19.02.2018 
Innhold Side
Badboy:Steroid3
DANSELABBEN 2017-18 (danselaboratorium)4
Gamle Stavanger 2017-20185
Latinamerikanske danser 2017 - 20186
Musé Mira 2017-20187
PODCAST 2017-188
RAP/RYTME 2017-18.9
Sjukepleiar offshore10
Stavangerrockens historie - den nye Stavangerlyden 2017-201811
STREET ART 2017 - 201812
Stup13
VANNSTAND 2017-1814
Vi lager animasjonsfilm og filmmusikk 2017-1815
"SELFIES" 2017-1816

Badboy:Steroid
Påmelding innen: 30.04.2017
Sjanger: Litteratur
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Annette Münch
Målgruppe: 8.-10. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: Uke 35
Varighet: 45-60 minutter
Kontaktperson:
Annette Münch
annette@kickmedia.no
920 44 368
 

Med utgangspunkt i romanen Badboy:Steroid har Annette Münch i samarbeid med de populære rapperne Erik og Kriss laget en multimedia-produksjon som passer for både på ungdomsskolen og VGS, med fokus på kroppspress og anabole steroider. Hva gjør at noen velger å ty til medikamenter for å få drømmekroppen?

Produksjonen er en kombinasjon av høytlesing av forfatteren i kombinasjon med lydeffekter og svart-hvitt-bilder, fire fengende musikkvideoer, intervjuer med gutter som bruker steroider (på film) og intervju med ansatt i Antidopoing Norge. I tillegg får alle elevene mulighet til å laste ned halve boken rett på mobilen via en gratis SMS-tjeneste.

Romanen “Badboy: Steroid” er blitt en multimediaproduksjon som formidler historien om 17 år gamle Casper ved bruk av film, intervjuer, foto, lyddesign og fengende musikk i kombinasjon med høytlesing av forfatteren.

Boken “Badboy: Steroid” er basert på samtaler med unge brukere av anabole steroider, og ble tildelt både Brageprisen og Østfoldungdommens Kritikkerpris i 2014. Temaene kroppspress og relasjoner er like aktuelle for både gutter og jenter. Boken har kommet i tre opplag, og er også oversatt til dansk.

Den populære rap-duoen Erik og Kriss har skrevet fire låter til handlingen, som alle er filmatiserte. Musikkvideoene vises mellom høytlesing fra boken, og intervjuer med steroide-brukere og Antidoping Norge.

Avslutningsvis får publikum mulighet til å laste ned en gratis versjon av halve boken rett på mobilen, og det er satt av tid til spørsmål og svar. Det vises også oversikt over hvor man kan få hjelp og svar på spørsmål knyttet til doping, spiseforstyrrelser og kroppspress.

 

DANSELABBEN 2017-18 (danselaboratorium)
Påmelding innen: 11.05.2017
Sjanger: Dans
Arrangert av: Stavanger kulturskole
Medvirkende: Camilla Nordhagen-utdannet dansepedagog fra UIS UIS, Universitetet i København & NTNU Erfaring fra kulturskole-videregående skole Hovedområde er moderne/samtidsdans og koreografi & improvisasjon
Tone Martine Kittelsen-utdannet danser ved UIS Daglig leder for Ravnedans - en festival for samtidsdans i Kristiansand. Jobber som danser i Oslo -freelancer.
Målgruppe: 7-10 trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: Januar/februar 2018
Varighet: 90 minutter pr workshop
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Danselabben bruker vi som en "forkortelse" for koreografisk danselaboratorium.

Elevene skal være med å "forske" på bevegelser. Som lab-teknikere eksperimenterer med ulike "stoffer" for å skape nye ting, skal elevene være med å forske på bevegelser for å skape koreografi, som vil si å sette bevegelser sammen til en dans/koreografi.

Hvor: Skolens gymsal

Antall:Maks 35 elever pr  workshop

Tid: 90 minutter

Workshopen vil i hovedsak bestå av at elevene jobber kreativt og skapende med dans både i fellesskap og i grupper. En ønsker at elevene skal kunne komme med sin bevegelseskompetanse og sammen  skape noe nytt. En vil og poengtere at ingen ting er rett eller galt da en vil ta utgangspunkt i elevenes bevegelseserfaring, hverdagslige bevegelser, mønstrer fra fritidsaktiviteter.  

Videre innhold: Elevene skal fortelle historier/formidle følelser gjennom bruk av kroppen og måten en beveger seg på.  De vil og få  bevege seg til ulike musikksjangre som f.eks pop/klassisk/latin for å se hvordan koreografi og bevegelse forandres med musikkvalg.

En ønsker med denne workshopen å gi elevene mulighet til å lære,prøve og eksperimentere med bevegelser . En vil at alle elevene kan danse ut i fra sine egne forutsetningerer .

Dansbart tøy(gymtøy ) kreves.

RelAsjon til Kunnskapsløftet 7-10 trinn

  MUSIKK

   Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  *   øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk

 • uttrykke egne ideer, tanker og følelser gjennom bevegelser og dans
 • skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter

   KROPPSØVING 10 trinn

   *   trene på og utøve dansar frå ungdomskulturar og andre kulturar, og saman med medelevar skape enkle dansekomposisjonar

 

Gamle Stavanger 2017-2018
Påmelding innen: 30.04.2017
Sjanger: Kulturarv
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Guide Rune Helgø
Målgruppe: 6.-10. trinn
Sted: Frammøte i Lendeparken
Tidspunkt: April 2018
Varighet: 45-60 minutter
Kontaktperson:
Rune Helgø
ruhelgo@gmail.com

 

I denne byvandringen tas elevene med gjennom gamle Stavanger fra Lendeparken, forbi Hermetikkmuseet og til slutt med besøk i arbeiderboligen ved siden av Hermetikkmuseet.

Guiden orienterer om strøket og historien, kommer litt inn på byggemåten og til slutt får elevene komme inn i og oppleve hvordan en typisk arbeiderbolig i Stavanger var på 50 - 60-tallet.

Max antall elever pr vandring: 30. Det forutsettes at lærer fra skolen er med.

RELASJON TIL KUNNSKAPSLØFTET 

Læreplan for sammfunnskunnskap, flere kompetansemål, bl.a:

 • kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke ( 4. årstrinn, historie )
 • utforske ulike kjelder.......... ( 7. årstrinn, historie )
 • samtale om kva vi meiner med identitet og kultur..... (7. årstrinn, samfunnskunnskap)
 • søkje etter og velge ut kjelder...( 10. årstrinn, historie)
 • finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte........( 10. årstrinn, historie )

Læreplan for kunst og håndverk, bl.a:

 • samtale om opplevelsen av ulike typer hus og rom i nærmiljøet (2.årstrinn, arkitektur)
 • samtale om gater, plasser og bygninger med forskjellige bruksfunksjoner....(4.årstrinn, arkitektur)
 • beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger (7. årstrinn, arkitektur)

FOR- OG ETTERARBEID

Forarbeid: Generell informasjon til elevene om hva som skal skje og hensikten med vandringen, noe fokus på hvordan en oppfører seg i en slik situasjon for at alle i gruppa skal få best mulig utbytte ( samle seg rundt guiden slik at alle kan høre, gå samlet, ikke snop og drikke underveis o.l.) Samtale om elevene på forhånd har noe de vil vite mer om på vandringen og forberede eventuelle spørsmål til guiden.

Etterarbeid: Den enkelte lærer vurderer selv hvordan det en har opplevd på  byvandringen best kan knyttes til og brukes videre i undervisningen.

 

Latinamerikanske danser 2017 - 2018
Påmelding innen: 11.05.2017
Sjanger: Dans
Arrangert av: DKS Stavanger / Stavanger kulturskole
Medvirkende: Didrik Ingvaldsen -trompet /orkesterleder
Erlend Åsland -gitarist/pianist
Roar Skjelbred- bass
Yamile Parra- sanger
Gabriel Chicaiza- perc.
John Gunnar Akerø -dans
Sandra Reyes -dans
Målgruppe: 8. - 10. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: uke 45-46-47 ? 2017
Varighet: 5 timer fordelt på to dager a 3 timer (workshop)
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
mob 48230506
 
To dansere (mann og kvinne) vil presentere  latinamerikanske danser før de starter workshop med elevene. Elevene vil lære Cha Cha Cha, Merengue og Salsa på workshopen
 
Workshopen vil strekke seg over 5 timer, fordelt på to skoledager.
 
Dag 2 avsluttes med at elevene  framfører dansene under FIESTAEN med vårt latinamerikanske orkester som består av 6 musikere. Framføringen tar en skoletime.

Krav til lokale: Gymsal.

Maksimalt antall elever i workshop: 60.

 

PRAKTISK INFORMASJON
Det er en to dagers workshop med fremføring andre dagen.
Første dagen jobber våre dansere med elevene -andre dagen repeterer de før de har FIESTA med vårt latinorkester på 6 personer.
Lærerne som følger klassene bør være tilstede begge dagene.
De hjelper til med praktiske ting eventuelt deltar selv!

Det blir dessverre ikke åpnet for publikum på "FIESTAEN" (forestillingen)
-bare danseelevene .

På enkelte skoler er det store grupper da dere ønsker at alle på trinnet får tilbudet, så det kan bli litt venting under innøvingen- så det må understrekes at lærerne må være tilstede.


LOKALE
Workshopen må finne sted i gymsal.
På workhopen vil en bruke CD/IPOD så det må være lydanlegg tilgjengelig.
KLÆR
Elevene har på seg hva de vil("lette" klær) på workshopen-mens de andre dagen har på seg festklær da det er FIESTA!

Det må være plass for vårt Latinorkester på scenen/ved scenen. De vil rigge når danserne øver andre dagen før forestillingen som varer ca 30 minutter
Det blir en Latin - dans workshop med stort tempo og glede der elevene vil lærer Cha Cha Cha -Merengue og Salsa .

Relasjon til kunnskapsløftet:

LÆREPLAN FOR KROPPSØVING - KOMPETANSEMÅL:

 • danse danser fra norsk kulturtradisjon og andre kulturer ( Idrett og dans, 10.trinn)
 • skape dans og delta i danser som andre har laget ( Idrett og dans, 10. trinn)

LÆREPLAN FOR MUSIKK - KOMPETANSEMÅL:

 • øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk (Musisere, 10. trinn.)

 

 

Musé Mira 2017-2018
Påmelding innen: 30.04.2017
Sjanger: Visuell kunst
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Sissel Husebø Norberg. Lærer ved Lunde skole og kulturskolen.
Målgruppe: 1.-10. trinn
Sted: Musé Mira, Allmenningsgaten 8.
Tidspunkt: Tirsdager 9-11
Varighet: 2 timer
Kontaktperson:
Sissel H. Norberg
sissel.norberg@stavanger.kommune.no
51933300/51549319
 

En blanding av formidling og workshop hvor elevene får en gjennomgang av Reidar Berges kunst og liv. Innføring og analyse av epoker og utvalgte kunstverk tilpasset aldersgruppen på elevene.

Ved besøket får elevene en gjennomgang av Berges kunst og liv. Det giis innføring og analyse av epoker og utvalgte kunstverk tilpasset elevenes alder. Under omvisningen brukes drama som metode ved å lage tablåer og korte spill til utvalgte bilder. Ved bruk av farger, motiver og drama stimuleres elevene gjennom dette til å åpne fantasien og ta i bruk egen forestillingsverden. Sansene blir brukt, samtidig som elevene får trening i å respektere hverandres meninger. Besøket som varer 2 klokketimer, avsluttes ved at hver elev får utlevert tegnemateriell for utførelse av eget valgt kunstverk. Pedagogisk ansvarlig ved museet har da samtaler med elevene for forståelse av hvorfor de valgte sine motiver.

 Maks antall elever pr. besøk: 30.

RELASJON TIL KUNNSKAPSLØFTET:

LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK, KOMPETANSEMÅL:

 • bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer ( 4.trinn)
 • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid.........(7.trinn)
 • diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene......(10.trinn)

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG, KOMPETANSEMÅL:

 • utforske kjelder og bruke dei......(4.trinn, varianter på 7. og 10. trinn)
 

PODCAST 2017-18
Påmelding innen: 11.05.2017
Sjanger: Kunstarter i samspill/Litteratur
Arrangert av: Stavanger kulturskole
Medvirkende: Olav Hove jobber som lærer i ungdomsskolen, lærebokforfatter for Aschehoug forlag, redaktør innenfor digital læring i Aschehoug forlag og er tekstforfatter og medvirkende i programmet Utakt på NRK P1.
Har jobbet som journalist, skrevet 5 bøker, en rekke teaterstykker og har vært DKS-utøver med prosjektene ”Digitale bildehistorier” og ”Street art” i flere år.


Målgruppe: 6-9 trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: September/oktober 2017
Varighet: To dager a 120 minutter pr .klasse
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Elevene vil få et  skrivekurs som er rettet mot replikkskriving og tekstskaping ment til muntlig fremføring. Klassen vil  få tilsendt  dilemmahistorier/mysteriehistorier(blir sendt i god tid til skolen) som skal danne utgangpunkt for podcasten slik at de kan bruke læringsstrategier/tankekart før utøveren kommer.

Ut i fra en av historiene skal elevene lage en podcast der de selv skal spille og lage lydeffekter( får tilgang til en lydbank)

Mellom de to øktene på 120 minutter vil en oppfordre klassen til å bruke tid til å jobbe med podcasten 

Utøveren vil ta vare på podcasten med tanke på å samle de til en audio-visuell utstilling eller på en nettportal(f.eks digitalt fortalt)

Dag 1 - Etter en inspirasjonsøkt vil en ta for seg tekstskaping med fokus på replikker og vise enkle teknikker elevene kan bruke i prosessen. En vil blant annet ha fokus på viktigheten av pathos, at karakterene i podcasten må ha en drivkraft og en utvikling Elevene vil så starte å skrive manus (alene eller i gruppe) Når de har skrevet manus,  vil en gjennomgå hvordan en kan bruke ulike innspillngsprogram som audacity og moviemaker. Elevene går så i gang med innspillingen.

Dag 2 En fortsetter å jobbe med innspillingen.Fokus på fortellerstemme og innlevelse. En vil og gå igang med å legge til lydeffekter/musikk.

Når alle elevene er ferdige  med sin podcast blir det premierefest!

 

Fra kompetansemål i norsk etter 5.-7-trinn

 Muntlig kommunikasjon:

 • Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon
 • Uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen.

 Skriftlig kommunikasjon:

 • bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og varierte  estetiske virkemidler.

Fra kompetansemål i norsk etter 8.-10. Trinn:

Muntlig kommunikasjon:

 • samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing  og dramatisering.

 Skriftlig kommunikasjon:

 • Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder.
 • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

 

 

 

RAP/RYTME 2017-18.
Påmelding innen: 01.05.2017
Sjanger: Musikk/Kunstarter i samspill
Arrangert av: DKS Stavanger/Stavanger kulturskole
Medvirkende: Rapper Atlars og musiker Roar Skjelbred
Målgruppe: 5. 8. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: uke35-43 2017 ,uke 12 2018
Varighet: 4 timers workshop
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Elevene får besøk av Atlars og Roar  som framfører et par låter før en deler gruppa i to:

Gruppe A skriver raptekster.

Gruppe B spiller og sampler lyd på egne instrumenter og bandinstrumenter som de har med seg.

Spillgrupper er de av elevene som spiller et instrument eller vil spille et instrument- de tar med seg instrumentet eller bruker skolens sitt f.eks gitar- blåseinstrument-slagverkinstrument-xylfoner/metallafoner osv
Tekstgruppene vil skrive raptekster.
Etter workshopen framføres produktene for medelever.

Krav til lokale: Musikkrom/allrom for spillgruppen og framføringen

Rom for tekstgruppen-klasserom

Spillgruppen: maks 6/7 elever

 Atlars har vært en aktiv pådriver i rapmiljøet i Stavanger med mange vellykkede CD-innspillinger. Han er med å gi rap et personlig uttrykk !                                                         Roar spiller i flere band og medvirket på flere CD-innspillinger.                                        Sammen har de turnert både i Stavanger og ellers i Norge med ulike DKS -prosjekter

Etter 4 timers jobbing i gruppene blir arbeidet presentert på en liten konsert

Tekstgruppen fremfører rapen de har jobbet med mens spillgruppen fremfører en  "groove" .-

  RELASJON TIL KUNNSKAPSLØFTET

LÆREPLAN I NORSK, KOMPETANSEMÅL 7. TRINN:

 • opptre i ulike språkroller gjennom blant annet opplesing og presentasjoner (Muntlige tekster)
 • drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdning til enkeltindivider og grupper av mennesker (Muntlige tekster)
 • eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål, nynorsk, dialekt osv (Skriftlige tekster)
 • strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt (Skriftlige tekster)
 • bruke sang og musikk og bilder i framføringer og presentasjoner ( Sammensatte tekster)

LÆREPLAN I MUSIKK, KOMPETANSEMÅL 7. TRINN:

 • oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo osv (Musisere)
 • delta i framføring med sang og spill der egenkomponert musikk inngår (Musisere)
 

Sjukepleiar offshore
Påmelding innen: 11.05.2017
Sjanger: Kulturarv/Kunstarter i samspill
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Anne Elisabeth Skogen
Målgruppe: 8.-10. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: September 2017
Varighet: 40-45 minutter
Kontaktperson:
Anne Elisabeth Skogen
aeskogen@online.no
91340078
 

Gjennom denne forteljarførestillinga vil elevane følgje ei ung kvinne frå hennar første helikoptertur ut til Friggfeltet i Nordsjøen, møtet med plattformlivet, gjennom ulike utfordringar som sjukepleiar, daglegliv i kantine og fritid, gjennom dramatiske redningsoppdrag og sterke møte med pasientar,- fram til det som i dag er igjen av Friggfeltet: ”….blinkane navigasjonslys i nattemørke på høge betongskaft, 20 meter over havet”. 

 1) Kunstnerisk og fagleg tema:

a. Sjanger: Forteljarkunst. Dette inkluderer både scenekunst og kulturarv.

Temaet: Å arbeida, bu og leva på ei plattform i Nordsjøen.

b. Arbeidsform: Munnleg forteljing. Munnleg forteljing er ei formidlingsform og ein kunstart som er nær, usminka og direkte. Det er ingen mellomledd, ikkje noko medium mellom avsendar og mottakar. Kunsten for ein forteljar er å skapa bilde i tilhøyrarane sitt eige hovudet, tydelege bilde som dei vil hugsa. 

2) Årstrinn 9. -10.kl. ungdomskulen. (Evt. 8.klasse)

 

Stavangerrockens historie - den nye Stavangerlyden 2017-2018
Påmelding innen: 30.04.2017
Sjanger: Musikk
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Eric «Slim» Zahl - Gitarist, sanger og komponist med mange års fartstid som profesjonell musiker.

Halvard Josefsen- Erfaren bassist og freelancemusiker også med mange års fartstid som
profesjonell musiker.

Atle H. Wold - Erfaren Tangentspiller med 30 års fartstid som musiker, arrangør, komponist, freelancer, kapellmester og pedagog innenfor musikksektoren med musikkutdannelse fra UIO.

Kurt Magne Nordbø- Erfaren trommeslager i det lokale musikklivet gjennom mange år.
Målgruppe: 8.-10.
Sted: På skolen
Tidspunkt: Uke 5 2018
Varighet: Ca. 45 min
Kontaktperson:
Atle H. Wold
A-H-Wol@online.no
95225934
 

Produksjonen tar for seg bevisstgjøringen og utviklingen av det som nasjonalt ble kalt Stavangerbølgen på slutten av 1970 tallet og begynnelsen av 80 tallet også kalt «Den nye Stavangerlyden» Programmet vil ta elevene med på en musikalsk reise fra starten og frem til Stavangerbølgen skyllet over landet rundt 1980 og slik som det ble fremført den gang, ekte håndspillt musikk i tidstypisk rocke-oppsett.

Produksjonen vil bli lagt opp som en konsert hvor vi tar elevene med på en musikals reise gjennom denne tiden hvor de får møte f.eks Barokk, Stavangerensemblet, Asfalt, Mods m.fl. Hvor vi vil presentere/snakke om datidens aktører og personligheter som preget denne perioden.

Programmet vil også ta for seg bakgrunnen for bølgen og de bakenforliggende årsaksforhold som gjorde at denne fikk oppblomstrings muligheter lokalt.

Det vil bli lagt vekk på elevmedvirkning under konserten og utarbeidet et kompendium til bruk for forberedelser på skolene i forkant og etterkant av konsertene slik at elevene er gjort kjent med det som blir presentert og aktivt kan være med i forestillingen.

Det vil bli lagt opp til både allsang og rytmisk deltakelse under konserten som vi beregner til å vare en skoletime.

Konserten vil bli gjennomført på skolene i de lokaler som vi sammen med skolen finner egnet. Vedrørende antall elever beregner vi en elevmasse på 100- maks 150 elever per konsert etter som lokalitetene ligger til rette for det. Vi ønsker tilgang til lokalet 90 minutter før konsert, hvis mulig.

Vi trenger tilgang til strøm på scenen/forestillingsområdet.

 

STREET ART 2017 - 2018
Påmelding innen: 11.05.2017
Sjanger: Visuell kunst
Arrangert av: DKS / Stavanger kulturskole
Medvirkende: Olav Hove jobber som lærer i ungdomsskolen, lærebokforfatter for Aschehoug forlag, redaktør innenfor digital læring i Aschehoug forlag og er tekstforfatter og medvirkende i programmet Utakt på NRK P1.
Har jobbet som journalist, skrevet 5 bøker, en rekke teaterstykker og har vært DKS-utøver med prosjektene ”Digitale bildehistorier” og ”Street art” i flere år
Målgruppe: 8. - 10. trinn.
Sted: På skolen
Tidspunkt: Våren 2018
Varighet: 3 timers workshop.
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

INNHOLD

Workshopen vil bli innledet med en inspirasjonsdel, der sentrale gatekunstnere sine motiver og temaer vil bli presentert.

Jeg vil fokusere på kjente kunstnere som Banksy, Dolk og Pøbel og koble det opp mot det store antallet gatekunst vi har i Stavanger.

Ved å vise ulike kunstverk og samtale rundt virkemidler og tematikk, ønsker jeg å inspirere elevene til å lage sine egne verk. Jeg vil ha fokus på få virkemidler, men vil bruke bildene i presentasjonen til å vise hvordan gatekunst kan sende et budskap. Elevene vil stå fritt til å velge tema, men vil gi de konkrete oppgaver for å sette fantasi og arbeid i gang. Elevene kan bruke egne bilder fra for eksempel mobilkamera, eller velge fra en bildebank til å sette sammen sitt eget kunstverk. En tar portrettbilder av elevene som blir redigert/vektorisert på PC og printet på laserkutter før utøverne kommer på skolen. Se FORARBEID.

De ferdige sjablongene skal så overføres til lerret. Skolene vil kunne bruke bildene til utsmykking

PRAKTISK

 • Hver workshop blir på 3 timer (enten før eller etter lunsj)
 • Maks 15 elever. Lærer må være tilstede –elevene trenger hjelp underveis.
 • Pauser avtales underveis
 • Utøver kommer ca 45 minutter før workshopen(første dagen)

PORTRETTBILDER

Olav Hove avtaler på forhånd med kontaktlærer/kulturkontakt slik at han får tatt portrettbilder av elevene i god tid før han kommer på workshopen. Han vil da vektorisere bildene og skjære ut sjablongene før han kommer tilbake til skolen slik at tiden på skolen blir brukt til det praktiske arbeidet med elevene( teoridel-maling-utskjæring og spraying)

 

Stup
Påmelding innen: 11.05.2017
Sjanger: Scenekunst
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Rasmus Jørgensen
Målgruppe: 8.-10. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: Uke 44 og 46 2017
Varighet: 30-40 minutter
Kontaktperson:
Rasmus Jørgensen
rasmusjoergensen@gmail.com
47288546
 

Med sin nye soloforestilling «Stup» forteller Rasmus Jørgensen historien om en ung, lovende idrettsutøver som i skjul sliter med angst. En historie om hvordan han tvinger seg opp på brettet igjen, ut i et endelig befriende nederlag. Med strippet, dagligdags fortellerstil, sanginnslag og kvernende indre monologer utforsker Jørgensen hvorfor vi havner i de mønstre vi gjør. Når bikker selvbekreftende prestasjoner over i det destruktive? Når må man pushe gjennom det vanskelige, eller tvert om trø tilbake, hvis angsten først melder seg?

«Stup» hadde premiere i april 2016 på Kulturhuset 37 i Horten etter ca. 20 prøvevisninger for diverse ungdoms- og videregående-klasser med svært positive tilbakemeldinger fra både elever og lærere.

 

VANNSTAND 2017-18
Påmelding innen: 04.05.2017
Sjanger: Musikk
Arrangert av: Stavanger konserthus/DKS Stavanger kommune /DKS -Stavanger kulturskole/NyMusikk
Medvirkende: Komposisjonen Vannstand av Maja S.K.Ratkje innspilt av Unge Talenter Bjergsted, presentert av koordinator Olav Stener Olsen
Målgruppe: 2-9 klasse
Sted: Stavanger konserthus
Tidspunkt: uke 38-39 2017
Varighet: ca 30 minutter
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Verket «Vannstand» er en lydinstallasjon av komponist Maja S.K. Ratkje . Ratkje har studert lokale vannstandsmålinger i et forløp over flere døgn.

I tidsskriftet Periskop forteller Maja:          

Verket er en hyllest til de langsomt pulserende tidevannsskiftninger som finnes langs norskekysten og er inspirert av tidevannets syklus –en levende kraft som er i konstant bevegelse gjennom værpåvirkning, månefase og klimapåvirkning

Dette mønsteret –tidevannsrytmen i Vågen med flo og fjære er grunnlag for komposisjonen, som i neste omgang tolkes av unge musikerne i Rogaland; Unge talenter Bjergsted

INNHOLD

Elevene vil bli gjort kjent med samtidsmusikk, spilt inn av unge talentelever fra Rogaland med en av Norges mest markante samtidskomponister – Maja Ratkje.

Omgivelsene er foajeen til Stavanger konserthus, med utsikt mot fjorden.

Installasjonens kurator, Olav Stener Olsen, vil gi en levende beskrivelse av hvordan dette kretsløpet fungerer, og koble det til hva elevene skal høre etter i installasjonen:

Hvordan lydene beskriver om det er høyvann eller lavvann?

                    

Musikken blir visualisert på grafiske partitur, som elevene får studere på nært hold. Olav forteller om hvordan musikken noteres når den går opp og ned, eller spilles langsomt og raskt. Dette gir alle elevene enkle begreper for hvordan musikk noteres.  

Etter den visuelle presentasjonen vil Olav følge elevene opp i 2 etasje der en etter komponistens nøye anvisninger sitter i et område omkranset av høytalere hvor de vil lytte til musikken med utsikt mot fjorden.

 

 

Vi lager animasjonsfilm og filmmusikk 2017-18
Påmelding innen: 11.05.2017
Sjanger: Musikk/Film/Visuell kunst/Kunstarter i samspill
Arrangert av: DKS Stavanger/Stavanger kulturskole
Medvirkende: Adrian Tvedten- pianist/studiotekniker .Jobber både som freelancer og som lærer i Band skolen/piano ved Stavanger kulturskole
Tomas Bang -utdannet bassist som underviser på MDD og Stavanger kulturskole i bass og animasjonsfilm
Målgruppe: 8-9 trinn
Sted: Stavanger kulturskole- foto- og lydstudio
Tidspunkt: Januar og februar 2018
Varighet: kl 09.00-13.15 (30)
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Prosjektet Animasjon og musikk vil være en produktorientert prosess, hvor elevene jobber med å uttrykke seg gjennom bilde (animasjon) og lyd.                     De vil få utforske disse to kunstformene og lære hvordan de kan støtte opp om hverandre for å underbygge et felles uttrykk. Det vil legges opp til at elevene selv skaper en historie med et tilhørende uttrykk, basert på en dramaturgisk utvikling lagt av lærerne på forhånd

Musikksgruppen vil komponere og spille inn musikk basert på et forhåndsbasert definert tema  En vil legge vekt på  utforskning av musikk som stemingsbærer og hvordan en kan forsterke stemingen med ulike virkemidler. Elevene vil få oppleve bruk og innspilling av alt fra perkusjons/elektroiniske instrumenter  til tradisjonelle bandinstrumenter og sang.

Animasjonsgruppen vil ta utganspunkt i de faktorer en på forhånd har blitt enige med musikkgruppen om, som drama, dramaturgi, tempo og spenningskurve. Animatørene vil lære å bruke forskjellige teknikker (digital tegning, cut out, frame by frame) og kjennskap til ulike grunnprinsipper i animasjonsfaget (timing, spacing, synkronisering til lyd).Noen elever vil og få male da en ønsker å bruke det som bakgrunn i animasjonsfilmen.

Klassen møter i foaejen i 1 etasje før de går i hver sitt studio.

Forarbeid

Skolen sender høsten 2017 kompetansemålene i norsk/samfunnsfag/musikk/K&H da utøverne ønsker å ta utgangspunkt i planene mht tematikken for filmen. Elevene vil på forhånd melde seg på en av gruppene ( 14 i hver).

Læreren må være med på hele workshopen

 

"SELFIES" 2017-18
Påmelding innen: 01.05.2017
Sjanger: Visuell kunst/Kunstarter i samspill
Arrangert av: DKS Stavanger kulturskole
Medvirkende: Line Anda Dalmar-
er billedkunstner basert i Stavanger utdannet ved Konstfack i Stockholm og Kunsthøgskolen i Bergen med flere utstillinger i både inn og utland (se hjemmesiden).
Underviser ved Kunstskolen i Rogaland og har tidligere jobbet som formidler for DKS ved Stavanger Kunstmuseum og kulturskolen.

Margrethe Aanestad- er billedkunstner basert i Stavanger og delvis New York. Er utdannet innen grafisk design, billedkunst og kunst- og kulturformidling . Stilt ut både i inn/utland og på Høstutstillingen i Oslo. Har flere års erfaring fra formgivingsfag fra både videregående skole og ungdomstrinnet. (se hjemmesiden)
Målgruppe: 8-10 trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: Våren 2018
Varighet: 90 minutter
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

BAKGRUNN

I 2013 ble 2,7 milliarder likes delt ut hver dag. 300 millioner bilder ble lagt ut på Facebook og hvert sekund ble det lastet opp 58 nye bilder på instagram.

De mest aktive og erfarne brukerne av verktøyene er skolelever.

De tar oppimot 100 bilder om dagen som lastes opp i mot snapchat, instagram og facebook. Bildene-populært kalt «selfies» åpner for nye muligheter for iscenesetting av selvet

 

Målet er at hver enkel elev skal regissere et selvportrett av seg selv.

De er på forhånd blitt informert om at de skal ha på seg klær som de føler fremmer deres identitet samt å ta med seg et objekt/accessoires som de identifiserer seg med (head-sett, skateboard, ryggsekk, osv). Etter en felles innledning i klasserommet vil de 6 gruppene planlegge og diskutere de individuelle portrettene. De skal selv finne locations på skolens område, (inne/ute) der de iscenesetter sitt eget selvportrett. De skal selv regissere bildene og instruere medelevene om hvordan de ønsker å bli avfotografert

 

ARBEIDSMÅTE

Hver gruppe får utdelt et kamera, stikkordsliste hva de bør tenke på underveis i prosessen (f.eks kameravinkel/utsnitt/location/uttrykk/personlig/ikke-personlig/nærbilde/avstand, etc). Når de er ferdige skal de velge ett bilde av hver som lagres på kamera. De utvalgte portrettene lastes inn i på PC-en. Vi ser på portrettene i felleskap og diskuterer til slutt resultatet

Stikkord :

Portrett: Hva er et portrett? Hva er en selfie?

 • Vi drøfter med elevene og viser til eksempler fra historien og samtiden. Stikkord: identitet, virkelighet, symboler.

Bruk av foto: Vi diskuterer elevenes forhold til og bruk foto

Relevante spørsmål:

 • Hvor mange bilder tar dere om dagen?
 • Hvor avhengige er elevene av kamera i hverdagen, skole og hjemme / i fritiden?
 • Hva tar de bilder av?

Identitet gjennom bilde:

Relevante spørsmål:

 • Hvordan ønsker elevene å fremstå eller fremstille en selv for andre mennesker (klassen, skolen, ellers?)
 • Hvem er det man ønsker å få oppmerksomhet fra? Hvem er viktige?
 • Intimitet; hvor nært er dere villige til å gå når dere presenterer dere selv i den sosiale medieverden?
 • Hvordan vet man om noe er ekte eller fake? Er det viktig om det er ekte eller fake?

Oppfordre til refleksjon om hva man ønsker selv - og hva man gjør for å tilpasse seg andre, for å bli godtatt.

 • Hvem har ”kul”/interessant identitet i populærkulturen?
 • Diskutere betydningen av identitetsbygging som en del av en ”pakke” f.eks hos kjendiser/store
 • popstjerner (elevene kommer med eksempler).

Respons:

 • Drøfte hvor viktig del respons er av aktiviteten: ”likes” og kommentarer.

Refleksjon:

 • Hvordan hadde verden og hverdagen vært uten foto/mobilen/snapchat etc?