Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
Sjanger: Visuell kunst

ANIMASJON 2017-18
Påmeldingsfrist: 01.05.2017

Elevene vil få en kort introduksjon i forskjellige animasjonsteknikker, med filmkutt fra animasjonsfilmens historier.
Elevene vil enten jobbe med:

Et stafett-prosjekt, hvor flere grupper jobber etter tur på det samme prosjektet.

Et mindre prosjekt hvor story,manus dialog,lyd er gjort klart på forhånd

Elevene vil delta i ulike kreative og tekniske prosesser som gir et ferdig produkt. Elevene vil jobbe med individuelle uttrykk i samarbeid om felles prosjekt.

Hvor: Fotostudio ved Stavanger kulturskole Bjergsted

Antall elever: maks 14 elever pr workshop

Tid: kl 09.15-13.00

 

[Les mer]
Den forsvunnede kunsten 2017-18
Påmeldingsfrist: 01.05.2017

 Kunstneren har mistet "kunsten" sin og trenger hjelp til å finne den. I sin fortumlede og fortvilte tilstand henvender han seg til elevene og ber dem om å "lete etter kunsten"slik at de sammen kan fullføre hans mesterverk. Elevene som "små kunstnere" blir da med på en reise hvor de utforsker kunstneriske prosesser,skaper egne kunstverk og fullfører kunstnerens store verk!

Prosjekt er et flerfaglig kunstpedagogisk opplegg med fokus på skapende og utforskende prosesser sammen med elever på 2-4 trinn

To workshopsøkter der den første har fokus på visuell kunst og den andre fokus på drama og rollespill

Prosjektet er forankret i en drampedagogisk,interaktiv teaterform  med innslag av billedkunst og musikk Elevene vil bli engasjert og aktivisert i improvisasjon og rollespill,tegning/maling samt refleksjon og forståelse om kunstneriske og kreative uttrykk

 

STED: på skolen

ROM: Helst to:  ett med vask(maling) og et som de kan bevege seg i.

TID: To økter med workshop tilsammen ca 90 minutter

[Les mer]
Et annerledes tegneseriekurs 2017-2018
Påmeldingsfrist: 30.04.2017

Mange skolebarn opplever det man kan kalle "tegnevegring": De blir overmåte bevisst egne tegneferdigheter, og slutter gjerne å tegne - for godt. "Et annerledes tegneseriekurs" er ikke et tradisjonelt tegnekurs. Vi konsentrerer oss nemlig om hva som ligger under den tegnede overflaten: et helt unikt visuelt språk. Tegneserier handler om mye mer enn "flotte" tegninger!

 

[Les mer]
Fri luft - Kitty Kiellands kunst, kamp og kamerater
Påmeldingsfrist: 30.04.2017

Vi har gleden av å ønske 5. – 7. trinn velkomne inn i utstillingen Fri luft – Kitty L. Kiellands kunst, kamp og kamerater. Kitty L. Kielland (1843 – 1914) var pioneren som brakte Jæren inn som motiv i landskapsmaleriet, hun våget seg inn på en mannsdominert arena, og malte landskapsbilder i direkte kontakt med motivet, gjerne ute i friluft. Hun var en aktiv samfunnsdebattant og brant for saker som kunst, moral og kvinnesak. Utstillingen viser bredden og utviklingen i Kiellands kunstnerskap. Dermed vil vi bli kjent med ungjenta Kitty som vokser opp i Stavangers borgerskap på midten av 1800-tallet. Vi følger hennes reiser og kunstneriske utvikling, samtidig som vi støter på andre samtidige kunstnere som på et eller annet nivå har påvirket henne.

Programmet består av dialogbasert omvisning i utstillingen og verkstedsaktiviteter med utgangspunkt i det vi har sett og samtalt om i utstillingen. 

Les mer om utstillinger her.

[Les mer]
Musé Mira 2017-2018
Påmeldingsfrist: 30.04.2017

En blanding av formidling og workshop hvor elevene får en gjennomgang av Reidar Berges kunst og liv. Innføring og analyse av epoker og utvalgte kunstverk tilpasset aldersgruppen på elevene.

[Les mer]
NÅR GUL MØTER BLÅ 2017 - 2018
Påmeldingsfrist: 01.05.2017

Produksjonen består av workshop innen dans, drama og visuell kunst og ledes av tre formidlere som følger hver sin gruppe frem mot en fremføring.

I forestillingen tar vi barna med til et undersjøisk univers hvor vi møter fisker og andre skapninger i ulike farger og fasonger.

Lille Blå har kommet bort fra fiskestimen sin, og vi følger ham på hans reise til ukjente farvann.

ORGANISERING

«Når gul møter blå» er en workshop der elevene jobber i 3 grupper som ender opp i en fremføring for 1-2 (3 trinn).  

Lærerne sørger for at elevene er inndelt i gruppene (antall se turneplanen) før utøverne kommer.

                                                          

PLAN FOR DAGEN

Del 1: INFORMASJON

Felles introduksjon til fortellingen

Del 2: WORKSHOP ca 40 min. +20 minutter fellesøving

(pause tas etter behov)

Del 3 :FREMFØRING ca 15 minutter

Elevene og utøverne fremfører historien for publikum

[Les mer]
STREET ART 2017 - 2018
Påmeldingsfrist: 11.05.2017

INNHOLD

Workshopen vil bli innledet med en inspirasjonsdel, der sentrale gatekunstnere sine motiver og temaer vil bli presentert.

Jeg vil fokusere på kjente kunstnere som Banksy, Dolk og Pøbel og koble det opp mot det store antallet gatekunst vi har i Stavanger.

Ved å vise ulike kunstverk og samtale rundt virkemidler og tematikk, ønsker jeg å inspirere elevene til å lage sine egne verk. Jeg vil ha fokus på få virkemidler, men vil bruke bildene i presentasjonen til å vise hvordan gatekunst kan sende et budskap. Elevene vil stå fritt til å velge tema, men vil gi de konkrete oppgaver for å sette fantasi og arbeid i gang. Elevene kan bruke egne bilder fra for eksempel mobilkamera, eller velge fra en bildebank til å sette sammen sitt eget kunstverk. En tar portrettbilder av elevene som blir redigert/vektorisert på PC og printet på laserkutter før utøverne kommer på skolen. Se FORARBEID.

De ferdige sjablongene skal så overføres til lerret. Skolene vil kunne bruke bildene til utsmykking

[Les mer]
Vi lager animasjonsfilm og filmmusikk 2017-18
Påmeldingsfrist: 11.05.2017

Prosjektet Animasjon og musikk vil være en produktorientert prosess, hvor elevene jobber med å uttrykke seg gjennom bilde (animasjon) og lyd.                     De vil få utforske disse to kunstformene og lære hvordan de kan støtte opp om hverandre for å underbygge et felles uttrykk. Det vil legges opp til at elevene selv skaper en historie med et tilhørende uttrykk, basert på en dramaturgisk utvikling lagt av lærerne på forhånd

[Les mer]
"SELFIES" 2017-18
Påmeldingsfrist: 01.05.2017

BAKGRUNN

I 2013 ble 2,7 milliarder likes delt ut hver dag. 300 millioner bilder ble lagt ut på Facebook og hvert sekund ble det lastet opp 58 nye bilder på instagram.

De mest aktive og erfarne brukerne av verktøyene er skolelever.

De tar oppimot 100 bilder om dagen som lastes opp i mot snapchat, instagram og facebook. Bildene-populært kalt «selfies» åpner for nye muligheter for iscenesetting av selvet

 

Målet er at hver enkel elev skal regissere et selvportrett av seg selv.

De er på forhånd blitt informert om at de skal ha på seg klær som de føler fremmer deres identitet samt å ta med seg et objekt/accessoires som de identifiserer seg med (head-sett, skateboard, ryggsekk, osv). Etter en felles innledning i klasserommet vil de 6 gruppene planlegge og diskutere de individuelle portrettene. De skal selv finne locations på skolens område, (inne/ute) der de iscenesetter sitt eget selvportrett. De skal selv regissere bildene og instruere medelevene om hvordan de ønsker å bli avfotografert

 

[Les mer]