18.01.2019 
Innhold Side
Absence workshop3
DANSELABBEN 2018-19 (danselaboratorium)4
Gamle Stavanger 2018-20195
Hundre år gamle kjærleikshistorier6
Klassebildet 2018-197
Monstre og mordere - moro med skrekksjangeren8
Musé Mira 2018-20199
PODCAST 2018-1910
RAP/RYTME 2018-19.11
Skolekino 2018 - Darkest Hour (8.-10)12
Stavanger og havet13
Stup 2018-201914
Sykkelfugl15
VANNSTAND 2018-1916
Vi lager animasjonsfilm og filmmusikk 2018-1917
Vi maler selvportrett 2018-1918

Absence workshop
Påmelding innen: 23.04.2018
Sjanger: Dans
Arrangert av: Stavanger kommune
Medvirkende: Dansere fra Absence Crew
Målgruppe: 8.-10. trinn
Sted: Klasserom/gymsal
Tidspunkt: Uke 37
Varighet: 90 min
Kontaktperson:
Daniel Grindeland
post@danielgrindeland.no
41679006
 

Absence lærer vekk grunntrinnene innenfor HipHop/Breakdance på en metode som
fremmer mestring, utvikling og glede. Spenning og utfordringer er stikkord for timen med
Absence.

Fokus er på at alle elevene, store og små, de tøffe og sjenerte skal føle at de er i samme båt
og gjennom dans vil vi gi de en følelse av samarbeid og tilhørighet. Gjennom timen må
elevene motivere og hjelpe hverandre for å skape et sterkere fellesskap.
Vi tar elevene med på en spennende, aktiv og lærerik dansetime spekket full av glede og
samhold.

Absence har nå turnert rundt med DKS i seks år. Vi startet i 2011 med «Askeladden på nye
eventyr» i DKS Sogn og Fjordane. Siden den gang har vi spilt nesten fulle måneder året
rundt i 17 av 19 fylker. Etter forestillingen tar vi oss alltid tid til å snakke med publikum,
mange av dem syns at dette var det kuleste de noen gang hadde sett og vil ofte ta bilder. De
klarer sjeldent å gå vanlig ut av salen, enten står de på hodet, gjør bølgen eller løper på
hender ut. Vi får ofte meldinger fra skoler flere dager etterpå at barna samler seg i skolegården og prøver å etterligne dansingen fra forestillingen og slår hjul frem og tilbake.

Vi har faktisk spilt Askeladden for over 350 000 barn og unge, noe som har startet en god
del skolegårdsdansinger! Vi ser så utrolig mye danseglede alle steder vi drar, barna ønsker å
lære men vet ikke hvor de skal begynne.
Absence ønsker nå å kunne reise rundt og holde workshops for å gi alle danseglade barn og
ungdom en sjanse til å lære seg dette.
Tiden hvor alle kunne danse swing er dessverre forbi, men nå tar Absence på seg ansvaret
for barna fortsatt skal kunne svinge seg når de hører på musikk.

 

DANSELABBEN 2018-19 (danselaboratorium)
Påmelding innen: 11.05.2018
Sjanger: Dans
Arrangert av: Stavanger kulturskole
Medvirkende: Camilla Nordhagen-utdannet dansepedagog fra UIS UIS, Universitetet i København & NTNU Erfaring fra kulturskole-videregående skole Hovedområde er moderne/samtidsdans og koreografi & improvisasjon
Tone Martine Kittelsen-utdannet danser ved UIS Daglig leder for Ravnedans - en festival for samtidsdans i Kristiansand. Jobber som danser i Oslo -freelancer.
Målgruppe: 7-10 trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: våren 2019
Varighet: 90 minutter pr workshop
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Danselabben bruker vi som en "forkortelse" for koreografisk danselaboratorium.

Elevene skal være med å "forske" på bevegelser. Som lab-teknikere eksperimenterer med ulike "stoffer" for å skape nye ting, skal elevene være med å forske på bevegelser for å skape koreografi, som vil si å sette bevegelser sammen til en dans/koreografi.

Hvor: Skolens gymsal

Antall:Maks 35 elever pr  workshop

Tid: 90 minutter

Workshopen vil i hovedsak bestå av at elevene jobber kreativt og skapende med dans både i fellesskap og i grupper. En ønsker at elevene skal kunne komme med sin bevegelseskompetanse og sammen  skape noe nytt. En vil og poengtere at ingen ting er rett eller galt da en vil ta utgangspunkt i elevenes bevegelseserfaring, hverdagslige bevegelser, mønstrer fra fritidsaktiviteter.  

Videre innhold: Elevene skal fortelle historier/formidle følelser gjennom bruk av kroppen og måten en beveger seg på.  De vil og få  bevege seg til ulike musikksjangre som f.eks pop/klassisk/latin for å se hvordan koreografi og bevegelse forandres med musikkvalg.

En ønsker med denne workshopen å gi elevene mulighet til å lære,prøve og eksperimentere med bevegelser . En vil at alle elevene kan danse ut i fra sine egne forutsetningerer .

Dansbart tøy(gymtøy ) kreves.

RelAsjon til Kunnskapsløftet 7-10 trinn

  MUSIKK

   Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  *   øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk

 • uttrykke egne ideer, tanker og følelser gjennom bevegelser og dans
 • skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter

   KROPPSØVING 10 trinn

   *   trene på og utøve dansar frå ungdomskulturar og andre kulturar, og saman med medelevar skape enkle dansekomposisjonar

 

Gamle Stavanger 2018-2019
Påmelding innen: 26.04.2018
Sjanger: Kulturarv
Arrangert av: Stavanger kommune
Medvirkende: Guide Rune Helgø
Målgruppe: 5.-10. trinn
Sted: Frammøte i Lendeparken
Tidspunkt: Uke 12-15
Varighet: 45-60 min
Kontaktperson:
Rune Helgø
ruhelgo@gmail.com

 

I denne byvandringen tas elevene med gjennom gamle Stavanger fra Lendeparken, forbi Hermetikkmuseet og til slutt med besøk i arbeiderboligen ved siden av Hermetikkmuseet.

Guiden orienterer om strøket og historien, kommer litt inn på byggemåten og til slutt får elevene komme inn i og oppleve hvordan en typisk arbeiderbolig i Stavanger var på 50 - 60-tallet.

Max antall elever pr vandring: 30. Det forutsettes at lærer fra skolen er med.

RELASJON TIL KUNNSKAPSLØFTET 

Læreplan for sammfunnskunnskap, flere kompetansemål, bl.a:

 • kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke ( 4. årstrinn, historie )
 • utforske ulike kjelder.......... ( 7. årstrinn, historie )
 • samtale om kva vi meiner med identitet og kultur..... (7. årstrinn, samfunnskunnskap)
 • søkje etter og velge ut kjelder...( 10. årstrinn, historie)
 • finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte........( 10. årstrinn, historie )

Læreplan for kunst og håndverk, bl.a:

 • samtale om opplevelsen av ulike typer hus og rom i nærmiljøet (2.årstrinn, arkitektur)
 • samtale om gater, plasser og bygninger med forskjellige bruksfunksjoner....(4.årstrinn, arkitektur)
 • beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger (7. årstrinn, arkitektur)

FOR- OG ETTERARBEID

Forarbeid: Generell informasjon til elevene om hva som skal skje og hensikten med vandringen, noe fokus på hvordan en oppfører seg i en slik situasjon for at alle i gruppa skal få best mulig utbytte ( samle seg rundt guiden slik at alle kan høre, gå samlet, ikke snop og drikke underveis o.l.) Samtale om elevene på forhånd har noe de vil vite mer om på vandringen og forberede eventuelle spørsmål til guiden.

Etterarbeid: Den enkelte lærer vurderer selv hvordan det en har opplevd på  byvandringen best kan knyttes til og brukes videre i undervisningen.

 

Hundre år gamle kjærleikshistorier
Påmelding innen: 23.04.2018
Sjanger: Annet
Arrangert av: Stavanger kommune
Medvirkende: Anne Elisebeth Skogen
Målgruppe: 5.-10. trinn
Sted: Klasserom, lite amfi eller musikkrom
Tidspunkt: Uke 36-39
Varighet: 45 min
Kontaktperson:
Anne Elisabeth Skogen
aeskogen@online.no
91340078
 

Det er "Munnleg forteljing" som er det kunstneriske uttrykket.
Forteljing som formidlingsform er unik. Den direkte augekontakten og den direkte
formidlinga av innhaldet, gjer at forteljinga kan opplevast, jamvel sterkare enn film.

Forteljinga blir framført med eit kart og ei stikkordsliste på gråpapir i bakgrunnen. Dette blir
ikkje blir vektlagt i framføringa, men er der som hjelp for å halda fast på forteljinga.
Bakteppet i forteljinga, er dessutan ein viktig del Stavanger by si lokalhistoria.

"Hundre år gamle kjærleikshistorier", er ei forteljarførestilling som startar i Stavanger pinsen
1911.
"Kulissane" er ein festpynta by klar for landsturnstevne med mange tilreisande og med
Hans Majestet Kong Håkon som æresgjest.
Hovudpersonen er ei tenestejente frå Egersund på Ledaal Herregård.
Førestillinga handlar om kjærleik som oppstår under turnstevnet og som resulterer i eit
nyfødt jentebarn vinteren etter, eit jentebarn som aldri kjem til å møta faren sin, den
turnaren på turnstevnet i Stavanger.
Via dette barnet, bli tilhøyrarane så ført inn i ei ny kjærleiksoge, på den andre sida av kloden.
I den soga kjem dette barnet til å spela ei viktig rolle.
Førestillinga vil gi eit levande bilde av Stavanger by tidleg på 1900-talet, og vidare eit
innblikk i livet til norske sjømenn i utanriksfart i denne tida og om korleis første verdskrig
opplevdes i Rogaland. Men, ikkje minst handlar forteljinga om korleis oppveksten kunne vera i denne tidleg på 1900-talet for eit barn med ein ukjent far.

Gjennom "Hundre år gamle kjærleikshistorier" vil eg gi barn og ungdomar i dag ei forståing
av kor verdifulle alle barn/ungdomar er, ofte utan sjølv å vera klar over det.
At forteljinga er heilt sann, at det faktisk er mi eiga mor eg fortel om, røpar eg først heilt til
slutt. Kildene mine er eigne barndomsopplevingar og forteljingar eg er blitt fortalt, funn eg
har gjort på eiga hand på statsarkivet i Stavanger m.a. i "Stavanger Aftenblad" frå juni 1911.
Eg har to variantar av forteljinga, ei for mellomtrinnet og ei for ungdomstrinnet.

 

Klassebildet 2018-19
Påmelding innen: 01.05.2018
Sjanger: Visuell kunst
Arrangert av: Stavanger kulturskole
Medvirkende: Olav Hove jobber som lærer i ungdomsskolen, lærebokforfatter for Aschehoug forlag, redaktør innenfor digital læring i Aschehoug forlag og er tekstforfatter og medvirkende i programmet Utakt på NRK P1. DKS- utøver innen Podcast og Street art i flere år
Har jobbet som journalist, skrevet 5 bøker, en rekke teaterstykker Interessert i gatekunst/digital kunst og vært engasjert i flere år med DKS prosjektet Gatekunst/Street art .
Målgruppe: 6-7-8 trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: Fredager våren 2019
Varighet: 120 minutters workshop på skolen
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Elevene skal samarbeide om å lage et visuelt uttrykk.Utøveren drar på forhånd ut og tar portrettbilde av hver elev-dette bildet vektoriserer han og plotter sjablongen ut på en folieplotter.( mye brukt i gatekunst)

Hver elev får sin sjablong som de skjærer ut og spraymaler på et lerret. Hvert bilde settes sammen slik at en får et klassebilde med malte selvportretter

Hensikten er å lage profesjonelle portrett i sjablongteknikk. En teknikk som er svært vanlig blant gatekunstnere.

Tanken med å kalle det klassebildet, er at det skal være en fellesskapsfølelse rundt det å lage portrettene. Elevene må ta kollektive, estetiske, valg før de begynner å male. De må i plenum ta stilling til hvilke farge de skal ha på lerretene.

Elevene må ta kollektive, estetiske, valg før de begynner å male. De må i plenum ta stilling til hvilke farge de skal ha på lerretene.

Skal alle ha samme farge? Skal en ha ulike farger Skal en male i de farger som står i stil med fargene i klasserommet? Skal en henge de opp i klasserommet, hvordan skal de henge (rekke og rad, to rader, tre? osv) En skal altså lage personlige portretter med fokus på helheten. 

Den enkelte klassen skal bestemme  om og eventuelt hvor de skal henges opp.

Det ville vært fint hvis en kan bruke bildene til å "smykke" ut rommet men det er opp til klassen å velge selv.

Det vil bli brukt tynne lerretter i størelse 25x20 cm. Da blir det litt mindre enn ett A4-ark, og da er det plass til 30 av de sammen i de aller fleste klasserom. 

PRAKTISK

-Maks 15 elever pr. workshop a 120 minutter.  Lærer tilstede . En klasse pr.dag

-Foregår i K&H rommet pga elevene skal male .Må være vasker

PORTRETTBILDER

Utøveren avtaler på forhånd med kulturkontakt/klassekontakt slik at han får tatt portrettbilder av eleven i god tid før han kommer. Han vil vektorisere bildene og skjære de ut i sjablonger før han komer tilbake til skolen

 

Monstre og mordere - moro med skrekksjangeren
Påmelding innen: 23.04.2018
Sjanger: Litteratur
Arrangert av: Stavanger kommune
Medvirkende: Jan Tore Noreng
Målgruppe: 8.-10. trinn
Sted: Klasserom
Tidspunkt: Uke 6 og 7
Varighet: 60 min
Kontaktperson:
Jan Tore Noreng
jan.tore.noreng@gmail.com
48056368
 

I denne forestillingen med forfatter Jan Tore Noreng tas elevene med på en ellevill reise
med monstre og mordere. Vi kommer til å dekke de viktigste kjennetegnene på
skrekksjangeren. I løpet av forestillingen snakker vi om alle klisjéene og stereotypiene.

Veldig mange elsker skrekksjangeren. I denne forestillingen med forfatter Jan Tore Noreng
tas elevene med på en ellevill reise med monstre og mordere. Vi kommer til å dekke de
viktigste sjangerkjennetegnene. I løpet av forestillingen snakker vi om alle klisjéene og
stereotypiene. Det kommer til å bli morsomt – men også sinnsykt skummelt. Det kommer
til å bli blod, og folk kommer garantert til å dø. Ikke elevene, naturligvis. De kommer til å
sitte igjen med en minnerik opplevelse.
Elevmedvirkning: Elevene inviteres til å delta i diskusjonen, og lærerne oppfordres til å
planlegge besøket ved blant annet å lage spørsmål til forfatteren på forhånd.

 

Musé Mira 2018-2019
Påmelding innen: 26.04.2018
Sjanger: Visuell kunst
Arrangert av: Reidar Berge-museet og Stavanger kommune
Medvirkende: Sissel Husebø Norberg. Lærer ved Lunde skole og kulturskolen.
Målgruppe: 1.-10. trinn
Sted: Musé Mira, Allmenningsgaten 8.
Tidspunkt: Tirsdager 9-11
Varighet: 2 timer
Kontaktperson:
Sissel H. Norberg
sissel.norberg@stavanger.kommune.no
51933300/51549319
 

En blanding av formidling og workshop hvor elevene får en gjennomgang av Reidar Berges kunst og liv. Innføring og analyse av epoker og utvalgte kunstverk tilpasset aldersgruppen på elevene.

Ved besøket får elevene en gjennomgang av Berges kunst og liv. Det giis innføring og analyse av epoker og utvalgte kunstverk tilpasset elevenes alder. Under omvisningen brukes drama som metode ved å lage tablåer og korte spill til utvalgte bilder. Ved bruk av farger, motiver og drama stimuleres elevene gjennom dette til å åpne fantasien og ta i bruk egen forestillingsverden. Sansene blir brukt, samtidig som elevene får trening i å respektere hverandres meninger. Besøket som varer 2 klokketimer, avsluttes ved at hver elev får utlevert tegnemateriell for utførelse av eget valgt kunstverk. Pedagogisk ansvarlig ved museet har da samtaler med elevene for forståelse av hvorfor de valgte sine motiver.

 Maks antall elever pr. besøk: 30.

RELASJON TIL KUNNSKAPSLØFTET:

LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK, KOMPETANSEMÅL:

 • bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer ( 4.trinn)
 • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid.........(7.trinn)
 • diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene......(10.trinn)

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG, KOMPETANSEMÅL:

 • utforske kjelder og bruke dei......(4.trinn, varianter på 7. og 10. trinn)
 

PODCAST 2018-19
Påmelding innen: 11.05.2018
Sjanger: Kunstarter i samspill/Litteratur
Arrangert av: Stavanger kulturskole
Medvirkende: Olav Hove jobber som lærer i ungdomsskolen, lærebokforfatter for Aschehoug forlag, redaktør innenfor digital læring i Aschehoug forlag og er tekstforfatter og medvirkende i programmet Utakt på NRK P1.
Har jobbet som journalist, skrevet 5 bøker, en rekke teaterstykker og har vært DKS-utøver med prosjektene ”Digitale bildehistorier” og ”Street art” i flere år.


Målgruppe: 6-9 trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: Høsten 2018
Varighet: To dager a 120 minutter pr .klasse
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Elevene vil få et  skrivekurs som er rettet mot replikkskriving og tekstskaping ment til muntlig fremføring. Klassen vil  få tilsendt  dilemmahistorier/mysteriehistorier(blir sendt i god tid til skolen) som skal danne utgangpunkt for podcasten slik at de kan bruke læringsstrategier/tankekart før utøveren kommer.

Ut i fra en av historiene skal elevene lage en podcast der de selv skal spille og lage lydeffekter( får tilgang til en lydbank)

Mellom de to øktene på 120 minutter vil en oppfordre klassen til å bruke tid til å jobbe med podcasten 

Utøveren vil ta vare på podcasten med tanke på å samle de til en audio-visuell utstilling eller på en nettportal(f.eks digitalt fortalt)

Dag 1 - Etter en inspirasjonsøkt vil en ta for seg tekstskaping med fokus på replikker og vise enkle teknikker elevene kan bruke i prosessen. En vil blant annet ha fokus på viktigheten av pathos, at karakterene i podcasten må ha en drivkraft og en utvikling Elevene vil så starte å skrive manus (alene eller i gruppe) Når de har skrevet manus,  vil en gjennomgå hvordan en kan bruke ulike innspillngsprogram som audacity og moviemaker. Elevene går så i gang med innspillingen.

Dag 2 En fortsetter å jobbe med innspillingen.Fokus på fortellerstemme og innlevelse. En vil og gå igang med å legge til lydeffekter/musikk.

Når alle elevene er ferdige  med sin podcast blir det premierefest!

 

Fra kompetansemål i norsk etter 5.-7-trinn

 Muntlig kommunikasjon:

 • Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon
 • Uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen.

 Skriftlig kommunikasjon:

 • bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og varierte  estetiske virkemidler.

Fra kompetansemål i norsk etter 8.-10. Trinn:

Muntlig kommunikasjon:

 • samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing  og dramatisering.

 Skriftlig kommunikasjon:

 • Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder.
 • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

 

 

 

RAP/RYTME 2018-19.
Påmelding innen: 11.05.2018
Sjanger: Musikk/Kunstarter i samspill
Arrangert av: DKS Stavanger/Stavanger kulturskole
Medvirkende: Rapper Atlars og musiker Roar Skjelbred
Målgruppe: 5. 8. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: uke 35-38 2018
Varighet: 4 timers workshop
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Elevene får besøk av Atlars og Roar  som framfører et par låter før en deler gruppa i to:

Gruppe A skriver raptekster.

Gruppe B spiller og sampler lyd på egne instrumenter og bandinstrumenter som de har med seg.

Spillgrupper er de av elevene som spiller et instrument eller vil spille et instrument- de tar med seg instrumentet eller bruker skolens sitt f.eks gitar- blåseinstrument-slagverkinstrument-xylfoner/metallafoner osv
Tekstgruppene vil skrive raptekster.
Etter workshopen framføres produktene for medelever.

Krav til lokale: Musikkrom/allrom for spillgruppen og framføringen

Rom for tekstgruppen-klasserom

Spillgruppen: maks 6/7 elever

 Atlars har vært en aktiv pådriver i rapmiljøet i Stavanger med mange vellykkede CD-innspillinger. Han er med å gi rap et personlig uttrykk !                                                         Roar spiller i flere band og medvirket på flere CD-innspillinger.                                        Sammen har de turnert både i Stavanger og ellers i Norge med ulike DKS -prosjekter

Etter 4 timers jobbing i gruppene blir arbeidet presentert på en liten konsert

Tekstgruppen fremfører rapen de har jobbet med mens spillgruppen fremfører en  "groove" .-

  RELASJON TIL KUNNSKAPSLØFTET

LÆREPLAN I NORSK, KOMPETANSEMÅL 7. TRINN:

 • opptre i ulike språkroller gjennom blant annet opplesing og presentasjoner (Muntlige tekster)
 • drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdning til enkeltindivider og grupper av mennesker (Muntlige tekster)
 • eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål, nynorsk, dialekt osv (Skriftlige tekster)
 • strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt (Skriftlige tekster)
 • bruke sang og musikk og bilder i framføringer og presentasjoner ( Sammensatte tekster)

LÆREPLAN I MUSIKK, KOMPETANSEMÅL 7. TRINN:

 • oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo osv (Musisere)
 • delta i framføring med sang og spill der egenkomponert musikk inngår (Musisere)
 

Skolekino 2018 - Darkest Hour (8.-10)
Påmelding innen: 11.05.2018
Sjanger: Film
Arrangert av: Stavanger kommune og SF Kino
Medvirkende: Skuespillere: Gary Oldman, Lily James, Ben Mendelsohn, Kristin Scott Thomas
Regi: Joe Wright
Målgruppe: 8.-10 trinn
Sted: SF Kino Stavanger
Tidspunkt: Uke 23
Varighet: 2 timer 5 minutter
Kontaktperson:
Erling Nordgård
erling.nordgard@stavanger.kommune.no
51507060
 

Da det virket som om den mørkeste timen var kommet, tok én mann alt ansvaret på sine skuldre. Under Andre Verdenskrig sto Winston Churchill steilt imot den tyske invasjonen, til tross for stor motstand fra sine egne rekker. Se Gary Oldman i en av sine største rolleprestasjoner noensinne i denne kritikerroste filmen fra regissøren av "Om forlatelse" og "Stolhet og fordom".

https://www.filmweb.no/film/article1301305.ece

 

 

 

Stavanger og havet
Påmelding innen: 01.10.2018
Sjanger: Musikk
Arrangert av: Stavanger kommune
Medvirkende: Frode "Froddien" Rønli, Johan Egdetveit, Øystein Eldøy og Gunnar Roalkvam
Målgruppe: 8.-10. trinn
Sted: På skolen (gymsal, aula e.l.)
Tidspunkt: Uke 11-13 2019
Varighet: ca 45 min
Kontaktperson:
Johan Egdetviet
johanegdetveit@me.com
91755724
 

Dette er en historisk gjennomgang av industrihistorien i Stavanger fra seglskutetida fram til
oljealderen.

Stavangers historie er nøye knyttet til havet. Både som sildeby, sjøfartsby, hermetikkby og oljeby har byen høstet verdiene fra arbeid på fjord og hav. Denne historien kan fortelles gjennom sanger som er skrevet gjennom tidene. Allerede Jens Zetlitz skrev ironisk om byens redere som sang: «Giid Skibe ud og ind vil gaa som Viinen i vor Blære!» Alexander L. Kielland berømte innledning til romanen Garman & Worse beskriver vårt forhold til havet, og hans samtidige, visedikteren Tellef Haraldstad fulgte opp med flere tekster om sild, sjøfart og den nye hermetikkindustrien. Slik har det fortsatt med nye bidrag i denne tradisjonen også i vår tid. 

Forestillingen viser både lyse og mørkere sider ved byen og næringsvirksomhet knyttet til havet. Sangtekstene forteller det meste, men noen monologer vil brukes ved enkelte overganger mellom disse historiske fasene: Sildebyen, Seilskutebyen og Hermetikkbyen. (Tidsrommet 1800-1970)

Denne historien har vekslet mellom høykonjunktur og dype kriser. Som et bakteppe til næringsutviklingen ligger Bedehusbyen med sine vekkelser og misjonsvirksomhet. Dette vil også gjenspeiles i et par av sangtekstene.

Gunnar Roalkvam har ansvar for manus, Øystein Eldøy og Johan Egdetveit har skrevet/arrangert musikk og tekst. men vi bruker også mye av Roalkvam sine tekster, samt en del sanger av Tang Wa, Ragnar Bjerkreim etc. Sentralt står allikevel Froddi sin særpregede sceniske kraft.

 

Stup 2018-2019
Påmelding innen: 26.04.2018
Sjanger: Scenekunst
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Rasmus Jørgensen
Målgruppe: 8.-10. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: Uke 36 og 40
Varighet: 30-40 min
Kontaktperson:
Rasmus Jørgensen
rasmusjoergensen@gmail.com
47288546
 

Med sin nye soloforestilling «Stup» forteller Rasmus Jørgensen historien om en ung, lovende idrettsutøver som i skjul sliter med angst. En historie om hvordan han tvinger seg opp på brettet igjen, ut i et endelig befriende nederlag. Med strippet, dagligdags fortellerstil, sanginnslag og kvernende indre monologer utforsker Jørgensen hvorfor vi havner i de mønstre vi gjør. Når bikker selvbekreftende prestasjoner over i det destruktive? Når må man pushe gjennom det vanskelige, eller tvert om trø tilbake, hvis angsten først melder seg?

«Stup» hadde premiere i april 2016 på Kulturhuset 37 i Horten etter ca. 20 prøvevisninger for diverse ungdoms- og videregående-klasser med svært positive tilbakemeldinger fra både elever og lærere.

 

Sykkelfugl
Påmelding innen: 23.04.2018
Sjanger: Film
Arrangert av: Stavanger kommune
Medvirkende: Odveig Klyve
Målgruppe: 5.-10. trinn
Sted: Kan gjennomføres i alle rom med mulighet for blending.
Tidspunkt: Uke 13 og 14
Varighet: 45 min
Kontaktperson:
Odveig Klyve
odveigklyve@gmail.com
90747609
 

Filmvisning av en 15 minutters fiksjonsfilm for barn og ungdom. Påfølgende samtale om det å lage film, og om temaet som filmen behandler: Hvordan opplever barn/ungdom det å være flyktning i Norge.

Sykkelfugl er en novellefilm som forteller historien om Zahra,12 år. Hun er asylsøker fra Afghanistan sammen med familien sin. De bor på et asylmottak og har ventet lenge på svar på om de får bli i Norge eller ikke. Zahra må lære seg å balansere mellom to kulturer. Hun har en drøm som hun gjerne vil realisere, og møter motstand. Men Zahra er en fighter...

Sykkelfugl er en novellefilm på 15 minutter, som forteller historien om Zahra (12) som bor på et asylmottak på Vestlandet. Zahra vil lære seg å sykle men får ikke lov av foreldrene. De vil det beste for sin datter, og de vet at en syklende jente i Afghanistan risikerer å få et svært dårlig rykte. Om de skulle bli sendt tilbake, og Zahra har lært å sykle i Norge, kan det derfor bli svært vanskelig for henne. Zahra er en fighter og hun lar ingen andre hindre henne i å følge sine drømmer.

Sykkelfugl er en visuell fortelling der det å lære seg å sykle blir en metafor på det å
balansere mellom to ulike kulturer.
Dette opplegget har flere mål:

1. Å presentere elevene for kunst i form av en kortfilm
2 Å presentere elevene for et aktuelt tema i deres samtid.
3 Å øke forståelsen blant elevene for hvordan det oppleves å være asylsøker.
4 Å øke kunnskapen for hvordan et filmmanus blir skrevet, og hvordan en film blir produsert og regissert.

 

VANNSTAND 2018-19
Påmelding innen: 04.05.2018
Sjanger: Musikk
Arrangert av: Stavanger konserthus/DKS Stavanger kommune /DKS -Stavanger kulturskole/NyMusikk
Medvirkende: Komposisjonen Vannstand av Maja S.K.Ratkje innspilt av Unge Talenter Bjergsted, presentert av koordinator Olav Stener Olsen
Målgruppe: 2-8 klasse
Sted: Stavanger konserthus
Tidspunkt: uke 37-38 2018
Varighet: ca 30 minutter
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Verket «Vannstand» er en lydinstallasjon av komponist Maja S.K. Ratkje . Ratkje har studert lokale vannstandsmålinger i et forløp over flere døgn.

I tidsskriftet Periskop forteller Maja:          

Verket er en hyllest til de langsomt pulserende tidevannsskiftninger som finnes langs norskekysten og er inspirert av tidevannets syklus –en levende kraft som er i konstant bevegelse gjennom værpåvirkning, månefase og klimapåvirkning

Dette mønsteret –tidevannsrytmen i Vågen med flo og fjære er grunnlag for komposisjonen, som i neste omgang tolkes av unge musikerne i Rogaland; Unge talenter Bjergsted                Omgivelsene er foajeen i Stavanger konserthus med utsikt mot fjorden

INNHOLD

Elevene vil bli gjort kjent med samtidsmusikk, spilt inn av unge talentelever fra Rogaland med en av Norges mest markante samtidskomponister – Maja Ratkje.

Installasjonens kurator, Olav Stener Olsen, vil gi en levende beskrivelse av hvordan dette kretsløpet fungerer, og koble det til hva elevene skal høre etter i installasjonen:

Hvordan lydene beskriver om det er høyvann eller lavvann?

Musikken blir visualisert på grafiske partitur, som elevene får studere på nært hold. Olav forteller om hvordan musikken noteres når den går opp og ned, eller spilles langsomt og raskt. Dette gir alle elevene enkle begreper for hvordan musikk noteres.  

Etter den visuelle presentasjonen vil Olav følge elevene opp i 2 etasje der en etter komponistens nøye anvisninger sitter i et område omkranset av høytalere hvor de vil lytte til musikken med utsikt mot fjorden.

 

Vi lager animasjonsfilm og filmmusikk 2018-19
Påmelding innen: 01.05.2018
Sjanger: Musikk/Film/Visuell kunst/Kunstarter i samspill
Arrangert av: DKS Stavanger/Stavanger kulturskole
Medvirkende: Adrian Tvedten- pianist/studiotekniker .Jobber både som freelancer og som lærer i Band skolen/piano ved Stavanger kulturskole
Tomas Bang -utdannet bassist som underviser på MDD og Stavanger kulturskole i bass og animasjonsfilm
Målgruppe: 8-9 trinn
Sted: Stavanger kulturskole- foto- og lydstudio
Tidspunkt: Januar og februar 2019
Varighet: kl 09.15-13.15 (30)
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Prosjektet Animasjon og musikk vil være en produktorientert prosess, hvor elevene jobber med å uttrykke seg gjennom bilde (animasjon) og lyd. De vil få utforske disse to kunstformene og lære hvordan de kan støtte opp om hverandre for å underbygge et felles uttrykk. Det vil legges opp til at elevene selv skaper en historie med et tilhørende uttrykk, basert på en dramaturgisk utvikling lagt av lærerne på forhånd

Musikksgruppen vil komponere og spille inn musikk basert på et forhåndsbasert definert tema  En vil legge vekt på  utforskning av musikk som stemingsbærer og hvordan en kan forsterke stemingen med ulike virkemidler. Elevene vil få oppleve bruk og innspilling av alt fra perkusjons/elektroiniske instrumenter  til tradisjonelle bandinstrumenter og sang.

Animasjonsgruppen vil ta utganspunkt i de faktorer en på forhånd har blitt enige med musikkgruppen om, som drama, dramaturgi, tempo og spenningskurve. Animatørene vil lære å bruke forskjellige teknikker (digital tegning, cut out, frame by frame) og kjennskap til ulike grunnprinsipper i animasjonsfaget (timing, spacing, synkronisering til lyd).Noen elever vil og få male da en ønsker å bruke det som bakgrunn i animasjonsfilmen.

PRAKTISK

Klassen møter i foajeen i 1 etasje før de går i hver sittstudio.                                                Pauser ettter behov

Forarbeid

Skolen sender høsten 2018 kompetansemålene i norsk/samfunnsfag/musikk/K&H da utøverne ønsker å ta utgangspunkt i planene mht tematikken for filmen. Elevene vil på forhånd melde seg på en av gruppene ( 14 i hver).

Læreren må være med på hele workshopen

 

Vi maler selvportrett 2018-19
Påmelding innen: 01.05.2018
Sjanger: Visuell kunst
Arrangert av: Stavanger kulturskole
Medvirkende: Line Anda Dalmar-
er billedkunstner bosatt nå i Trondheim. Fått Statens kunstnerstipend for 2018 Utdannet ved Konstfack i Stockholm og Kunsthøgskolen i Bergen med flere utstillinger i både inn og utland (se hjemmesiden).
Jobbet som formidler for DKS ved Stavanger Kunstmuseum og kulturskolen.

Margrethe Aanestad- er billedkunstner basert i Stavanger og delvis New York. Er utdannet innen grafisk design, billedkunst og kunst- og kulturformidling . Stilt ut både i inn/utland og på Høstutstillingen i Oslo. Har flere års erfaring fra formgivingsfag fra både videregående skole og ungdomstrinnet. (se hjemmesiden
Målgruppe: 8-10 trinn
Sted: Billedkunstlokalene på Stavanger kulturskole- Sandvigå
Tidspunkt: April 2019
Varighet: 2 timer pr workshop
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

I denne workshopen som blir gjennomført i store flotte lokaler på Stavanger kulturskole vil vi med enkle virkemidler (akrylmaling, pensler og lerret) jobbe med å skape individuelle selvportretter innen maleri.

Vi starter workshopen med å diskutere hva et selvportrett er, og hva farger, former, symboler, mønster og omgivelser kan fortelle om en person. Vi vil vise eksempler på malerier innen billedkunsten, både fra historien og samtiden, der vi ser på ulike uttrykk for eksempel grader av “likhet” til speilbilde, det naturtro versus det mer ekspresjonistiske og abstrakte. Hva kan vi legge i et selvportrett for å fortelle noe om oss selv? Hva er forskjellen på et kraftig, raskt og grønt strøk versus-et-forsiktig,tynt,rosa,strøk?

Skolen får portrettene slik at hver klasse kan sette de sammen og stille de ut på skolen/klasserommet

http://www.lineandadalmar.com/

 

Etter teoridelen/visning av kunsteksempler og samtale om hva ett selvportrett forteller  om oss selv vil de begynne med de praktiske oppgavene. Hva er forskjellen på et kraftig, raskt og grønt strøk versus-et-forsiktig,tynt,rosa,strøk?

For å løse oss fra idéen om at det skal “ligne”, og for å sikre at det er mulig for alle å lage portretter, vil vi først jobbe med blindtegninger, Disse skal være utgangspunktet for selve maleriene som skal lages. Blindtegning er et redskap brukt i tegnefaget for å lære å se. Man studerer objektet som skal tegnes, parallellt med at man tegner det man ser, uten å løfte hånden/blyanten fra papiret og uten å se på arket. I dette tilfellet vil elevene tegne seg selv, mens de ser seg i et speil. Resultatene blir frie, ofte morsomme, lekne mer abstrakte versjoner av ansikter. Stemningen og uttrykket vil vektlegges, snarer enn likheten til modellen (dem selv). Etter dette går vi videre til hoveddelen hvor maleriene skapes. Blindetegningene blir nå brukt som fritt grunnlag.

Gjennom bruk av enkle virkemidler vil vi reflektere over de ulike selvportrettene og hva disse uttrykker. Vi vil snakke om farger, linjer, struktur, mønster, symbolikk. Vi vil se likheter, ulikheter, kontraster og nyanser. Vil formasjoner og nye former oppstå når vi setter maleriene sammen? Gjennom frie tolkninger av selvet vil elevene vil få en økt forståelse for hva det vil si å jobbe med maleri, samt å tolke noe visuelt som står i kontrast til det man i dag forbinder med portretter og selv-iscenesettelse; nemlig foto/snapchat og det “realistiske” raske avtrykket av øyeblikket. Vi vil lære om maleriets muligheter og betydningen av å jobbe fritt i materialer som ikke er foto eller video. I dag er det å bruke mobilkamera og diverse apper på mobilen en svært sentral del av det å snakke sammen, fortelle omverdenen om sitt liv og om hvem man er. Vi ønsker med dette prosjektet å åpne opp for maleriet som teknikk og uttrykksform, å se hva som skjer når elevene bruker taktile materialer og hånden fritt.

 

 • KUNNSKAPSLØFTET -KUNST&HÅNDVERK
 • Kunnskap om form, farge og komposisjon er avgjørende for å lage produkter som fungerer, og for å framføre visuelle budskap på en hensiktsmessig måte. Kunnskapen kan bidra til personlig utvikling som er en forutsetning for målrettet kreativ idéutvikling, visuell kommunikasjon og produksjon. Slik kunnskap vil kunne styrke muligheten for deltakelse i demokratiske beslutningsprosesser i et samfunn der informasjon i økende grad kommuniseres visueltKunnskap om form, farge og komposisjon er avgjørende for å lage produkter som fungerer, og for å framføre visuelle budskap på en hensiktsmessig måte. Kunnskapen kan bidra til personlig utvikling som er en forutsetning for målrettet kreativ idéutvikling, visuell kommunikasjon og produksjon. Slik kunnskap vil kunne styrke muligheten for deltakelse i demokratiske beslutningsprosesser i et samfunn der informasjon i økende grad kommuniseres visuelt
 • KOMPETANSEMÅL 10 TRINN
 • bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser
 • diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene, og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur