Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
Oppsetninger tildelt skole:


Middelalder på Utstein kloster 2018-2019Dato: 20.05.2019
Klokkeslett: kl 9.00-11.00
Antall plasser: 26

Omvisning på klosteret, med historie fra vikingtid til i dag, med hovedvekt på middelalderen.
Deretter gjør elevene en oppgaveløype i klosterets omgivelser, som avsluttes med en
arkitekturoppgave, der elevene gruppevis bygger en romansk rundbue. Siden skal de "kaste
på munk", en lek med røtter i middelalderen.


SOUNDTRAP 2019-20Dato: 09.09.2019
Klokkeslett: kl 11.30
Antall plasser: 30

Soundtrap er en workshop innen komponering der elevene vil bruke Chromebook og appen Soundtrap til å lage sine egne komposisjoner og arrangementer.

Da alle skolene nå bruker Chromebook vil appen være tilgjengelig for alle elevene. Veien fra idé til klingende lyd er kort og jeg vil prøve å henlede elevens oppmerksomhet fra det tekniske til det estetiske ved å skape musikk. Ved bruk av Soundtrap vil elevene få en lyttebasert tilnærming til musikkproduksjon. Workshopen foregår på skolen.

 En har flere muligheter - eleven kan lage sine egne komposisjoner eller jobbe sammen i grupper. Jeg har som mål at workshopen ender opp i en presentasjon av det klanglige resultatet.

 Hovedområder i workshopen:

*Elevene lager musikk

*Elevene tar lydopptak

*Elevene etterbehandler opptakene

*Komposisjonen deles med medelever.

 Målet er å gi elevene erfaring med hvordan musikk produsereres og la de reflektere over det å skape musikk ved å bruke teknologien som er tilgjengelig.. Workshopen passer for elever fra 6. til 9. trinn i grunnskolen


Stavangersanger 2019-20Dato: 18.09.2019
Klokkeslett: kl 10.00
Antall plasser: 22

Under forestillingen vil vi fremføre sanger, rim og regler, fra gammel og ny tid.

Vi ønsker å formidle sanger og regler slik at elevene blir kjent med en del av vår lokale kultur. Stavanger har en rikholdig sangskatt som både er preget av tilhørighet og kjærlighet til byen.

Sangene som er tatt med er enten skrevet av folk med tilknytting til byen eller har tema/ innhold knyttet til byen.

Hoveddelen av repertoaret vårt er sanger som er blitt populære de siste 50 årene, men vi ønsker og å trekke frem noen sanger vi mener har hatt en betydning for vår lokale kultur og identitet som siddiser.

 


Den reisende celloen 19-20Dato: 22.11.2019
Klokkeslett: kl 11.30
Antall plasser: 23

Produksjoneen "Den reisende celloen" tar elevene med på en musikalsk reise til øya Sri Lanka utenfor India.

Læreren til Olav Rohan de Saram spilte også en tromme Kandyan som de bare har på denne øya. Da læreren til Olav viste frem trommen  til sin venn kompoinisten Luciano Berio likte vennen lydene så godt at han komponerte et nytt musikkstykke med de samme lydene på cello. Olav skal fremføre deler av dette stykker på konserten. Underveis vil det bli vist bilder fra Sri Lanka og elevene vil og delta med sang/rytmer.


PODCAST 2019-2020Dato: 13.12.2019
Klokkeslett: og 3/01 kl 08.30
Antall plasser: 29

Elevene vil få et  skrivekurs som er rettet mot replikkskriving og tekstskaping ment til muntlig fremføring. Klassen vil  få tilsendt  dilemmahistorier/mysteriehistorier(blir sendt i god tid til skolen) som skal danne utgangpunkt for podcasten slik at de kan bruke læringsstrategier/tankekart før utøveren kommer.

Ut i fra en av historiene skal elevene lage en podcast der de selv skal spille og lage lydeffekter( får tilgang til en lydbank)

Mellom de to øktene på 120 minutter vil en oppfordre klassen til å bruke tid til å jobbe med podcasten 

Utøveren vil ta vare på podcasten med tanke på å samle de til en audio-visuell utstilling eller på en nettportal(f.eks digitalt fortalt)


PODCAST 2019-2020Dato: 13.12.2019
Klokkeslett: og 3/01 kl 11.30
Antall plasser: 26

Elevene vil få et  skrivekurs som er rettet mot replikkskriving og tekstskaping ment til muntlig fremføring. Klassen vil  få tilsendt  dilemmahistorier/mysteriehistorier(blir sendt i god tid til skolen) som skal danne utgangpunkt for podcasten slik at de kan bruke læringsstrategier/tankekart før utøveren kommer.

Ut i fra en av historiene skal elevene lage en podcast der de selv skal spille og lage lydeffekter( får tilgang til en lydbank)

Mellom de to øktene på 120 minutter vil en oppfordre klassen til å bruke tid til å jobbe med podcasten 

Utøveren vil ta vare på podcasten med tanke på å samle de til en audio-visuell utstilling eller på en nettportal(f.eks digitalt fortalt)