Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
Sjanger: Visuell kunst

Den forsvunnede kunsten 2018-19
Påmeldingsfrist: 01.05.2018

 Kunstneren har mistet "kunsten" sin og trenger hjelp til å finne den. I sin fortumlede og fortvilte tilstand henvender han seg til elevene og ber dem om å "lete etter kunsten"slik at de sammen kan fullføre hans mesterverk. Elevene som "små kunstnere" blir da med på en reise hvor de utforsker kunstneriske prosesser,skaper egne kunstverk og fullfører kunstnerens store verk!

Prosjekt er et flerfaglig kunstpedagogisk opplegg med fokus på skapende og utforskende prosesser sammen med elever på 2-4 trinn

Prosjektet er forankret i en drampedagogisk,interaktiv teaterform  med innslag av billedkunst og musikk. Elevene vil bli engasjert og aktivisert i improvisasjon og rollespill, maling samt refleksjon og forståelse om kunstneriske og kreative uttrykk

 

STED: på skolen

ROM: ett stort rom (aula-mediatek ikke gymsal)der elevene kan bevege seg .

TID: workshop på 1 1/2 time

[Les mer]
Et annerledes tegneseriekurs 2018-2019
Påmeldingsfrist: 23.04.2018

Mange skolebarn opplever det man kan kalle "tegnevegring": De blir overmåte bevisst egne tegneferdigheter, og slutter gjerne å tegne - for godt. "Et annerledes tegneseriekurs" er ikke et tradisjonelt tegnekurs. Vi konsentrerer oss nemlig om hva som ligger under den tegnede overflaten: et helt unikt visuelt språk. Tegneserier handler om mye mer enn "flotte" tegninger!

Deltakerne lærer blant annet om tegneseriemediets historie, ikoner og symboler
(forenkling), tegneseriefigurer (hvordan lage figurer av enkle og/eller tilfeldige former) og historier (hva man gjør når man sitter fast). Deltakerne får også prøve «profesjonelt» tegneutstyr.

[Les mer]
Klassebildet 2018-19
Påmeldingsfrist: 01.05.2018

Elevene skal samarbeide om å lage et visuelt uttrykk.Utøveren drar på forhånd ut og tar portrettbilde av hver elev-dette bildet vektoriserer han og plotter sjablongen ut på en folieplotter.( mye brukt i gatekunst)

Hver elev får sin sjablong som de skjærer ut og spraymaler på et lerret. Hvert bilde settes sammen slik at en får et klassebilde med malte selvportretter

Hensikten er å lage profesjonelle portrett i sjablongteknikk. En teknikk som er svært vanlig blant gatekunstnere.

Tanken med å kalle det klassebildet, er at det skal være en fellesskapsfølelse rundt det å lage portrettene. Elevene må ta kollektive, estetiske, valg før de begynner å male. De må i plenum ta stilling til hvilke farge de skal ha på lerretene.

[Les mer]
Musé Mira 2018-2019
Påmeldingsfrist: 26.04.2018

En blanding av formidling og workshop hvor elevene får en gjennomgang av Reidar Berges kunst og liv. Innføring og analyse av epoker og utvalgte kunstverk tilpasset aldersgruppen på elevene.

[Les mer]
Olaf Lange - grafisk trykk
Påmeldingsfrist: 23.04.2018

Kunstneren Olaf H. Lange (1875-1965) ble født og vokste opp i Stavanger. Store deler av sitt
voksne liv tilbrakte Lange i ulike byer i Tyskland, og i datidens kunstmetropol Paris. Lange
opplevde opptakten til begge verdenskrigene på nært hold og arbeidet i ulike
kunstnermiljøer i europeiske storbyer nesten hele sitt voksne liv. I utstillingen om Olaf
Lange vil det tas utgangspunkt i hans fargeraderinger som viser sterke innflytelser av jugendstil og symbolisme. Radering er en fellesbetegnelse for grafiske dyptrykk gjort med koldnål, kobberstikk eller etsning. Hans kunstnerskap vil bli sammenstilt med verk av andre sentrale kunstnere fra samme periode.

Programmet består av to deler; dialogbasert omvisning og verkstedsaktivitet. Omvisningen
vil foregå i utstillingen og fokusere på natur, symboler og mytologi, som er viktige
kjennetegn i stilartene jugendstil og symbolisme. Elevene vil også bli kjent med Langes
grafiske teknikker, og med andre sentrale kunstnere fra samme periode. Som verkstedsaktivitet vil elevene gjennom eget skapende arbeid prøve grafiske teknikker i henhold til læreplanen i kunst og håndverk. Dette vil bidra til at elevene blir bedre kjent med grafikk som kunstnerisk uttrykk. Klassen deles i to grupper og bytter på aktiviteten i løpet av to skoletimer.

[Les mer]
Vi lager animasjonsfilm og filmmusikk 2018-19
Påmeldingsfrist: 01.05.2018

Prosjektet Animasjon og musikk vil være en produktorientert prosess, hvor elevene jobber med å uttrykke seg gjennom bilde (animasjon) og lyd. De vil få utforske disse to kunstformene og lære hvordan de kan støtte opp om hverandre for å underbygge et felles uttrykk. Det vil legges opp til at elevene selv skaper en historie med et tilhørende uttrykk, basert på en dramaturgisk utvikling lagt av lærerne på forhånd

[Les mer]
Vi maler selvportrett 2018-19
Påmeldingsfrist: 01.05.2018

I denne workshopen som blir gjennomført i store flotte lokaler på Stavanger kulturskole vil vi med enkle virkemidler (akrylmaling, pensler og lerret) jobbe med å skape individuelle selvportretter innen maleri.

Vi starter workshopen med å diskutere hva et selvportrett er, og hva farger, former, symboler, mønster og omgivelser kan fortelle om en person. Vi vil vise eksempler på malerier innen billedkunsten, både fra historien og samtiden, der vi ser på ulike uttrykk for eksempel grader av “likhet” til speilbilde, det naturtro versus det mer ekspresjonistiske og abstrakte. Hva kan vi legge i et selvportrett for å fortelle noe om oss selv? Hva er forskjellen på et kraftig, raskt og grønt strøk versus-et-forsiktig,tynt,rosa,strøk?

Skolen får portrettene slik at hver klasse kan sette de sammen og stille de ut på skolen/klasserommet

http://www.lineandadalmar.com/

 

[Les mer]