19.02.2018 
Innhold Side
ANIMASJON 2017-183
Bach for barn4
Baluba Runa 2017-20185
DANSELABBEN 2017-18 (danselaboratorium)6
DANSENS VERDEN 2017-187
Engøyholmen 2017-20188
Et annerledes tegneseriekurs 2017-20189
Fri luft - Kitty Kiellands kunst, kamp og kamerater10
Gamle Stavanger 2017-201811
Gudespor12
Klipp lim lytt komponer 2017-1813
LYD OG FILM 2017 - 201814
Mitt malerskrin 2017 - 201815
Musé Mira 2017-201816
PODCAST 2017-1817
POPFABRIKKEN 2017-1818
RAP/RYTME 2017-18.19
RytMEDspill 2017-201820
Sjongleringsworkshop og show 2017-201821
Skrekkelig jul - skumle skapninger som herjer i julen22
Utstein kloster 2017-201823
VANNSTAND 2017-1824
VI GJØR DET-MINIOPERA "Tryllefløyten" 2017 - 201825
Vår forestilling om Sara26

ANIMASJON 2017-18
Påmelding innen: 01.05.2017
Sjanger: Film/Visuell kunst/Kunstarter i samspill
Arrangert av: DKS Stavanger / Stavanger kulturskole
Medvirkende: Thomas Bang-musiker , underviser på MDD(videregående skole) og animasjon på Stavanger kulturskole
Målgruppe: 5. - 7. trinn
Sted: Kulturskolen i Bjergsted
Tidspunkt: høsten 2017
Varighet: kl 09.15-13.00 (workshop)
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Elevene vil få en kort introduksjon i forskjellige animasjonsteknikker, med filmkutt fra animasjonsfilmens historier.
Elevene vil enten jobbe med:

Et stafett-prosjekt, hvor flere grupper jobber etter tur på det samme prosjektet.

Et mindre prosjekt hvor story,manus dialog,lyd er gjort klart på forhånd

Elevene vil delta i ulike kreative og tekniske prosesser som gir et ferdig produkt. Elevene vil jobbe med individuelle uttrykk i samarbeid om felles prosjekt.

Hvor: Fotostudio ved Stavanger kulturskole Bjergsted

Antall elever: maks 14 elever pr workshop

Tid: kl 09.15-13.00

 

Det å bruke digitale verktøy er en motivasjonsfaktor i dagens skole. Barna som går på skole i dag er født og oppvokst med denne teknologien. I tillegg er det å bruke digitale verktøy en av de fem grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.
Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner." (Kunnskapsløftet 2006). Sammensatte tekster er et emne under kompetansemål på alle årstrinn. Tekster som er sammensatt av ord, lyd og bilde, også kalt multimodale tekster. Her er digitale verktøy unike. Elevene kan skrive inn tekst, de kan tegne i et dataprogram eller skanne inn tegninger de har laget på papir, sette inn bilder, de kan lese inn tekst eller legge inn filmsnutter. Det er nesten bare fantasien som stopper en her.

Elevene vil i løpet av workshopen lære grunnleggende bruk av programvare spesielt beregnet på : storyboarding, stop-motion animasjon ,»tredigital» animasjon.

En vil med animasjonsworkshopen fremme skaperglede og positiv selvfølelse gjennom kreativ aktivitet og gi elevene lyst til å formidle et budskap ved bruk av digitalt verktøy.

Animasjonsfilm er tidkrevende og en vil bare kunne gi elevene en liten introduksjon til animasjon.

 Elevnes animasjoner vil bli sendt til skolen .

Relasjon til Kunnskapsløftet: Mange referanser i læreplan for norsk.

 

 

Bach for barn
Påmelding innen: 04.05.2017
Sjanger: Musikk/Scenekunst
Arrangert av: DKS og Norsk orgelfestival
Medvirkende: Domorganist Kåre Norstoga og skuespiller
Liv Marie Skaare Baden
Målgruppe: 3.-7. trinn
Sted: Stavanger domkirke
Tidspunkt: 15. september kl. 10.00 og 12.00
Varighet: 60 minutter
Kontaktperson:
Torfinn Tobiassen
torfinn.tobiassen@stavanger.kommune.no
41528810
 

I denne forestillingen blir vi kjent med en av de viktigste og meste betydningsfulle komponistene i musikkhistorien, Johann Sebastian Bach. Komponisten ble hyllet for sin musikalske genialitet, han hadde 20 barn og to eksteskap, han var venn med konger og fyrster, og ble kastet i fengsel for sin stahet. Med Stavanger domkirke som scene og kulisse, er vi sikret en tidsriktig scenografi for dette humoristiske og musikalske møtet med Bach gjennom et spennende og produktivt liv.

Hvem var mannen bak musikken? Publikum blir kjent med komponisten med 20 barn og to
ekteskap, han som var venn med konger og fyrster, som ble kastet i fengsel for sin stahet
og ble bejublet for sin musikalske genialitet.

Hans kone Anna Magdalena har fortellerstemmen i forestillingen, og gjennom skildringer og karaktertolkninger vil vi bli kjent med Bach. Forestillingen er humoristisk, energifull og fargerik i tidsriktige kostymer og portretterer Bach gjennom teater, bevegelse
og orgelmusikk. Domorganist Kåre Norstoga og skuespiller Liv Marie Skaare Baden er utøverne i Bach for barn og bekler rollene som Bach selv og hans kone Anna Magdalena. I tillegg møter vi blant annet en fornærmet hertug, en pertentlig fransk danselærer, en kjæreste med behov for regulering, en treg og tunghørt menighet, en misunnelig storebror, hans barn og andre karakterer Bach møtte på sin musikalske vei fra en liten by i Thüringen, til stillingen som musikkdirektør og kantor i Leipzig i Tyskland.

 

Baluba Runa 2017-2018
Påmelding innen: 30.04.2017
Sjanger: Film
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Nick Hegreberg
Målgruppe: 2.-5. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: Uke 2 og 3 2018
Varighet: 45 minytter
Kontaktperson:
Nick Hegreberg
nic-jere@online.no
97 15 19 17
 

Når statsministeren på kort varsel annonserer sitt besøk til Runas skole blir hun overbevist om at hun skal bli valgt til Norges nye statsminister. Men Runa er bare 8 år og har hverken lyst til å bli statsminister eller å flytte fra mamma og helt til Oslo.

Ved siden av å vise filmen, forteller manusforfatter Nick Hegreberg levende både om sitt yrke, om veien fra idé via historie og manus til ferdig film, og om selve filmen Baluba Runa.

 

KUNSTERISK AMBISJON:

Gi elevene en spennende filmopplevelse. Og gjennom 45 underholdende og inspirerende minutter:

 • gi elevene en enkel innføring i manusforfatter-yrket
 • gi innsyn i den kreative prosessen som ligger bak enhver film
 • øke barnas tro på - og tillit til - egne ideer og historier

Opplegget har tre akter:

Akt 1 (20 min)

Innledningsvis snakker Nick om yrket/livet sitt som manusforfatter; hva det går ut på, hvordan det skiller seg fra en vanlig forfatter etc. Han snakker om veien fra idé via historie, manus til film. Han bruker Baluba Runa som eksempel, og forteller den underholdende historien om hvordan han fikk ideen til filmen fra en kompis som var livredd ordføreren i Stavanger på 80 tallet. Viser elevene hvordan et filmmanus ser ut, og leser høyt fra åpningsscenen til Baluba Runa.

Akt 2 (15 min)

Visning av kortfilmen Baluba Runa.

 

Akt 3: (10 min)

 Jeg og klassen snakker om filmen. Diskuterer den ferdige filmen i lys av min opprinnelige ide. Jeg forteller om filmens lange, bereiste liv. Bruker dette som eksempel på hvor langt en liten idé, fra en relativt enkel mann fra en liten by i et lite land kan nå ut; og derfor hvor viktig det er å slippe ideene sine ut av hodet. Helt til slutt får jeg hele klassen til å love ham at de skal dele ideene sine med omverdenen.

 

PEDAGOGISK METODE/ELEVDELTAKELSE

Som det forhåpentligvis går frem fra avsnittene ovenfor, er det mye vi skal innom i løpet av 45 minutter. Mengden krever en viss regi på opplegget. Likevel er mitt mål at det hele skjer i dialog med klassen. Barna oppfordres til å delta kontinuerlig, og alle spørsmål forsøkes besvart.

I den "teoretiske" delen som innleder timen involveres barna gjennom at de stillesspørsmål til. Samtidig brukes eksempler fra barnas egne liv for å tydeliggjøre ogunderstreke de pedagogiske "poengene". Den gjennomgående tonen er lett og nderholdende. Humor brukes aktivt for å skape et godt læringsklima.

Gjennom involvering og undervisning på barnas premisser, der de selv deltar aktivt, er målet at kunnskapen formidles slik at mest mulig av innholdet oppleves relevant for ungene.

 

RELASJON TIL KUNNSKAPSLØFTET/LÆREPLAN

• Utforme og praktisere reglar for samspel med andre og delta i demokratiske avgjersler

 

i skolesamfunnet (Samfunnsfag)

 

• Lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy ( Norsk )

• Å kunne lese i samfunnsfag inneber og å kunne behandle og bruke informasjon frå

bilete, film

 (Grunnleggjande ferdigheiter, Samfunnsfag )

 

Fra læreplanene

 

Generell del:

Det allmenndannende menneske: God allmendanning vil seie tileigning av eigenskapar og verdiar som lettar samvirket mellom menneske og gjer det rikt og spennande for dei å leve samen

Læringsplakaten:

Skolen skal stimulere elevane i personleg utvikling og i styrking av eigen identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståing og demokratisk deltaking.

Andre relevante mål:

Norsk; mål 2. årstrinn:

*Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler

*Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer

*Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier

*Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger

Norsk: Etter 4. årstrinn

*Lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy

*Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger

*Samtale om innhold og form i sammensatte tekster

*Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspil og

 TV program

 *Samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk.

*Gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer

 Samfunn: 1.4 trinn

 *Formulere spørsmål om samfunnsfaglege tema, reflektere og delta i fagsamtalar om dei

*Gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske kan vere

 både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd

 

Generell del: Det allmendanna mennesket:

 God allmenndanning vil seie tileigning av:

 *Konkret kunnskap om menneske, samfunn og natur som kan gi overblikk og perspektiv

 *Kunnskap og modnad til å møte livet praktisk, sosialt og personleg

 

 

DANSELABBEN 2017-18 (danselaboratorium)
Påmelding innen: 11.05.2017
Sjanger: Dans
Arrangert av: Stavanger kulturskole
Medvirkende: Camilla Nordhagen-utdannet dansepedagog fra UIS UIS, Universitetet i København & NTNU Erfaring fra kulturskole-videregående skole Hovedområde er moderne/samtidsdans og koreografi & improvisasjon
Tone Martine Kittelsen-utdannet danser ved UIS Daglig leder for Ravnedans - en festival for samtidsdans i Kristiansand. Jobber som danser i Oslo -freelancer.
Målgruppe: 7-10 trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: Januar/februar 2018
Varighet: 90 minutter pr workshop
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Danselabben bruker vi som en "forkortelse" for koreografisk danselaboratorium.

Elevene skal være med å "forske" på bevegelser. Som lab-teknikere eksperimenterer med ulike "stoffer" for å skape nye ting, skal elevene være med å forske på bevegelser for å skape koreografi, som vil si å sette bevegelser sammen til en dans/koreografi.

Hvor: Skolens gymsal

Antall:Maks 35 elever pr  workshop

Tid: 90 minutter

Workshopen vil i hovedsak bestå av at elevene jobber kreativt og skapende med dans både i fellesskap og i grupper. En ønsker at elevene skal kunne komme med sin bevegelseskompetanse og sammen  skape noe nytt. En vil og poengtere at ingen ting er rett eller galt da en vil ta utgangspunkt i elevenes bevegelseserfaring, hverdagslige bevegelser, mønstrer fra fritidsaktiviteter.  

Videre innhold: Elevene skal fortelle historier/formidle følelser gjennom bruk av kroppen og måten en beveger seg på.  De vil og få  bevege seg til ulike musikksjangre som f.eks pop/klassisk/latin for å se hvordan koreografi og bevegelse forandres med musikkvalg.

En ønsker med denne workshopen å gi elevene mulighet til å lære,prøve og eksperimentere med bevegelser . En vil at alle elevene kan danse ut i fra sine egne forutsetningerer .

Dansbart tøy(gymtøy ) kreves.

RelAsjon til Kunnskapsløftet 7-10 trinn

  MUSIKK

   Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  *   øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk

 • uttrykke egne ideer, tanker og følelser gjennom bevegelser og dans
 • skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter

   KROPPSØVING 10 trinn

   *   trene på og utøve dansar frå ungdomskulturar og andre kulturar, og saman med medelevar skape enkle dansekomposisjonar

 

DANSENS VERDEN 2017-18
Påmelding innen: 01.05.2017
Sjanger: Dans
Arrangert av: DKS Stavanger kulturskole
Medvirkende: Camilla Nordhagen-Masterutdannet dansepedagog fra UIS , Universitetet i København & NTNU Erfaring fra kulturskole-videregående skole Hovedområde er moderne/samtidsdans og koreografi & improvisasjon.
Martine Grønnum utdannet dansepedagog fra Universitet i Stavanger. Underviser i barnedans, ballett og jazzdans ved Stavanger kulturskole
Målgruppe: 4-7 trinn
Sted: Stavanger kulturskole-Dansens hus (tidligere utenriksterminalenn)
Tidspunkt: oktober/nov 2017
Varighet: 90 minutters workshop
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Utøverne ønsker gjennom denne produksjonen å gi elevene et kort innblikk i dansens historie  både gjennom en visuell presentasjon og der elevene selv få prøve seg innen ulike danseuttrykk, alt fra ballett,samtidsdans og jazzdans gjennom workshopene.En håper å inspirere elevene og lærerne til å bruke dans/skapende uttrykk i skolehverdagen

 

STED: Stavanger kulturskole -Dansens hus(tidligere utenriksterminalen)

TID: workshop a 90 minutter

NÅR: oktober/november 2017

 

Klassene møter i foajeen ca 10 minutter før oppstart på Danseterminalen(tidligere utenriksterminalen)

Porgrammet: Felles introduksjon /oppvarming  25

                   Gruppe A Moderne samtidsdans    30

                   Gruppe B Jazzdans                      30

                  Bytte sal pause 5

                  Gruppe A  Jazzdans                      30

                  Gruppe B  Samtidsdans                30

 

Relasjon til Kunnskapsløftet 7 trinn

Kompetansemål

Kroppsøving

 * Utføre varierte aktiviter som bygger opp kroppen på ulike måter

 *danse enkle danser

* lage enkle danser og eksperimentere med rytme og bevegelser

 

Engøyholmen 2017-2018
Påmelding innen: 30.04.2017
Sjanger: Kulturarv
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Medarbeidere på Engøyholmen kystkultursenter
Målgruppe: 5.-7. trinn
Sted: Frammøte i Børevigå, småbåthavna nord for Oljemuseet
Tidspunkt: Uke 35-39 2017 og 15,16, 17, 19 og 20 2018
Varighet: 9-14
Kontaktperson:
Ketil Thu
post@engoyholmen.no
51548466 / 61556623
 

I dette opplegget tilbys elevene en annerledes, lærerik og spennende dag med båttur med veteranbåt, orientering om og glimt fra Stavangers maritime historie og besøk på Natvigs Minde med ulike aktiviteter.

Alle klasser møter i BØREVIGÅ som er den lille småbåthavnen like nord for Oljemuseet. Her henter vi dere klokken 09.00 med to tradisjonelle små fiskebåter, og går til Natvigs Minde, en liten holme mellom Børevigå og Engøy. Dere blir satt i land samme sted på avtalt tid, senest klokken 14. 

Er været fint vil vi gå for sakte maskin langs kaiene og fortelle om det vi ser, og hvordan byen så ut på 1800 tallet. Da ble det bygget mange seilskuter i Stavanger. Vi skal høre mye om seil og tau og båtbygging, fiskeri, industri og handel. Kontakt med andre sjøfartsnasjoner skal vi også bruke tid på.  Vi skal ikke ha en vanlig skoledag. Det blir mye aktivitet, dere skal får prøve dere på mange aktiviteter som hører sjøen, båtlivet og seilskutetiden til. Litt fortelling fra gamle dager blir det også tid til. Vi har holdt på med slike turer i flere år, og vet at:

 • Det er smart å ha med seg godt med klær. Helst bør dere også ha med regntøy selv om solen skinner når dere står opp.
 • Matpakke er noe alle setter stor pris på etter timer på sjøen og i frisk luft. Ta gjerne med te eller kakao på termosen.
 • Redningsvest er så viktig at det skal alle få utlevert når de går om bord i båtene.
 • Bøker og skrivesaker er viktige på skolen, men dere trenger ikke dette denne dagen.
 • Ta gjerne med kamera, her blir det mye kjekt å ta bilde av.
 

Et annerledes tegneseriekurs 2017-2018
Påmelding innen: 30.04.2017
Sjanger: Visuell kunst
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Espen Terjesen, illustratør og kursholder
Målgruppe: 5.-7. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: Uke 35 og 36 2017
Varighet:
Kontaktperson:
Espen Terjesen
espen@espenart.com

 

Mange skolebarn opplever det man kan kalle "tegnevegring": De blir overmåte bevisst egne tegneferdigheter, og slutter gjerne å tegne - for godt. "Et annerledes tegneseriekurs" er ikke et tradisjonelt tegnekurs. Vi konsentrerer oss nemlig om hva som ligger under den tegnede overflaten: et helt unikt visuelt språk. Tegneserier handler om mye mer enn "flotte" tegninger!

 

Kursopplegget krever ingen forberedelser, men kursholderen har forslag til etterarbeid til de lærerne som måtte ønske det.

Målsetting: Formålet med kurset er å ufarliggjøre tegning, samt å gjøre skolebarna i stand til å "skrive" historier med (enkle) tegninger.

Kurset er femdelt:

 1) generell innføring (kort historikk; hva som gjør mediet unikt (med enkle og morsomme tegneøvelser som illustrerer poengene)

2) tegneseriefigurer (hvordan lage enkle figurer av tilfeldige/enkle former (her er formålet å vise at alle kan lage tegneseriefigurer – uavhengig av tegneferdigheter og forkunnskaper),

 3) historier (hva gjør man når man sitter fast med en tegneseriehistorie),

4) hvordan tegner man tegneserier (kort om tegneutstyr, og enkle øvelser med pensel-penner),

5) minitegneserier (elevene lager egne minitegneserier som de kan ta med hjem).

Lærerens rolle vil være å bistå elever som trenger hjelp og/eller delta i kurset, sammen med elevene. Sistnevnte har vist seg å være motiverende for elevene.

 

Fri luft - Kitty Kiellands kunst, kamp og kamerater
Påmelding innen: 30.04.2017
Sjanger: Visuell kunst
Arrangert av: DKS og Museum Stavanger
Medvirkende: Museumspedagoger ved Stavanger kunstmuseum
Målgruppe: 5.-7. trinn
Sted: Stavanger kunstmuseum
Tidspunkt: Uke 35, 36 og 37 9.00 og 12.00
Varighet: 2 timer
Kontaktperson:
Elin Lillebråten
elin.lillebraaten@museumstavanger.no

 

Vi har gleden av å ønske 5. – 7. trinn velkomne inn i utstillingen Fri luft – Kitty L. Kiellands kunst, kamp og kamerater. Kitty L. Kielland (1843 – 1914) var pioneren som brakte Jæren inn som motiv i landskapsmaleriet, hun våget seg inn på en mannsdominert arena, og malte landskapsbilder i direkte kontakt med motivet, gjerne ute i friluft. Hun var en aktiv samfunnsdebattant og brant for saker som kunst, moral og kvinnesak. Utstillingen viser bredden og utviklingen i Kiellands kunstnerskap. Dermed vil vi bli kjent med ungjenta Kitty som vokser opp i Stavangers borgerskap på midten av 1800-tallet. Vi følger hennes reiser og kunstneriske utvikling, samtidig som vi støter på andre samtidige kunstnere som på et eller annet nivå har påvirket henne.

Programmet består av dialogbasert omvisning i utstillingen og verkstedsaktiviteter med utgangspunkt i det vi har sett og samtalt om i utstillingen. 

Les mer om utstillinger her.

 

Gamle Stavanger 2017-2018
Påmelding innen: 30.04.2017
Sjanger: Kulturarv
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Guide Rune Helgø
Målgruppe: 6.-10. trinn
Sted: Frammøte i Lendeparken
Tidspunkt: April 2018
Varighet: 45-60 minutter
Kontaktperson:
Rune Helgø
ruhelgo@gmail.com

 

I denne byvandringen tas elevene med gjennom gamle Stavanger fra Lendeparken, forbi Hermetikkmuseet og til slutt med besøk i arbeiderboligen ved siden av Hermetikkmuseet.

Guiden orienterer om strøket og historien, kommer litt inn på byggemåten og til slutt får elevene komme inn i og oppleve hvordan en typisk arbeiderbolig i Stavanger var på 50 - 60-tallet.

Max antall elever pr vandring: 30. Det forutsettes at lærer fra skolen er med.

RELASJON TIL KUNNSKAPSLØFTET 

Læreplan for sammfunnskunnskap, flere kompetansemål, bl.a:

 • kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke ( 4. årstrinn, historie )
 • utforske ulike kjelder.......... ( 7. årstrinn, historie )
 • samtale om kva vi meiner med identitet og kultur..... (7. årstrinn, samfunnskunnskap)
 • søkje etter og velge ut kjelder...( 10. årstrinn, historie)
 • finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte........( 10. årstrinn, historie )

Læreplan for kunst og håndverk, bl.a:

 • samtale om opplevelsen av ulike typer hus og rom i nærmiljøet (2.årstrinn, arkitektur)
 • samtale om gater, plasser og bygninger med forskjellige bruksfunksjoner....(4.årstrinn, arkitektur)
 • beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger (7. årstrinn, arkitektur)

FOR- OG ETTERARBEID

Forarbeid: Generell informasjon til elevene om hva som skal skje og hensikten med vandringen, noe fokus på hvordan en oppfører seg i en slik situasjon for at alle i gruppa skal få best mulig utbytte ( samle seg rundt guiden slik at alle kan høre, gå samlet, ikke snop og drikke underveis o.l.) Samtale om elevene på forhånd har noe de vil vite mer om på vandringen og forberede eventuelle spørsmål til guiden.

Etterarbeid: Den enkelte lærer vurderer selv hvordan det en har opplevd på  byvandringen best kan knyttes til og brukes videre i undervisningen.

 

Gudespor
Påmelding innen: 30.04.2017
Sjanger: Kunstarter i samspill
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Marianne Stenerud og Eddie Andresen
Målgruppe: 2.-5. trinn
Sted: Arkeologisk museum
Tidspunkt:
Varighet: 40 minutter
Kontaktperson:
Marianne Stenerud
mariannestenerud@gmail.com
98 44 22 80
 

Gjennom fortellingene får barna møte forunderlige skapninger som alver, underjordiske vesen, Guder, Gudinner og urgamle Jotner. Noen ganger godlynnet og full av spillopper, andre ganger kan de finne på de mest uhyrlige og dramatiske gjerninger. I et lydlandskap bestående av loop-sampling og live perkusjon tilføres en dimensjon som skaper sterke bilder i historiene.

Eddie og Marianne beholder det kraftfulle og alvorlige i mytene i sin formidling, men vil også fremheve de livlige og lekne sidene. Dette er fine kontraster som gir publikum en variert og uforutsigbar reise til gudenes verden fylt av både tunge og lette følelser og stemninger. Mennesket bærer i seg selv uløste gåter: fødsel og død, livet som oppstår i det ukjente og blir borte i det ukjente. Mennesker forsøker å forstå, forklare, kanskje vinne kontroll over både livskrefter og naturkrefter. Myter, som er hellige historier om Guder, prøver nettopp å gi svar på slike viktige spørsmål. Noen går så langt at de sier: vi trenger myter for å klare oss gjennom livet. I oppsetningen blir mytene knyttet opp til arkeologiske funn fra vikingtiden gjort i Rogaland. Gjenstander funnet bevart dypt nede i jorden kan fortelle mye om menneskes tro og levesett. Det yrte av liv i Rogaland også i fortiden. Hardt arbeid, krangling, sjalusi, konkurranser, alvor, drømmer, tro, kjærlighet, lek og gleder. Menneskeliv. Akkurat som våre. Så likt, men allikevel så annerledes. Det historiske fagstoffet, om tiden, funn og tro, vil vi være i dialog med Arkeologisk Museum for at dette skal bli korrekt. Fagstoffet blir som en del fortellerkonserten sin helhet og uttrykk. Det gir et viktig perspektiv rundt gudetro og liv og knytter mytene og menneskene som levde før og nå tettere sammen.

 

Klipp lim lytt komponer 2017-18
Påmelding innen: 11.05.2017
Sjanger: Musikk/Kunstarter i samspill
Arrangert av: DKS Stavanger/ Stavanger kulturskole
Medvirkende: Didrik Ingvaldsen-trompet/komponist/pedagog Master of Music Leeds, jobber mye i DKS,freelancemusiker
Marius Munthe Kaas-slagverker /pedagog, jobber til daglig i Sandnes kulturskole og som freelancemusiker
Målgruppe: 5-7 trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: uke 8 og uke 9 2018
Varighet: 90 minutter
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Vi ønsker med Klipp lim lytt og komponer å gi elevene mulighet til å være med å komponere musikk. Eleven vil lage /komponere sin egen musikk som fremføres av Didrik og Marius  Klassen deles i grupper som komponerer musikkstykker ved hjelp av grafisk notasjon som tilslutt fremføres for resten av klassen.

Utøverne har med seg en rekke ulike prefabrikerte ark med grafisk notasjon som elevene får klippe og lime på .Utøverne presenterer de ulike arkene og prinsipper som: dynamikk,tempo,melodi,form. Gruppene klipper og limer og setter bitene sammen på en tidslinje som fremføres

 

Økten begynner med at en demonstrere de ulike arkene samt prinsipper som dynamikk,tempo,form,melodi. En improviserer over de ulike elementene som elevene kan bruke i sine kompoisjoner. Gruppene klipper og limer og setter bitene sammen på en tidslinje som har et spor for Didrik og ett for Mairus + et masterspor som innehloder informasjon om dynamikk og tempo..Alle sporene har sin egen farge så det er lettere å skille de fra hverandre

Hver gruppe gir komposisjonen sin ett navn før den ble fremført av Didrik og Marius 

Rom: musikkrom(med pulter)

Praktisk: skolen sørger for sakser/limstifter. Utøverne har med seg arkene og anlegg

Relasjon til kunnskapsløftet

Komponere:

musikkopplevelse og musikalsk skaping som faglig fokus og omfatter skapende arbeid med musikk innenfor varierte uttrykk. Her inngår å utforske og eksperimentere med musikkens grunnelementer, utforske stemme- sette sammen musikalske forløp i lyd og bevegelse og skape egne musikalsk uttrykk

Elevene skal lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalske former og motiver og bruke grafisk notasjon til å lage skisser av komposisjonen.

-

 

LYD OG FILM 2017 - 2018
Påmelding innen: 01.05.2017
Sjanger: Musikk/Film/Kunstarter i samspill
Arrangert av: DKS / Stavanger kulturskole
Medvirkende: Kristian Gullåsen
- gitar/produksjon. Kristian er utdannet lærer ved HIB og jazzmusiker ved IMD/UIS med gitar som hovedinstrument. Han har vært delaktig i flere innspillinger og tverrfaglige prosjekter innenfor dans, film og teater. .
Inge W. Breistein - synth/trommegrooves/produksjon. Inge har master i improvisasjonsmusikk fra IMD/UIS med saksofon som hovedinstrument. Inge har utdanning innen lydproduksjon og har produsert reklamemusikk og beats for kjente artister. Han har også vært delaktig i større danseproduksjoner
Målgruppe: 5 . - 7.
Sted: På skolen
Tidspunkt: uke 36 og 37
Varighet: Ca. 90 min.
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

 

I prosjektet Lyd og film vil vi illustrere hvor stor betydning lyd kan ha for et visuelt uttrykk som film. Lyd og film er en stemningsorientert workshop hvor hovedfokuset er lydbevissthet.

I TV-produksjon og film blir musikk ofte bevisst brukt for å styre følelsene våre.

Vi vil fokusere på denne tematikken på en humoristisk måte gjennom bruk av konkrete eksempler og dialog med elevene, samt ved å lage filmmusikk sammen med dem i musikkprogrammet Ableton live hvor vi bearbeider innspilte lyder også kalt for sampling.

Spørsmålene vi vil stille:

 • Hva skjer når vi endrer musikken/lydenes tradisjonelle rolle i et gitt filmklipp, men også den musikken som til daglig er rundt oss?

 Hvorfor er musikken der og hvilken funksjon er den ment å ha når vi eksempelvis slår på TV-en, går på kjøpesenter eller ser en film

 

INNHOLDET I WORKSHOPEN

 1. Introduksjon av tematikken lyd og film
 2. Dialog og interaksjon med elevene.
 3. Sampling av lyd, forming av lyd til film.

Klassen blir først presentert for et kort klassisk filmklipp med dialog, men uten musikk. Så spiller vi scenen igjen med countrymusikk som vi spiller med saksofon og gitar.

Vi spør elevene hvordan de nå oppfattet filmen.

Vi spiller den samme scenen på ny med for eksempel; rock/ rolige svevende klanger/ hiphop, og diskuterer med elevene mellom hvert eksempel hvordan de nå oppfatter filmen.

Kan filmens uttrykk og mening bli forandret eller forsterket bare ved hjelp av å endre musikken?

Elevene blir bedt om å finne sin egen lyd innenfor rommets vegger.

Vi velger ut 3-5 lyder som vi sampler ved hjelp av mikrofon og Ableton live. Elevene skal nå være med og lage/forme musikken til et filmkutt uten musikk. Dette vil vi gjøre ved hjelp av de lydene vi allerede har samplet og lagret i klassens lydbibliotek. Vi fargelegger scenen ved lydbearbeiding av nettopp disse lydene. Vi har også en gitar, saksofon og synth som kan tas i bruk. Vi ønsker å vise hvor mye informasjon og kraft det kan ligge i en lyd alene, eller i flere lyder sammen. Med eller uten lyd-effekter som eksempelvis klang, kompressorer og vreng

 

Mitt malerskrin 2017 - 2018
Påmelding innen: 30.04.2017
Sjanger: Musikk
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Bjørn Kallevig og Halvard Josefsen
Målgruppe: 5.-7. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: Uke 44 og 45 2017
Varighet: 45 minutter
Kontaktperson:
Bjørn Kallevig
bjorn@bjornkallevig.com
909 63 103
 

Konserten MITT MALERSKRIN tar for seg litt av freds- og miljøproblemet  gjennom en del sanger rundt disse temaene.

Utøverne er erfarne artister som blant mye annet også har turnert i DKS tidligere år. Bjørn Kallevig har lang fartstid som underholder for barn, har gitt ut plater, turnert for Rikskonsertene i tillegg til DKS og hatt mange andre oppdrag. Halvard Josefsen har bakgrunn fra rock- og bluesmiljøet både som liveartist og studiosammenheng.

Konserten tar utgangspunkt i sangen Mitt malerskrin, der teksten baserer seg på arabiske og israelske barn mellom 6 og 13 år sine tanker om fred.Sangen ble oversatt fra engelsk til svensk av visedikteren Beppe Wolgers, og har musikk av Leif Strand. Bjørn har hentet sangen fra Gøran Fristorps repertoar, og laget en norsk versjon.Teksten forteller hvordan forskjellige farger kan illustrere barnas følelser omkring  vanskelige hendelser og situasjoner ,og tanker de har om et problem som angår mange mennesker rundt i verden.Det finnes farger for sorg og hat, lys og glede, sol , gress og natur. Det finnes farger menneskene har drømt og farger de har glemt. Barna vil bruke fargene til noe positivt, og sangen konkluderer med at.... "jeg satt meg ned og malte fred".....

En rekke artister verden rundt har laget sanger om krig og fred og miljø og natur opp gjennom tidene. Det finnes viser med ukjent opphav, gamle gospels og spirituals, protestviser fra "gullalderen" på 60- og 70-tallet, og nyere sanger av dagsaktuelle utøvere.

De fleste sangene blir presenter med norsk tekst, men i denne sammenhengen er  det også naturlig å ha med et par enkle klassikere i engelsk språkdrakt. Det legges vekt på at elevene skal delta aktivt med sang underveis i konserten. Artistene vil formidle materiell i form av tekster og noe musikk på forhånd, slik at både elever og lærere kan forberede seg og få mest mulig ut av en konsertopplevelse. Temaet kan også brukes til elevprosjekt i andre fag, som samfunn, musikk, forming, norsk og drama.

ANTALL TILHØRERE OPPTIL 200 MAKS, MEN MINDRE GRUPPER ER Å FORETREKKE. DET KOMMER AN PÅ LOKALE OG SKOLENES BEHOV, OG KAN ALLTID TILPASSES. DET KAN HOLDES 2 FORESTILLINGER PR. DAG, AVHENGIG AV KJØREAVSTAND MELLOM SKOLENE OG RIGGING AV UTSTYR. I MINDRE LOKALER, SOM KLASSEROM O.L. ER DET IKKE BEHOV FOR LYDANLEGG.

STEDFORESTILLINGEN KAN HOLDES I DE FLESTE LOKALER, KLASSEROM, GYMSAL ETC. ETTER BEHOV. EVT. TEKNISKE BEHOV MÅ AVTALES MED SKOLENE PÅ FORHÅND. ARTISTENE KAN KJØRE EGEN BIL OG HA MED EGET LYDANLEGG DER DET ER NØDVENDIG.

HVA ELEVENE FÅR OPPLEVE  KONSERT DER VI LEGGER VEKT PÅ AT ELEVENE KAN DELTA MED SANG OG RYTMIKK.

FORARBEID / ETTERARBEIDTEKSTENE PLUSS EN CD MED NOEN AV SANGENE VIL BLI SENDT TIL SKOLENE PÅ FORHÅND, SLIK AT BÅDE ELEVER OG LÆRERE KAN FORBEREDE SEG OG DELTA AKTIVT UNDERVEIS I KONSERTEN.SKOLENE KAN OGSÅ HA TVERRFAGLIGE ELEVPROSJEKT MED UTGANGSPUNK I KONSERTEN SOM TEMA, OG INNLEMME FAG SOM NORSK, MUSIKK, FORMING OG DRAMA. 

 UTFYLLENDE OPPLYSNINGERSKOLEN / LÆRERNE HAR INGEN SPESIELL OPPGAVE UNDER SELVE FORESTILLINGEN. ARBEIDET MÅ LIGGE I FORBEREDELSENE / ETTERARBEIDET. ELEVENE KAN HA EN REN KONSERTOPPLEVELSE, ELLER SKOLENE KAN BENYTTE ANLEDNINGEN TIL Å LA ELEVENE FÅ INNSIKT I EN DEL AV VÅR GLOBALE KULTURARV INNEN MUSIKK PÅ DETTE OMRÅDET.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER .ARTISTENE HAR MED EGET LYDANLEGG. OPPRIGG CA 40 MIN. NEDRIGG CA 20 MIN.2 STK BÆREHJELP ER EN FORDEL. VANLIG STRØMUTTAK TIL LYD.

 

 

Musé Mira 2017-2018
Påmelding innen: 30.04.2017
Sjanger: Visuell kunst
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Sissel Husebø Norberg. Lærer ved Lunde skole og kulturskolen.
Målgruppe: 1.-10. trinn
Sted: Musé Mira, Allmenningsgaten 8.
Tidspunkt: Tirsdager 9-11
Varighet: 2 timer
Kontaktperson:
Sissel H. Norberg
sissel.norberg@stavanger.kommune.no
51933300/51549319
 

En blanding av formidling og workshop hvor elevene får en gjennomgang av Reidar Berges kunst og liv. Innføring og analyse av epoker og utvalgte kunstverk tilpasset aldersgruppen på elevene.

Ved besøket får elevene en gjennomgang av Berges kunst og liv. Det giis innføring og analyse av epoker og utvalgte kunstverk tilpasset elevenes alder. Under omvisningen brukes drama som metode ved å lage tablåer og korte spill til utvalgte bilder. Ved bruk av farger, motiver og drama stimuleres elevene gjennom dette til å åpne fantasien og ta i bruk egen forestillingsverden. Sansene blir brukt, samtidig som elevene får trening i å respektere hverandres meninger. Besøket som varer 2 klokketimer, avsluttes ved at hver elev får utlevert tegnemateriell for utførelse av eget valgt kunstverk. Pedagogisk ansvarlig ved museet har da samtaler med elevene for forståelse av hvorfor de valgte sine motiver.

 Maks antall elever pr. besøk: 30.

RELASJON TIL KUNNSKAPSLØFTET:

LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK, KOMPETANSEMÅL:

 • bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer ( 4.trinn)
 • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid.........(7.trinn)
 • diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene......(10.trinn)

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG, KOMPETANSEMÅL:

 • utforske kjelder og bruke dei......(4.trinn, varianter på 7. og 10. trinn)
 

PODCAST 2017-18
Påmelding innen: 11.05.2017
Sjanger: Kunstarter i samspill/Litteratur
Arrangert av: Stavanger kulturskole
Medvirkende: Olav Hove jobber som lærer i ungdomsskolen, lærebokforfatter for Aschehoug forlag, redaktør innenfor digital læring i Aschehoug forlag og er tekstforfatter og medvirkende i programmet Utakt på NRK P1.
Har jobbet som journalist, skrevet 5 bøker, en rekke teaterstykker og har vært DKS-utøver med prosjektene ”Digitale bildehistorier” og ”Street art” i flere år.


Målgruppe: 6-9 trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: September/oktober 2017
Varighet: To dager a 120 minutter pr .klasse
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Elevene vil få et  skrivekurs som er rettet mot replikkskriving og tekstskaping ment til muntlig fremføring. Klassen vil  få tilsendt  dilemmahistorier/mysteriehistorier(blir sendt i god tid til skolen) som skal danne utgangpunkt for podcasten slik at de kan bruke læringsstrategier/tankekart før utøveren kommer.

Ut i fra en av historiene skal elevene lage en podcast der de selv skal spille og lage lydeffekter( får tilgang til en lydbank)

Mellom de to øktene på 120 minutter vil en oppfordre klassen til å bruke tid til å jobbe med podcasten 

Utøveren vil ta vare på podcasten med tanke på å samle de til en audio-visuell utstilling eller på en nettportal(f.eks digitalt fortalt)

Dag 1 - Etter en inspirasjonsøkt vil en ta for seg tekstskaping med fokus på replikker og vise enkle teknikker elevene kan bruke i prosessen. En vil blant annet ha fokus på viktigheten av pathos, at karakterene i podcasten må ha en drivkraft og en utvikling Elevene vil så starte å skrive manus (alene eller i gruppe) Når de har skrevet manus,  vil en gjennomgå hvordan en kan bruke ulike innspillngsprogram som audacity og moviemaker. Elevene går så i gang med innspillingen.

Dag 2 En fortsetter å jobbe med innspillingen.Fokus på fortellerstemme og innlevelse. En vil og gå igang med å legge til lydeffekter/musikk.

Når alle elevene er ferdige  med sin podcast blir det premierefest!

 

Fra kompetansemål i norsk etter 5.-7-trinn

 Muntlig kommunikasjon:

 • Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon
 • Uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen.

 Skriftlig kommunikasjon:

 • bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og varierte  estetiske virkemidler.

Fra kompetansemål i norsk etter 8.-10. Trinn:

Muntlig kommunikasjon:

 • samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing  og dramatisering.

 Skriftlig kommunikasjon:

 • Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder.
 • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

 

 

 

POPFABRIKKEN 2017-18
Påmelding innen: 01.05.2017
Sjanger: Musikk
Arrangert av: DKS Stavanger/Stavanger kulturskole
Medvirkende: Espen Westbye-trompet/piano/arrangør/dirigent/driver eget lydstudio
Anders Farstad-trompet/piano/arrangør/dirigent
Målgruppe: 4-7 trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: Februar -mars 2018
Varighet: 2 timers workshop med konsert
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Elevene er storforbrukere av musikk. Med «Popfabrikken» ønsker vi å vise hvordan elevene kan lage musikk(komponere) sammen.

Etter en liten presentasjon fra Espen og Anders starter workshopen med klassen som skal jobbe med å sette sammen en melodi og et track som

publikum skal synge med på.

I popfabrikken leker vi med stilarter og tempo der vi har forberedt rytmisk og melodisk materiale som vil passe. “Workshoplåta” er catchy og lett å lære utenat.

En vil stille spørsmål som:

Hva er en god melodi ?

Hvorfor er det en god melodi?

Hvorfor/hvordan husker man musikk ?

Hva gjør musikk spennende/sørgelig/glad/opphissende/skummel

Etter workshopen på ca 1 time inviterer Espen og Anders sammen med workshopklassen til fremføring/konsert der en vil fremføre melodien elevene har laget foruten en felleskomposisjon som publikum er med å lage.

En bygger opp en poplåt element for element med tromme, bass, piano osv.

Vi tar opp lyder fra elevene, enkeltvis eller i flertall, og lager en groove

Vi vil fokusere på denne tematikken på en humoristisk måte gjennom bruk av konkrete eksempler og dialog med elevene.

INNHOLDET I WORKSHOPEN

 1. Introduksjon av ulike stilarter og tempo
 2. Dialog og interaksjon med elevene der de velger låta.
 3. Fremføring av låta sammen med publikum

  MÅL

-Skape bevissthet rundt hvordan en lager en melodi gjennom samtale og praksis.

-Å inspirere elevene til å se hvilke muligheter som ligger i sampling og derav inspirere dem til musikalsk kreativitet.

 

 

RAP/RYTME 2017-18.
Påmelding innen: 01.05.2017
Sjanger: Musikk/Kunstarter i samspill
Arrangert av: DKS Stavanger/Stavanger kulturskole
Medvirkende: Rapper Atlars og musiker Roar Skjelbred
Målgruppe: 5. 8. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: uke35-43 2017 ,uke 12 2018
Varighet: 4 timers workshop
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Elevene får besøk av Atlars og Roar  som framfører et par låter før en deler gruppa i to:

Gruppe A skriver raptekster.

Gruppe B spiller og sampler lyd på egne instrumenter og bandinstrumenter som de har med seg.

Spillgrupper er de av elevene som spiller et instrument eller vil spille et instrument- de tar med seg instrumentet eller bruker skolens sitt f.eks gitar- blåseinstrument-slagverkinstrument-xylfoner/metallafoner osv
Tekstgruppene vil skrive raptekster.
Etter workshopen framføres produktene for medelever.

Krav til lokale: Musikkrom/allrom for spillgruppen og framføringen

Rom for tekstgruppen-klasserom

Spillgruppen: maks 6/7 elever

 Atlars har vært en aktiv pådriver i rapmiljøet i Stavanger med mange vellykkede CD-innspillinger. Han er med å gi rap et personlig uttrykk !                                                         Roar spiller i flere band og medvirket på flere CD-innspillinger.                                        Sammen har de turnert både i Stavanger og ellers i Norge med ulike DKS -prosjekter

Etter 4 timers jobbing i gruppene blir arbeidet presentert på en liten konsert

Tekstgruppen fremfører rapen de har jobbet med mens spillgruppen fremfører en  "groove" .-

  RELASJON TIL KUNNSKAPSLØFTET

LÆREPLAN I NORSK, KOMPETANSEMÅL 7. TRINN:

 • opptre i ulike språkroller gjennom blant annet opplesing og presentasjoner (Muntlige tekster)
 • drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdning til enkeltindivider og grupper av mennesker (Muntlige tekster)
 • eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål, nynorsk, dialekt osv (Skriftlige tekster)
 • strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt (Skriftlige tekster)
 • bruke sang og musikk og bilder i framføringer og presentasjoner ( Sammensatte tekster)

LÆREPLAN I MUSIKK, KOMPETANSEMÅL 7. TRINN:

 • oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo osv (Musisere)
 • delta i framføring med sang og spill der egenkomponert musikk inngår (Musisere)
 

RytMEDspill 2017-2018
Påmelding innen: 04.05.2017
Sjanger: Musikk
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Ivar Atle Fjordheim, slagverk
Torbjørn Dahl, slagverk
Målgruppe: 1.-7. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt:
Varighet: 40 minutter
Kontaktperson:
Torbjørn Dahl
torda3@online.no
41 28 22 99
 

En konsert der hele publikum er med og spiller!

Elevene blir delt inn i gjenger som skal få samspillet til å fungere. Stikkord for å få dette til, er bl.a. lytting, imitasjon, kreativitet, dialog og samhandling. Utøverne bruker forskjellige tegn for å gi gjengene oppgaver som skal fremme samspillet. Rytmene skaper dialog mellom gjengene, og alle oppmuntres til å utforske de mulighetene samspillet byr på. De lærer to afrikanske sanger og opplever de to slagverkerne utfodle seg i dette RytMEDspillet.

Antall elever: Mellom 60 - 65.

Praktisk informasjon

Følgende oppsett i gymsal er ønskelig: 

”Sirkelen” (med 4 åpninger) plasseres i salens ene halvdel

Innerste ”ring” 4 gymbenker

Mellomste ”ring” stoler

Ytterste ”ring” stoler

Lærerdeltagelse

Alle klasser må ha med minst en lærer. Musikerne ønsker aktive lærere, og er på mange måter avhengige av at læreren er med og spiller. Vi håper lærerne er modige nok til å delta på lik linje med elevene – dette gir flott fellesskapsfølelse og er IKKE FARLIG! Lærere som ”står vakt” ved veggen er egentlig ikke så nyttige i en forestilling som denne.

Forarbeid

Forestillingen krever ikke noe forarbeid men det er selvsagt fint om dere har snakket om de forskjellige instrumentene som det blir spilt på.

Blant de instrumentene vi bruker er:

 • håndtrommer (djembe, congas )
 • metall (kubjelle, agogo )
 • tre (treblokker )
 • skrape/rasle (guiro, ).
 • Boomwhackers (tonerør)

Etterarbeid

Vi håper at denne spilletimen vil inspirere til lignende aktiviteter også i den enkelte klasse. Instrumentariet kan varieres minst like mye som det vi gjør.

Bærehjelp                        4 elever før og etter forestillingen

Tid til opprigging            45 min. Tid til nedrigg 30 min.

 

Sjongleringsworkshop og show 2017-2018
Påmelding innen: 30.04.2017
Sjanger: Annet
Arrangert av:
Medvirkende: Flaks Sjongleringsgruppe: Anders Meland og Lars Tønnesen
Målgruppe: 7. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: April 2017
Varighet: 1 skoledag
Kontaktperson:
Anders Meland
maythefunkbewithyou@gmail.com
48 123 722
 
 

Skrekkelig jul - skumle skapninger som herjer i julen
Påmelding innen: 30.04.2017
Sjanger: Litteratur
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Sveinung Lutro
Målgruppe: 4.-7. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: Desember 2017
Varighet: 45 minutter
Kontaktperson:
Sveinung Lutro
slutro2@hotmail.com
99038239
 

Forfattermøte der barn blir bedre kjent med figurene fra faktaboken «Skrekkelig jul
-skumle skapninger som herjer i julen». Boken er en sakprosabok med historier og
faktastoff om grusomme vesen fra norsk og europeisk folketro.

Produsert av Den kulturelle skolesekken Akershus

Julen handler ikke bare om vennlige skapninger. Om lattermilde nisser, yndige engler og
fromme Santa Lucia. Før 1800 tallet ble julen forbundet med tusser og skrømt, hekser og
djevler. I desember dukket det opp grusomme skikkelser av mange slag.

Under dette forfattermøtet vil barna bli bedre kjent med de skremmende julefigurene.
Klassebesøket røsker opp i de vante forestillingene om høytiden og viser frem en ny og
ukjent side av julen. En side som får det til å gå kaldt nedover ryggen og pirrer
nysgjerrigheten.

Gjennom bisarre historier fra hele Europa skal elevene få forunderlige innblikk i folketro,
historie og eldgamle skikker. Forfattermøtet vil også sette av tid til en enkel oppgave som
gir barna mulighet til å skape sin egen figur.

 

Utstein kloster 2017-2018
Påmelding innen: 17.06.2017
Sjanger: Kulturarv
Arrangert av: DKS og Museum Stavanger
Medvirkende: Museumspedagoger
Målgruppe: 6. trinn
Sted: Utstein kloster
Tidspunkt: Mai/juni 2018
Varighet: 9-11
Kontaktperson:
Stine Honoré
formidling.utstein@museumstavanger.no
51 84 27 00
 

Utstein kloster er Norges eneste bevarte middelalderkloster, beliggende i vakker natur på Mosterøy i Rennesøy kommune.  Her hadde Harald Hårfagre sin kongsgård. I middelalderen var det kloster for augustinermunker og seinere fogdegård på 1700-tallet.

Bli med på en spennende omvisning inne i klosteret, og løs den historiske sporløypen utenfor. Her kan du til og med lukte og smake på urtene som munkene brukte til mat og medisin.

Opplegget tar utgangspunkt i læreplanen for mellomtrinnet, og retter seg spesielt mot trinn som har middelalderen som tema i samfunnsfag. Vi kan ta imot to klasser om gangen. Her får elevene bli med på en spennende omvisning inne i klosteranlegget, og løse en sporløype utenfor klosteret. I sporløypen må elevene være aktive på flere måter; de må regne seg fram til enkelte svar, diskutere, prøve ut, undre seg og smake på urter fra urtehagen. Til sporløypen hører også en mer utfyllende lærerveiledning, som kan brukes til videre diskusjon omkring temaet middelalder.

Les mer om Utstein kloster på

www.utstein-kloster.no

Maks 60 elever pr. besøk. Skoler som får tildelingen gjennom DKS, kan bestille egen buss til og fra klosteret. Klokkeslett avtales mellom skolene og klosteret direkte.

RELASJON TIL LÆREPLANENE:

Samfunnsfag, kompetasemål etter 7. årstrinn:

 • gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga
 • fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden
 

VANNSTAND 2017-18
Påmelding innen: 04.05.2017
Sjanger: Musikk
Arrangert av: Stavanger konserthus/DKS Stavanger kommune /DKS -Stavanger kulturskole/NyMusikk
Medvirkende: Komposisjonen Vannstand av Maja S.K.Ratkje innspilt av Unge Talenter Bjergsted, presentert av koordinator Olav Stener Olsen
Målgruppe: 2-9 klasse
Sted: Stavanger konserthus
Tidspunkt: uke 38-39 2017
Varighet: ca 30 minutter
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Verket «Vannstand» er en lydinstallasjon av komponist Maja S.K. Ratkje . Ratkje har studert lokale vannstandsmålinger i et forløp over flere døgn.

I tidsskriftet Periskop forteller Maja:          

Verket er en hyllest til de langsomt pulserende tidevannsskiftninger som finnes langs norskekysten og er inspirert av tidevannets syklus –en levende kraft som er i konstant bevegelse gjennom værpåvirkning, månefase og klimapåvirkning

Dette mønsteret –tidevannsrytmen i Vågen med flo og fjære er grunnlag for komposisjonen, som i neste omgang tolkes av unge musikerne i Rogaland; Unge talenter Bjergsted

INNHOLD

Elevene vil bli gjort kjent med samtidsmusikk, spilt inn av unge talentelever fra Rogaland med en av Norges mest markante samtidskomponister – Maja Ratkje.

Omgivelsene er foajeen til Stavanger konserthus, med utsikt mot fjorden.

Installasjonens kurator, Olav Stener Olsen, vil gi en levende beskrivelse av hvordan dette kretsløpet fungerer, og koble det til hva elevene skal høre etter i installasjonen:

Hvordan lydene beskriver om det er høyvann eller lavvann?

                    

Musikken blir visualisert på grafiske partitur, som elevene får studere på nært hold. Olav forteller om hvordan musikken noteres når den går opp og ned, eller spilles langsomt og raskt. Dette gir alle elevene enkle begreper for hvordan musikk noteres.  

Etter den visuelle presentasjonen vil Olav følge elevene opp i 2 etasje der en etter komponistens nøye anvisninger sitter i et område omkranset av høytalere hvor de vil lytte til musikken med utsikt mot fjorden.

 

 

VI GJØR DET-MINIOPERA "Tryllefløyten" 2017 - 2018
Påmelding innen: 01.05.2017
Sjanger: Musikk/Scenekunst/Kunstarter i samspill/Annet
Arrangert av: DKS / STAVANGER KULTURSKOLE
Medvirkende: Wibeke Wetaas: sopran(kontaktperson),
Inger Torill Narvesen:sopran,
Ole Morten Velde: baryton
Friederike Wildschutz: piano
Målgruppe: 4 - 7. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: Våren 2018
Varighet: Ca 180 minutter. ( Workshop og forestilling.)
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

En ønsker med produksjonen å gi elevene et lite innblikk i hvordan man kan lage en operaforestilling der en i korte glimt viser hovedtrekkene fra en av de mest kjente; «Tryllefløyten» på en kunstnerisk og morsom måte. Elevene vil i samspill med utøverne presentere en miniversjon for publikum.

INNHOLD

Workshopen starter med en kort gjennomgang av de ulike karakterene man ofte finner i en opera, med eksempler. Med utgangspunkt i en miniversjon av «Tryllefløyten» av W.A. Mozart ( oversatt til norsk) jobber utøverne med elevene i forhold til innøving av sang/skuespill, laging av rekvisitter, samspill som resulterer i en forestilling. Elevene deles opp i grupper slik at hver utøver har ansvar for sin del. Utøverne har med enkle kulisser, og noen kostymer til elevene. Forestillingen vises til slutt for andre trinn på skolen .

De fire utøverne synger og spiller mens elevene deltar gjennom korsang-skuespill –bevegelser + scenearbeidere. 

 

DAGSPROGRAM

Kl 09.15-10.00    Introduksjon- korøvelse for alle elevene

Kl 10.00-10.45    Elevene jobber i grupper

Kl 10.45-11.30   Friminutt/spising

Kl 11.30-12.00   Gjennomkjøring

Kl 12.10-12.30    Generalprøve

Kl 12.40-13.05    Premiere

 

Vår forestilling om Sara
Påmelding innen: 04.05.2017
Sjanger: Scenekunst
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Teater Grimsborken
Målgruppe: 5.-7. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: Uke 3 2018
Varighet: 45 minutter
Kontaktperson:
Sveinung Oppegaard
vaarforestillingomsara@gmail.com
99777110
 

Vår forestilling om Sara er en teaterforestilling for mellomtrinnet som har blitt spilt i den Kulturelle skolesekken gjennom Teater Grimsborken siden 2012. Det er en intim og nær forestilling som handler om Sara som nesten mister livet på grunn av mobbing. Forestillingen kommer hverken med pekefingre, eller med løsninger, men setter søkelyset på hvordan mobbingen påvirker Sara, og på hvor vanskelig det er for foreldrene å gjøre noe. Scenen er en trekantet dansematte hvor publikum fører til at målgruppen nesten blir en del av forestillingen, og på denne måten oppnår de en enda større bevissthet rundt forestillingens tematikk.

Vår forestilling om Sara har blitt spilt over 300 ganger, og det er stadig stor etterspørsel. En forestilling om mobbing som ikke kommer med pekefinger, men som får elevene til å reflektere over temaet vil alltid være aktuelt. Forestillingen er produsert med støtte fra Institusjonen Fritt Ord, Font for utøvende kunstnere og Norsk skuespillerforbunds fond for frilansere, og den er registrert i Norsk scenekunstbruk sin katalog.

Teater Grimsborken har som målsetting å levere forestillinger som er poetiske, lekne, musikalske, mangfoldige og av høy kvalitet.