19.02.2018 
Innhold Side
Bach for barn3
Baluba Runa 2017-20184
Byhistorie i Valbergtårnet 2017-20185
DANSENS VERDEN 2017-186
Den forsvunnede kunsten 2017-187
Den reisende celloen 2017-188
Det magiske skrinet 2017-20189
En venn er en venn10
Gudespor11
HOPP I HAVET med gruppen Tullus 2017-1812
Musé Mira 2017-201813
NÅR GUL MØTER BLÅ 2017 - 201814
RytMEDspill 2017-201815
Sangskatten - skolenes ønskekonsert (populære sanger de siste 60 år) 2017-1816
Skrekkelig jul - skumle skapninger som herjer i julen17
VANNSTAND 2017-1818
VI GJØR DET-MINIOPERA "Tryllefløyten" 2017 - 201819

Bach for barn
Påmelding innen: 04.05.2017
Sjanger: Musikk/Scenekunst
Arrangert av: DKS og Norsk orgelfestival
Medvirkende: Domorganist Kåre Norstoga og skuespiller
Liv Marie Skaare Baden
Målgruppe: 3.-7. trinn
Sted: Stavanger domkirke
Tidspunkt: 15. september kl. 10.00 og 12.00
Varighet: 60 minutter
Kontaktperson:
Torfinn Tobiassen
torfinn.tobiassen@stavanger.kommune.no
41528810
 

I denne forestillingen blir vi kjent med en av de viktigste og meste betydningsfulle komponistene i musikkhistorien, Johann Sebastian Bach. Komponisten ble hyllet for sin musikalske genialitet, han hadde 20 barn og to eksteskap, han var venn med konger og fyrster, og ble kastet i fengsel for sin stahet. Med Stavanger domkirke som scene og kulisse, er vi sikret en tidsriktig scenografi for dette humoristiske og musikalske møtet med Bach gjennom et spennende og produktivt liv.

Hvem var mannen bak musikken? Publikum blir kjent med komponisten med 20 barn og to
ekteskap, han som var venn med konger og fyrster, som ble kastet i fengsel for sin stahet
og ble bejublet for sin musikalske genialitet.

Hans kone Anna Magdalena har fortellerstemmen i forestillingen, og gjennom skildringer og karaktertolkninger vil vi bli kjent med Bach. Forestillingen er humoristisk, energifull og fargerik i tidsriktige kostymer og portretterer Bach gjennom teater, bevegelse
og orgelmusikk. Domorganist Kåre Norstoga og skuespiller Liv Marie Skaare Baden er utøverne i Bach for barn og bekler rollene som Bach selv og hans kone Anna Magdalena. I tillegg møter vi blant annet en fornærmet hertug, en pertentlig fransk danselærer, en kjæreste med behov for regulering, en treg og tunghørt menighet, en misunnelig storebror, hans barn og andre karakterer Bach møtte på sin musikalske vei fra en liten by i Thüringen, til stillingen som musikkdirektør og kantor i Leipzig i Tyskland.

 

Baluba Runa 2017-2018
Påmelding innen: 30.04.2017
Sjanger: Film
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Nick Hegreberg
Målgruppe: 2.-5. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: Uke 2 og 3 2018
Varighet: 45 minytter
Kontaktperson:
Nick Hegreberg
nic-jere@online.no
97 15 19 17
 

Når statsministeren på kort varsel annonserer sitt besøk til Runas skole blir hun overbevist om at hun skal bli valgt til Norges nye statsminister. Men Runa er bare 8 år og har hverken lyst til å bli statsminister eller å flytte fra mamma og helt til Oslo.

Ved siden av å vise filmen, forteller manusforfatter Nick Hegreberg levende både om sitt yrke, om veien fra idé via historie og manus til ferdig film, og om selve filmen Baluba Runa.

 

KUNSTERISK AMBISJON:

Gi elevene en spennende filmopplevelse. Og gjennom 45 underholdende og inspirerende minutter:

 • gi elevene en enkel innføring i manusforfatter-yrket
 • gi innsyn i den kreative prosessen som ligger bak enhver film
 • øke barnas tro på - og tillit til - egne ideer og historier

Opplegget har tre akter:

Akt 1 (20 min)

Innledningsvis snakker Nick om yrket/livet sitt som manusforfatter; hva det går ut på, hvordan det skiller seg fra en vanlig forfatter etc. Han snakker om veien fra idé via historie, manus til film. Han bruker Baluba Runa som eksempel, og forteller den underholdende historien om hvordan han fikk ideen til filmen fra en kompis som var livredd ordføreren i Stavanger på 80 tallet. Viser elevene hvordan et filmmanus ser ut, og leser høyt fra åpningsscenen til Baluba Runa.

Akt 2 (15 min)

Visning av kortfilmen Baluba Runa.

 

Akt 3: (10 min)

 Jeg og klassen snakker om filmen. Diskuterer den ferdige filmen i lys av min opprinnelige ide. Jeg forteller om filmens lange, bereiste liv. Bruker dette som eksempel på hvor langt en liten idé, fra en relativt enkel mann fra en liten by i et lite land kan nå ut; og derfor hvor viktig det er å slippe ideene sine ut av hodet. Helt til slutt får jeg hele klassen til å love ham at de skal dele ideene sine med omverdenen.

 

PEDAGOGISK METODE/ELEVDELTAKELSE

Som det forhåpentligvis går frem fra avsnittene ovenfor, er det mye vi skal innom i løpet av 45 minutter. Mengden krever en viss regi på opplegget. Likevel er mitt mål at det hele skjer i dialog med klassen. Barna oppfordres til å delta kontinuerlig, og alle spørsmål forsøkes besvart.

I den "teoretiske" delen som innleder timen involveres barna gjennom at de stillesspørsmål til. Samtidig brukes eksempler fra barnas egne liv for å tydeliggjøre ogunderstreke de pedagogiske "poengene". Den gjennomgående tonen er lett og nderholdende. Humor brukes aktivt for å skape et godt læringsklima.

Gjennom involvering og undervisning på barnas premisser, der de selv deltar aktivt, er målet at kunnskapen formidles slik at mest mulig av innholdet oppleves relevant for ungene.

 

RELASJON TIL KUNNSKAPSLØFTET/LÆREPLAN

• Utforme og praktisere reglar for samspel med andre og delta i demokratiske avgjersler

 

i skolesamfunnet (Samfunnsfag)

 

• Lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy ( Norsk )

• Å kunne lese i samfunnsfag inneber og å kunne behandle og bruke informasjon frå

bilete, film

 (Grunnleggjande ferdigheiter, Samfunnsfag )

 

Fra læreplanene

 

Generell del:

Det allmenndannende menneske: God allmendanning vil seie tileigning av eigenskapar og verdiar som lettar samvirket mellom menneske og gjer det rikt og spennande for dei å leve samen

Læringsplakaten:

Skolen skal stimulere elevane i personleg utvikling og i styrking av eigen identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståing og demokratisk deltaking.

Andre relevante mål:

Norsk; mål 2. årstrinn:

*Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler

*Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer

*Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier

*Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger

Norsk: Etter 4. årstrinn

*Lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy

*Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger

*Samtale om innhold og form i sammensatte tekster

*Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspil og

 TV program

 *Samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk.

*Gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer

 Samfunn: 1.4 trinn

 *Formulere spørsmål om samfunnsfaglege tema, reflektere og delta i fagsamtalar om dei

*Gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske kan vere

 både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd

 

Generell del: Det allmendanna mennesket:

 God allmenndanning vil seie tileigning av:

 *Konkret kunnskap om menneske, samfunn og natur som kan gi overblikk og perspektiv

 *Kunnskap og modnad til å møte livet praktisk, sosialt og personleg

 

 

Byhistorie i Valbergtårnet 2017-2018
Påmelding innen: 30.04.2017
Sjanger: Kulturarv
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Rune Helgø, byguide og lokalhistoriker
Målgruppe: 3.-4. trinn
Sted: Valbergtårnet
Tidspunkt: Oktober 2017
Varighet: 60 minutter
Kontaktperson:
Rune Helgø
ruhelgo@gmail.com

 

Når elevene kommer til tårnet, står vekteren utenfor i full uniform. 
Vi starter med å gå rundt tårnet, både for å se på kanonene og for å få litt forklart om hvordan tårnet lå i forhold til byen "før i tiå".
Inne brukes museet i 2. etg. og utsikten i 3. etg. til formidling.

I 2. etg. har vi eldre pumper og brannutstyr. Her er også en musikk-kulisse, som forklarer brann prosedyren ca. 1850. CD'en er svært forklarende og fra litt eldre elever kommer ofte spørsmål om å spille den en gang til.
Formidlingen i 2. etg. avsluttes med historien om "Tobias i Tårnet". Den virkelige Tobias het Tobias Sandstøl og var vekter i Valbergtårnet fra 1904 til 1922.
Torbjørn Egner var i Valbergtårnet i 1948 og ble fortalt historien om Tobias. Tobias skrev "hele" sitt liv på 108 vers og det gjør at vi vet meget om denne personen. I 1955 kom "Folk og røvere i Kardemommeby" ut første gang.

Erfaringen er at bare å få oppleve vekteren, er stort i seg selv. Den totale opplevelsen uforglemmelig.

Forarbeid/forslag til etterarbeid?
Ingen forarbeid er nødvendige, men har eleven lest heftet om Marton, er det en fordel.

Lærerens oppgave på byvandringen, er å holde barna samlet i en gruppe. Resten gjør vekteren.

Maks antall elever: Helst inntil 30 med en medfølgende lærer, kan ta to klasser opptil 60, forutsatt at minst to lærere er med.

Relasjon til Kunnskapsløftet:

Kompetansemål etter 7. trinn:

 • utforske ulike kjelder, illustrerer korleis dei kan gje ulike informasjon om fortida..... ( Samfunnsfag, historie )
 • skape forteljingar om menneske i fortida og bruke dei til å vise korleis menneske tenkjer og handlar ut frå samfunnet dei lever i ( Samfunnsfag, historie )
 • velje eit tema, forme spørsmål og kaste lys over dei ved å bruke ulike kjelder (Samfunnsfag, samfunnskunnskap)
 • beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet...... ( Kunst og håndverk, arkitektur)
 

DANSENS VERDEN 2017-18
Påmelding innen: 01.05.2017
Sjanger: Dans
Arrangert av: DKS Stavanger kulturskole
Medvirkende: Camilla Nordhagen-Masterutdannet dansepedagog fra UIS , Universitetet i København & NTNU Erfaring fra kulturskole-videregående skole Hovedområde er moderne/samtidsdans og koreografi & improvisasjon.
Martine Grønnum utdannet dansepedagog fra Universitet i Stavanger. Underviser i barnedans, ballett og jazzdans ved Stavanger kulturskole
Målgruppe: 4-7 trinn
Sted: Stavanger kulturskole-Dansens hus (tidligere utenriksterminalenn)
Tidspunkt: oktober/nov 2017
Varighet: 90 minutters workshop
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Utøverne ønsker gjennom denne produksjonen å gi elevene et kort innblikk i dansens historie  både gjennom en visuell presentasjon og der elevene selv få prøve seg innen ulike danseuttrykk, alt fra ballett,samtidsdans og jazzdans gjennom workshopene.En håper å inspirere elevene og lærerne til å bruke dans/skapende uttrykk i skolehverdagen

 

STED: Stavanger kulturskole -Dansens hus(tidligere utenriksterminalen)

TID: workshop a 90 minutter

NÅR: oktober/november 2017

 

Klassene møter i foajeen ca 10 minutter før oppstart på Danseterminalen(tidligere utenriksterminalen)

Porgrammet: Felles introduksjon /oppvarming  25

                   Gruppe A Moderne samtidsdans    30

                   Gruppe B Jazzdans                      30

                  Bytte sal pause 5

                  Gruppe A  Jazzdans                      30

                  Gruppe B  Samtidsdans                30

 

Relasjon til Kunnskapsløftet 7 trinn

Kompetansemål

Kroppsøving

 * Utføre varierte aktiviter som bygger opp kroppen på ulike måter

 *danse enkle danser

* lage enkle danser og eksperimentere med rytme og bevegelser

 

Den forsvunnede kunsten 2017-18
Påmelding innen: 01.05.2017
Sjanger: Scenekunst/Visuell kunst/Kunstarter i samspill
Arrangert av: DKS -Stavanger kulturskole
Medvirkende: Jon Sverre Aase-26 år Master i dramapedagogikk. PPU(praktisk pedagogisk utdanning),frilanser innen drama, lyd- og lysdesign. Jobber nå i Stavanger kulturskole
Maria Mjaaland Sele-27 år Master i filosofi med fordypning i estetikk. PH student i filosofi
Jobbet i skolen
Målgruppe: 2-3-4 trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: uke 47-48
Varighet: 90 minutter (to workshop økter)
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

 Kunstneren har mistet "kunsten" sin og trenger hjelp til å finne den. I sin fortumlede og fortvilte tilstand henvender han seg til elevene og ber dem om å "lete etter kunsten"slik at de sammen kan fullføre hans mesterverk. Elevene som "små kunstnere" blir da med på en reise hvor de utforsker kunstneriske prosesser,skaper egne kunstverk og fullfører kunstnerens store verk!

Prosjekt er et flerfaglig kunstpedagogisk opplegg med fokus på skapende og utforskende prosesser sammen med elever på 2-4 trinn

To workshopsøkter der den første har fokus på visuell kunst og den andre fokus på drama og rollespill

Prosjektet er forankret i en drampedagogisk,interaktiv teaterform  med innslag av billedkunst og musikk Elevene vil bli engasjert og aktivisert i improvisasjon og rollespill,tegning/maling samt refleksjon og forståelse om kunstneriske og kreative uttrykk

 

STED: på skolen

ROM: Helst to:  ett med vask(maling) og et som de kan bevege seg i.

TID: To økter med workshop tilsammen ca 90 minutter

I workshopen møter elevene "kunsteren " som har mistet kunsten sin og der elevene må hjelpe han å finne den igjen. Temaet blir introdusert av forfatterne som ved et innledende rollespill introduserer de nødvendige fakta,inspirerer og veileder elevene hva de skal holde på med . Fofatteren vil og be om hjelp fra elevene til å skrive hennes bok . Men for å gjøre det trenger hun at Kunstneren finner tilbake til kunsten

Første økt: elevene blir ledet inn i et rom hvor de ser et staffeli med et tomt lerret -rundt det ligger og et annet lerret som er påbegynt men ikke fullført.  Elevene får beskjed om å observere rommet og hva som er i rommet.  Hun spør hva de tenker på og hva de tror dette kan være osv Vil så fortelle en liten historie

Elevene vil så male og diskutere hva de har laget og om kunstneren finner kunsten sin igjen i maleriene. Andre økt vil en jobbe med drama som medium hvor elevene kan utfolde seg i rollespill 

En ønsker å gi elevene gjennom praktisk gjennomførelse og kreativ tenking en førstehåndsoppleveles av hele prosessen fra ide til et ferdig verk

En ønsker å dokumentere deler av prosessen ved å ta bilde av tegninger/malerier som vil være et anomymt materiale for en scrapbook som vil bli tilgjengelig  for elevene /foreldre via skolens plattform  Elevene vil dermed få mulighet til å se, gjenoppleve kunstverket og prosessen de har vært med å lage

  Kunnskapsløftet: skapende evner vil si å oppnå nye løsninger på praktiske problem ved uprøvde grep og fremgangsmåter ved å spore opp nye sammenhenger gjennom tenking og forskning, ved å utvikle nye normer for skjønn og samhandling eller ved å få frem nye estetiske uttrykk

Kompetansemål i norsk: samhandle med andre gjennom lek,dramatiseing, samtale og diskusjon.- lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster

 

Den reisende celloen 2017-18
Påmelding innen: 04.05.2017
Sjanger: Musikk
Arrangert av: Stavanger kulturskole
Medvirkende: Olav Stener Olsen-Mastergrad i utøvende musikk ved UiS (2013) Praktisk pedagogisk utdanning(2014) og Postgraduate Diploma in Music Performance (2015) ved UiS. Produsent for Unge talenter Bjergsted
Vant Spellemannspris med 1B1 i 2016 Spiller cello i Kitchen Orchestra og i Kristiansund operaorkester.
Jobbet og som lærer på kulturkarusellen på Stavanger kulturskole
Målgruppe: 1-4 trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: uke 10 og 11
Varighet: ca 30 minutter
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Den reisenede celloen tar elevene med på en musikalsk reise til øya Sri Lanka utenfor        India. Olav har lært et helt nytt musikkstykke av en læremester som spiller cello og kommer fra Sri Lanka. Læreren spiller også en tromme "Kandyan" de bare har på øya.

Da læremesteren viste frem trommen sin til en venn, likte vennen lydene så godt så han laget et helt nytt musikkstykke med de samme lydene på cello. Det er denne musikken Olav skal fremføre.

”Jeg liker å oppdage nye land og kulturer med celloen,” sier Olav. Han bruker celloen til å reise med og musikken viser veien. Elevene får møte nye musikalske uttrykk og oppleve å bli med på tur til en fremmed kultur, bare med musikken som språk. Cellisten vil fortelle om sitt møte med læremesteren og hvordan han lærte å få frem helt nye klanger på celloen. Forestillingen gir elevene forståelse for at musikk kan være kulturbærer og verdiskaper i et flerkulturelt samfunn.

Elevende får være med på rytmer,oppdage nye klanger og lage sin egen musikk sammen med utøveren. Olav er opptatt av at elevene lærer og erfarer ved selv å utforske rytmer og melodier. 

 • STED: På skolen i aulaen/mediateket - elevene sitter i halvsirkel
 • ANTALL ELEVER: To klasser pr konsert
 • TRINN: 1-4 trinn
 • VARIGHET: ca 30 minutter

Luciano Berio(1925-2003) er en av de fremste komponister fra 1900-tallet som komponerte det vi i dag liker å kalle samtidsmusikk. Mot slutten av  livet ble Berio kjent med cellisten Rohan de Saram som kom fra Sri Lanka utenfor India. På øya lærte Rohan å spille trommen Kandyan som er unik  fordi den kan lage ulike toner etter hvor man slår og trykker på trommeskinnet. Berio lot seg fascinere av trommen og det ble inspirasjon for komposisjonen han tilegnet Rohan. Vår cellist Olav Stener Olsen sitt masterprosjket  på UIS var å reise til Rohan for å lære å spille stykke. I løpet av 10 besøk hos Rohan som nå bor i London lærte Olav å spille både Kandyan-trommen og stykket Berio hadde komponert til ham   Stykket heter Sequenza nr 14  som starter med en rytmisk del der cellisten etterligner Kandyantrommen. Det er fengende rytmer som blir til en melodi ved bruk av nye spilleteknikker. Musikken utvikler seg og går over i klassiske klanger før rytmen vender tilbake mot slutten.

Forestillingen åpner med at eleven får høre trommelydene før de blir med å klappe rytmene de har hørt. Underveis i konserten vil han fletter inn historier fra Sri Lanka. Det blir dermed en musikalsk reiseskildring!

Utøveren ønsker å være med å utvikle elevenes holdninger til å møte ulike musikalske uttrykk med åpenhet og nysgjerrighet  samtidig kan konserten medvirke til å fremme tilhørlighet til sin egen kultur der en viser toleranse og respekt for andre kulturer og forståelser for musikken betydning som kulturbærer i et flerkulturelt samfunn 

Relasjon til Kunnskapsløftet:

Kompetansemål i musikk 1-4 trinn

 • imitere rytmer og korte melodier i ulike tempi
 • utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å improvisere med lyd og                    bevegelser
 • samtale om hva som er særegent for et musikkstykke og hvilke assosiasjoner det kan gi
 • delta i samtaler om hva som er særegne trekk ved enkelte musikksjangere

 

 

Det magiske skrinet 2017-2018
Påmelding innen: 11.05.2017
Sjanger: Kunstarter i samspill
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Nina Næsheim
Målgruppe: 1.-2. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: Uke 6, 8 og 9 2018
Varighet: 45 minutter
Kontaktperson:
Nina Næsheim
fortellernina@gmail.com
98 04 15 46
 

Nina Næsheim har fortalt til barn og voksne siden 2000 både rundt i Norge og i utlandet. Hun forteller eventyr, fabler,sagn og legender og bruker ofte musikk og sang til sin e opplegg. Fortellerbakgrunn ellers har hun fra studier i England på Speech and drama school hvor blant annet fortelling var et sentralt fag.

Max elever: 50-60

Fortellerstund er intimt, nært og derfor passer det med små rom alt etter hvor mange elever det blir. Musikkrom, dramarom evt klasserom el gymsal. Stoler og/eller benker til elevene foran utøveren. En stol og et lite bord til utøver.

Elevene får oppleve å lytte til fortelling som setter i gang fantasien, den indre billedverden. Forestillingen heter Det magiske skrinet. Fra dette magiske skrinet dukker det opp fortellinger. Det vil bli brukt en del instrumenter som effekter til fortellingene og publikum får være med å synge.

Forslag til forarbeid: Snakke om hvem som kommer og hva skal skje. Etterarbeid: Tegne eller male det de husker av fortellingen. Gjenfortelle.

Utøver trenger ca 10 min til å sette opp ting til forestilling. Vil gjerne være i rommet å ta imot elevene når de kommer inn. La elevene komme inn klassevis.

 

En venn er en venn
Påmelding innen: 30.04.2017
Sjanger: Scenekunst
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Christel Aas og Leif Fjelldal - Teatergruppa Laffen og Kikka
Målgruppe: 1.-4. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: Uke 2 2018
Varighet: 45 minutter
Kontaktperson:
Leif Fjelldal
leif.fjelldal@online.no
41 31 08 58
 

Forestillingen handler om vennskap og sjalusi, å ekskludere og inkludere. Ungene er aktivt med i problemløsning underveis.

Tilbakemeldingene fra lærerne er at temaet går rett inn i skolehverdagen til elever og lærere.

Forestillingen åpner for tanker, følelser og videre arbeid med tema ”vennskap” i klasserom og skolegård.

Hvordan knytte nye relasjoner og samtidig vedlikeholde”gamle” forhold? Duger man som venn?

Et vanskelig tema som belyses med glimt i øyet!

Sanger som er skrevet inn i forestillingen underbygger tematikken.

Stadig flere barn og voksne er blitt kjent med de to bestevennene Laffen og Kikka, og denne gangen er det nettopp vennskap som er tema. Den vanlige idyllen blir truet av at en tredje person melder sin ankomst.

Hvordan er det å være sjalu? Kan vennskapet bli som før når det utsettes for harde prøvelser? Hva er egentlig en venn?

Som alle ”Laffen og Kikka”-produksjoner er også dette en interaktiv forestilling hvor ungene er med som problemløsere/aktører både fra salen og fra scenen og driver handlingen fremover.

Ungene trekkes med i de nye sangene som presenteres underveis.

 

Gudespor
Påmelding innen: 30.04.2017
Sjanger: Kunstarter i samspill
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Marianne Stenerud og Eddie Andresen
Målgruppe: 2.-5. trinn
Sted: Arkeologisk museum
Tidspunkt:
Varighet: 40 minutter
Kontaktperson:
Marianne Stenerud
mariannestenerud@gmail.com
98 44 22 80
 

Gjennom fortellingene får barna møte forunderlige skapninger som alver, underjordiske vesen, Guder, Gudinner og urgamle Jotner. Noen ganger godlynnet og full av spillopper, andre ganger kan de finne på de mest uhyrlige og dramatiske gjerninger. I et lydlandskap bestående av loop-sampling og live perkusjon tilføres en dimensjon som skaper sterke bilder i historiene.

Eddie og Marianne beholder det kraftfulle og alvorlige i mytene i sin formidling, men vil også fremheve de livlige og lekne sidene. Dette er fine kontraster som gir publikum en variert og uforutsigbar reise til gudenes verden fylt av både tunge og lette følelser og stemninger. Mennesket bærer i seg selv uløste gåter: fødsel og død, livet som oppstår i det ukjente og blir borte i det ukjente. Mennesker forsøker å forstå, forklare, kanskje vinne kontroll over både livskrefter og naturkrefter. Myter, som er hellige historier om Guder, prøver nettopp å gi svar på slike viktige spørsmål. Noen går så langt at de sier: vi trenger myter for å klare oss gjennom livet. I oppsetningen blir mytene knyttet opp til arkeologiske funn fra vikingtiden gjort i Rogaland. Gjenstander funnet bevart dypt nede i jorden kan fortelle mye om menneskes tro og levesett. Det yrte av liv i Rogaland også i fortiden. Hardt arbeid, krangling, sjalusi, konkurranser, alvor, drømmer, tro, kjærlighet, lek og gleder. Menneskeliv. Akkurat som våre. Så likt, men allikevel så annerledes. Det historiske fagstoffet, om tiden, funn og tro, vil vi være i dialog med Arkeologisk Museum for at dette skal bli korrekt. Fagstoffet blir som en del fortellerkonserten sin helhet og uttrykk. Det gir et viktig perspektiv rundt gudetro og liv og knytter mytene og menneskene som levde før og nå tettere sammen.

 

HOPP I HAVET med gruppen Tullus 2017-18
Påmelding innen: 01.05.2017
Sjanger: Musikk
Arrangert av: DKS Stavanger/Stavanger kulturskole
Medvirkende: Marianne Jonassen:vokalist-ukulele
John Gunnar Akerø:banjo-gitar/piano
Roald Hindal: sousaphone-bassgitar
Målgruppe: 1-4 trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: uke 5-6-7 2018
Varighet: 40 minutter
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

I sin nye forestilling tar gruppen "TULLUS" for seg havet gjennom sanger -talekor-bevegelser. Forestillingen består av musikk og filmsnutter som beskriver livet i havet! Utøverne spiller ulike instrumenter og med sine kostymer vil elevene få oppleve hvordan det er å være i det "våte" element både visuelt og musikalsk . De blir presentert for  mange forskjellige skapninger som finnes i havet : både naturlige og unaturlige!

En stiller spørsmål: Koffor er flyndrå flat? Koffor krabber krabben sidelengs og liker en fest? Ka spiser paprikafisken? Koffor liker haien pai?

Tekstene tar seg mangfoldet i havet samtidig som en undrer seg over hvilke andre "rare" fisker som finnes under havflaten. En ønsker å gi elevene en morsom og engasjerende konsert.

 

Sangene til forestillingen er skrevet av Linda Renate Jørgensen,John Gunnar Akerø og Roald Hindal

Forarbeid: skolen vil få sangene på CD/lydfil slik at en har mulighet til å synge sangene på forhånd

Konserten må foregå i et rom(aula/gymsal/mediatek)l med lerret/prosjektor da en vil vise filmsnutter/animasjon under forestillingen. Ca 15 kvm plass for utøverne

Rigging ca 1 time før

Antall elever: ca 100 elever pr.konsert

I Kunnskapsløftet har man følgende kompetansemål for 2 klasse:

Musikk: Delta i leker med variert repertoar av sanger, rim og regler

               Bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder

Norsk: Leke, improvisere med rim rytme språklyder osv

           Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord tegning, bilder, musikk og

           bevegelser

 

 

 

 

Musé Mira 2017-2018
Påmelding innen: 30.04.2017
Sjanger: Visuell kunst
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Sissel Husebø Norberg. Lærer ved Lunde skole og kulturskolen.
Målgruppe: 1.-10. trinn
Sted: Musé Mira, Allmenningsgaten 8.
Tidspunkt: Tirsdager 9-11
Varighet: 2 timer
Kontaktperson:
Sissel H. Norberg
sissel.norberg@stavanger.kommune.no
51933300/51549319
 

En blanding av formidling og workshop hvor elevene får en gjennomgang av Reidar Berges kunst og liv. Innføring og analyse av epoker og utvalgte kunstverk tilpasset aldersgruppen på elevene.

Ved besøket får elevene en gjennomgang av Berges kunst og liv. Det giis innføring og analyse av epoker og utvalgte kunstverk tilpasset elevenes alder. Under omvisningen brukes drama som metode ved å lage tablåer og korte spill til utvalgte bilder. Ved bruk av farger, motiver og drama stimuleres elevene gjennom dette til å åpne fantasien og ta i bruk egen forestillingsverden. Sansene blir brukt, samtidig som elevene får trening i å respektere hverandres meninger. Besøket som varer 2 klokketimer, avsluttes ved at hver elev får utlevert tegnemateriell for utførelse av eget valgt kunstverk. Pedagogisk ansvarlig ved museet har da samtaler med elevene for forståelse av hvorfor de valgte sine motiver.

 Maks antall elever pr. besøk: 30.

RELASJON TIL KUNNSKAPSLØFTET:

LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK, KOMPETANSEMÅL:

 • bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer ( 4.trinn)
 • samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid.........(7.trinn)
 • diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene......(10.trinn)

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG, KOMPETANSEMÅL:

 • utforske kjelder og bruke dei......(4.trinn, varianter på 7. og 10. trinn)
 

NÅR GUL MØTER BLÅ 2017 - 2018
Påmelding innen: 01.05.2017
Sjanger: Dans/Scenekunst/Visuell kunst/Kunstarter i samspill
Arrangert av: DKS / Stavanger kulturskole
Medvirkende: Mai Cecilie Venaas-danser
Line Dalmar-kunstner
Åshild Spikkeland-sang/drama
Målgruppe: 3. og 4. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: uke 8 og 9 2018
Varighet: 90 minutter
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Produksjonen består av workshop innen dans, drama og visuell kunst og ledes av tre formidlere som følger hver sin gruppe frem mot en fremføring.

I forestillingen tar vi barna med til et undersjøisk univers hvor vi møter fisker og andre skapninger i ulike farger og fasonger.

Lille Blå har kommet bort fra fiskestimen sin, og vi følger ham på hans reise til ukjente farvann.

ORGANISERING

«Når gul møter blå» er en workshop der elevene jobber i 3 grupper som ender opp i en fremføring for 1-2 (3 trinn).  

Lærerne sørger for at elevene er inndelt i gruppene (antall se turneplanen) før utøverne kommer.

                                                          

PLAN FOR DAGEN

Del 1: INFORMASJON

Felles introduksjon til fortellingen

Del 2: WORKSHOP ca 40 min. +20 minutter fellesøving

(pause tas etter behov)

Del 3 :FREMFØRING ca 15 minutter

Elevene og utøverne fremfører historien for publikum

ROM(3 rom)

«Scenen» blir i gymsalen der danserne øver. Hvis mulig mørklegging.

Kunstgruppen bør være i K&H rommet.

Dramagruppen må være i et stort rom da de skal bevege seg På enkelte skoler vil det være 15-16 elever så de trenger plass å bevege seg på.

I gruppene får elevene lære å sanse fargenes virkning gjennom:

DANS: Bevegelse, rytme og koreografi. Danserne skal visualisere fargerike fiskestimer. Elevene må ha på seg hvit overdel ( f.eks T- skjorte).

DRAMA: Dramaelevene skal også få være fiskestimer gjennom å leke og dramatisere fargenes uttrykk i talekor og bevegelser. Elevene må ha på seg hvit overdel (f.eks hvit T-skjorte).

VISUELL KUNST: Bruke former og farger til å lage fisker. Elevene skal få eksperimentere med å blande sine egne farger med elementær-fargene som utgangspunkt, og skape sine egne, nye ‘geometriske former’ som fisker. Fiskene som lages, limes på pinner og brukes i forestillingen. Hvit overdel.

 

RytMEDspill 2017-2018
Påmelding innen: 04.05.2017
Sjanger: Musikk
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Ivar Atle Fjordheim, slagverk
Torbjørn Dahl, slagverk
Målgruppe: 1.-7. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt:
Varighet: 40 minutter
Kontaktperson:
Torbjørn Dahl
torda3@online.no
41 28 22 99
 

En konsert der hele publikum er med og spiller!

Elevene blir delt inn i gjenger som skal få samspillet til å fungere. Stikkord for å få dette til, er bl.a. lytting, imitasjon, kreativitet, dialog og samhandling. Utøverne bruker forskjellige tegn for å gi gjengene oppgaver som skal fremme samspillet. Rytmene skaper dialog mellom gjengene, og alle oppmuntres til å utforske de mulighetene samspillet byr på. De lærer to afrikanske sanger og opplever de to slagverkerne utfodle seg i dette RytMEDspillet.

Antall elever: Mellom 60 - 65.

Praktisk informasjon

Følgende oppsett i gymsal er ønskelig: 

”Sirkelen” (med 4 åpninger) plasseres i salens ene halvdel

Innerste ”ring” 4 gymbenker

Mellomste ”ring” stoler

Ytterste ”ring” stoler

Lærerdeltagelse

Alle klasser må ha med minst en lærer. Musikerne ønsker aktive lærere, og er på mange måter avhengige av at læreren er med og spiller. Vi håper lærerne er modige nok til å delta på lik linje med elevene – dette gir flott fellesskapsfølelse og er IKKE FARLIG! Lærere som ”står vakt” ved veggen er egentlig ikke så nyttige i en forestilling som denne.

Forarbeid

Forestillingen krever ikke noe forarbeid men det er selvsagt fint om dere har snakket om de forskjellige instrumentene som det blir spilt på.

Blant de instrumentene vi bruker er:

 • håndtrommer (djembe, congas )
 • metall (kubjelle, agogo )
 • tre (treblokker )
 • skrape/rasle (guiro, ).
 • Boomwhackers (tonerør)

Etterarbeid

Vi håper at denne spilletimen vil inspirere til lignende aktiviteter også i den enkelte klasse. Instrumentariet kan varieres minst like mye som det vi gjør.

Bærehjelp                        4 elever før og etter forestillingen

Tid til opprigging            45 min. Tid til nedrigg 30 min.

 

Sangskatten - skolenes ønskekonsert (populære sanger de siste 60 år) 2017-18
Påmelding innen: 01.05.2017
Sjanger: Musikk/Kulturarv
Arrangert av: DKS Stavanger/Stavanger kulturskole
Medvirkende: Wibeke Wetaas- sanger, utdannet ved UIS avdeling musikk/dans. Aktiv som freelancemusiker ,jobber ved Stavanger kulturskole
John Gunnar Akerø, - piano, saxofon ,gitar, utdannet ved Rogaland Musikkonservatorium Aktiv som freelancemusiker ,jobber ved Stavanger kulturskole
Rune Aleksandersen-studerte musikk ved Universitetet i Oslo og Stavanger- trompet som hovedinstrument. Dirigerer/arrangerer og jobber med musikkteknologi Foruten trompet/flygelhorn spiller han fiolin
Roald Hindal-bassgitar, tuba, utdannet ved Stavanger lærerhøyskole/Bergen lærerhøyskole. Jobber som avdelingsleder i Stavanger kulturskole ,
Målgruppe: 1-4 trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: uke 40-42 2017
Varighet: 40 minutter
Kontaktperson:
Roald Hndal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Vi har gleden av å arrangere en allsangkonsert med kjente sanger som er sunget i grunnskolen de siste 60 årene.

Det er et allmenndannende aspekt ved både det å synge og det å lære seg sanger. Flere forskningsresultater påpeker det samme: Å synge sammen gir oss energi og fellesskap

 

UTVALG

Det har ikke vært en enkel oppgave å plukke ut 50 sanger. For å gjøre det enklere har vi prioritert sanger med norsk tekst (kan være oversatt) og som har stått i sangbøker/læreverk de siste 60 årene. Vi ønsket og å ha et variert innhold i utvalget derfor bare et par sanger fra våre mest kjente sangforfattere.

Vi ønsker at dere velger 10-12 av sangene fra listen og sender de på mail til oss innen 16 september (se vedlegg). Vi lager en enkel playback på lydfil og sender det tilbake en uke senere (forbehold copyright på noen sanger). Vi håper så at dere kan øve på sangene dere har valgt før vi kommer. Er det en sang som elevene liker å synge og som ikke finnes på listen, gi beskjed så ser vi hva vi får til.

Utenom de valgte sangene har vi og plukket frem noen aktivitetsanger som har vært populære og som vi spiller på alle konsertene.                                                                 

PRAKTISK

sangtekstene vises på lerret. Skolen sørger for prosjektor/lerret. Vi har med USB-minnepinne/ PC.

Konserten varer i ca 40 minutter.

Må foregå i aulaen/gymsalen der utøverne rigger opp anlegg/utstyr                              

Trenger ca 17 kvm.  

Vi kommer ca 60 minutter før for rigging.

Fint med bærehjep (4 elever)

Skolen sørger for å sende mail innen 16 september hvilke sanger en ønsker skal presenteres på konserten til roald.hindal@stavanger.kommune.no

 

I Kunnskapsløftet har man blant annet følgende kompetansemål :

Musikk:

 • delta i leker med variert repertoar av sanger, rim og regler
 • bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder
 • beherske et sangrepertoar fra ulike sjangere og synge med fokus på intonasjon
 • framføre sang, spill og dans i samhandling med andre

Norsk:

 • leke, improvisere med rim rytme språklyder osv
 • uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord tegning, bilder, musikk og bevegelser         
 

Skrekkelig jul - skumle skapninger som herjer i julen
Påmelding innen: 30.04.2017
Sjanger: Litteratur
Arrangert av: DKS
Medvirkende: Sveinung Lutro
Målgruppe: 4.-7. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: Desember 2017
Varighet: 45 minutter
Kontaktperson:
Sveinung Lutro
slutro2@hotmail.com
99038239
 

Forfattermøte der barn blir bedre kjent med figurene fra faktaboken «Skrekkelig jul
-skumle skapninger som herjer i julen». Boken er en sakprosabok med historier og
faktastoff om grusomme vesen fra norsk og europeisk folketro.

Produsert av Den kulturelle skolesekken Akershus

Julen handler ikke bare om vennlige skapninger. Om lattermilde nisser, yndige engler og
fromme Santa Lucia. Før 1800 tallet ble julen forbundet med tusser og skrømt, hekser og
djevler. I desember dukket det opp grusomme skikkelser av mange slag.

Under dette forfattermøtet vil barna bli bedre kjent med de skremmende julefigurene.
Klassebesøket røsker opp i de vante forestillingene om høytiden og viser frem en ny og
ukjent side av julen. En side som får det til å gå kaldt nedover ryggen og pirrer
nysgjerrigheten.

Gjennom bisarre historier fra hele Europa skal elevene få forunderlige innblikk i folketro,
historie og eldgamle skikker. Forfattermøtet vil også sette av tid til en enkel oppgave som
gir barna mulighet til å skape sin egen figur.

 

VANNSTAND 2017-18
Påmelding innen: 04.05.2017
Sjanger: Musikk
Arrangert av: Stavanger konserthus/DKS Stavanger kommune /DKS -Stavanger kulturskole/NyMusikk
Medvirkende: Komposisjonen Vannstand av Maja S.K.Ratkje innspilt av Unge Talenter Bjergsted, presentert av koordinator Olav Stener Olsen
Målgruppe: 2-9 klasse
Sted: Stavanger konserthus
Tidspunkt: uke 38-39 2017
Varighet: ca 30 minutter
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

Verket «Vannstand» er en lydinstallasjon av komponist Maja S.K. Ratkje . Ratkje har studert lokale vannstandsmålinger i et forløp over flere døgn.

I tidsskriftet Periskop forteller Maja:          

Verket er en hyllest til de langsomt pulserende tidevannsskiftninger som finnes langs norskekysten og er inspirert av tidevannets syklus –en levende kraft som er i konstant bevegelse gjennom værpåvirkning, månefase og klimapåvirkning

Dette mønsteret –tidevannsrytmen i Vågen med flo og fjære er grunnlag for komposisjonen, som i neste omgang tolkes av unge musikerne i Rogaland; Unge talenter Bjergsted

INNHOLD

Elevene vil bli gjort kjent med samtidsmusikk, spilt inn av unge talentelever fra Rogaland med en av Norges mest markante samtidskomponister – Maja Ratkje.

Omgivelsene er foajeen til Stavanger konserthus, med utsikt mot fjorden.

Installasjonens kurator, Olav Stener Olsen, vil gi en levende beskrivelse av hvordan dette kretsløpet fungerer, og koble det til hva elevene skal høre etter i installasjonen:

Hvordan lydene beskriver om det er høyvann eller lavvann?

                    

Musikken blir visualisert på grafiske partitur, som elevene får studere på nært hold. Olav forteller om hvordan musikken noteres når den går opp og ned, eller spilles langsomt og raskt. Dette gir alle elevene enkle begreper for hvordan musikk noteres.  

Etter den visuelle presentasjonen vil Olav følge elevene opp i 2 etasje der en etter komponistens nøye anvisninger sitter i et område omkranset av høytalere hvor de vil lytte til musikken med utsikt mot fjorden.

 

 

VI GJØR DET-MINIOPERA "Tryllefløyten" 2017 - 2018
Påmelding innen: 01.05.2017
Sjanger: Musikk/Scenekunst/Kunstarter i samspill/Annet
Arrangert av: DKS / STAVANGER KULTURSKOLE
Medvirkende: Wibeke Wetaas: sopran(kontaktperson),
Inger Torill Narvesen:sopran,
Ole Morten Velde: baryton
Friederike Wildschutz: piano
Målgruppe: 4 - 7. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: Våren 2018
Varighet: Ca 180 minutter. ( Workshop og forestilling.)
Kontaktperson:
Roald Hindal
roald.hindal@stavanger.kommune.no
48230506
 

En ønsker med produksjonen å gi elevene et lite innblikk i hvordan man kan lage en operaforestilling der en i korte glimt viser hovedtrekkene fra en av de mest kjente; «Tryllefløyten» på en kunstnerisk og morsom måte. Elevene vil i samspill med utøverne presentere en miniversjon for publikum.

INNHOLD

Workshopen starter med en kort gjennomgang av de ulike karakterene man ofte finner i en opera, med eksempler. Med utgangspunkt i en miniversjon av «Tryllefløyten» av W.A. Mozart ( oversatt til norsk) jobber utøverne med elevene i forhold til innøving av sang/skuespill, laging av rekvisitter, samspill som resulterer i en forestilling. Elevene deles opp i grupper slik at hver utøver har ansvar for sin del. Utøverne har med enkle kulisser, og noen kostymer til elevene. Forestillingen vises til slutt for andre trinn på skolen .

De fire utøverne synger og spiller mens elevene deltar gjennom korsang-skuespill –bevegelser + scenearbeidere. 

 

DAGSPROGRAM

Kl 09.15-10.00    Introduksjon- korøvelse for alle elevene

Kl 10.00-10.45    Elevene jobber i grupper

Kl 10.45-11.30   Friminutt/spising

Kl 11.30-12.00   Gjennomkjøring

Kl 12.10-12.30    Generalprøve

Kl 12.40-13.05    Premiere