp i en presentasjon av det klanglige resultatet.

 Hovedområder i workshopen:

*Elevene lager musikk

*Elevene tar lydopptak

*Elevene etterbehandler opptakene

*Komposisjonen deles med medelever.

 Målet er å gi elevene erfaring med hvordan musikk produsereres og la de reflektere over det å skape musikk ved å bruke teknologien som er tilgjengelig.. Workshopen passer for elever fra 6. til 9. trinn i grunnskolen


Stavangersanger 2019-20Dato: 26.09.2019
Klokkeslett: kl 10.00 og kl 11.30
Antall plasser: 210

Under forestillingen vil vi fremføre sanger, rim og regler, fra gammel og ny tid.

Vi ønsker å formidle sanger og regler slik at elevene blir kjent med en del av vår lokale kultur. Stavanger har en rikholdig sangskatt som både er preget av tilhørighet og kjærlighet til byen.

Sangene som er tatt med er enten skrevet av folk med tilknytting til byen eller har tema/ innhold knyttet til byen.

Hoveddelen av repertoaret vårt er sanger som er blitt populære de siste 50 årene, men vi ønsker og å trekke frem noen sanger vi mener har hatt en betydning for vår lokale kultur og identitet som siddiser.

 


Dansens verden 2019-20Dato: 27.09.2019
Klokkeslett: kl 09.15 og kl 11.30
Antall plasser: 81

Utøverne ønsker gjennom denne produksjonen å gi elevene et kort innblikk i dansens historie både gjennom en visuell presentasjon og der elevene selv få prøve seg innen ulike danseuttrykk, alt fra ballett, samtidsdans og jazzdans gjennom workshopene. En håper å inspirere elevene og lærerne til å bruke dans /skapende uttrykk i skolehverdagen.

I løpet av 90 minutter vil altså elevene både få en kort innledning om dansens opprinnelse ved bruk av multimedia og oppvarming før de får 2 workshop innen moderne /samtidsdans og jazzdans

 

 

.