Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
Sjanger: Musikk

Bach for barn
Påmeldingsfrist: 04.05.2017

I denne forestillingen blir vi kjent med en av de viktigste og meste betydningsfulle komponistene i musikkhistorien, Johann Sebastian Bach. Komponisten ble hyllet for sin musikalske genialitet, han hadde 20 barn og to eksteskap, han var venn med konger og fyrster, og ble kastet i fengsel for sin stahet. Med Stavanger domkirke som scene og kulisse, er vi sikret en tidsriktig scenografi for dette humoristiske og musikalske møtet med Bach gjennom et spennende og produktivt liv.

[Les mer]
Den reisende celloen 2017-18
Påmeldingsfrist: 04.05.2017

Den reisenede celloen tar elevene med på en musikalsk reise til øya Sri Lanka utenfor        India. Olav har lært et helt nytt musikkstykke av en læremester som spiller cello og kommer fra Sri Lanka. Læreren spiller også en tromme "Kandyan" de bare har på øya.

Da læremesteren viste frem trommen sin til en venn, likte vennen lydene så godt så han laget et helt nytt musikkstykke med de samme lydene på cello. Det er denne musikken Olav skal fremføre.

”Jeg liker å oppdage nye land og kulturer med celloen,” sier Olav. Han bruker celloen til å reise med og musikken viser veien. Elevene får møte nye musikalske uttrykk og oppleve å bli med på tur til en fremmed kultur, bare med musikken som språk. Cellisten vil fortelle om sitt møte med læremesteren og hvordan han lærte å få frem helt nye klanger på celloen. Forestillingen gir elevene forståelse for at musikk kan være kulturbærer og verdiskaper i et flerkulturelt samfunn.

Elevende får være med på rytmer,oppdage nye klanger og lage sin egen musikk sammen med utøveren. Olav er opptatt av at elevene lærer og erfarer ved selv å utforske rytmer og melodier. 

  • STED: På skolen i aulaen/mediateket - elevene sitter i halvsirkel
  • ANTALL ELEVER: To klasser pr konsert
  • TRINN: 1-4 trinn
  • VARIGHET: ca 30 minutter
[Les mer]
HOPP I HAVET med gruppen Tullus 2017-18
Påmeldingsfrist: 01.05.2017

I sin nye forestilling tar gruppen "TULLUS" for seg havet gjennom sanger -talekor-bevegelser. Forestillingen består av musikk og filmsnutter som beskriver livet i havet! Utøverne spiller ulike instrumenter og med sine kostymer vil elevene få oppleve hvordan det er å være i det "våte" element både visuelt og musikalsk . De blir presentert for  mange forskjellige skapninger som finnes i havet : både naturlige og unaturlige!

En stiller spørsmål: Koffor er flyndrå flat? Koffor krabber krabben sidelengs og liker en fest? Ka spiser paprikafisken? Koffor liker haien pai?

Tekstene tar seg mangfoldet i havet samtidig som en undrer seg over hvilke andre "rare" fisker som finnes under havflaten. En ønsker å gi elevene en morsom og engasjerende konsert.

 

[Les mer]
Klipp lim lytt komponer 2017-18
Påmeldingsfrist: 11.05.2017

Vi ønsker med Klipp lim lytt og komponer å gi elevene mulighet til å være med å komponere musikk. Eleven vil lage /komponere sin egen musikk som fremføres av Didrik og Marius  Klassen deles i grupper som komponerer musikkstykker ved hjelp av grafisk notasjon som tilslutt fremføres for resten av klassen.

Utøverne har med seg en rekke ulike prefabrikerte ark med grafisk notasjon som elevene får klippe og lime på .Utøverne presenterer de ulike arkene og prinsipper som: dynamikk,tempo,melodi,form. Gruppene klipper og limer og setter bitene sammen på en tidslinje som fremføres

[Les mer]
LYD OG FILM 2017 - 2018
Påmeldingsfrist: 01.05.2017

 

I prosjektet Lyd og film vil vi illustrere hvor stor betydning lyd kan ha for et visuelt uttrykk som film. Lyd og film er en stemningsorientert workshop hvor hovedfokuset er lydbevissthet.

I TV-produksjon og film blir musikk ofte bevisst brukt for å styre følelsene våre.

Vi vil fokusere på denne tematikken på en humoristisk måte gjennom bruk av konkrete eksempler og dialog med elevene, samt ved å lage filmmusikk sammen med dem i musikkprogrammet Ableton live hvor vi bearbeider innspilte lyder også kalt for sampling.

Spørsmålene vi vil stille:

  • Hva skjer når vi endrer musikken/lydenes tradisjonelle rolle i et gitt filmklipp, men også den musikken som til daglig er rundt oss?

 Hvorfor er musikken der og hvilken funksjon er den ment å ha når vi eksempelvis slår på TV-en, går på kjøpesenter eller ser en film

 

[Les mer]
Mitt malerskrin 2017 - 2018
Påmeldingsfrist: 30.04.2017

Konserten MITT MALERSKRIN tar for seg litt av freds- og miljøproblemet  gjennom en del sanger rundt disse temaene.

Utøverne er erfarne artister som blant mye annet også har turnert i DKS tidligere år. Bjørn Kallevig har lang fartstid som underholder for barn, har gitt ut plater, turnert for Rikskonsertene i tillegg til DKS og hatt mange andre oppdrag. Halvard Josefsen har bakgrunn fra rock- og bluesmiljøet både som liveartist og studiosammenheng.

[Les mer]
POPFABRIKKEN 2017-18
Påmeldingsfrist: 01.05.2017

Elevene er storforbrukere av musikk. Med «Popfabrikken» ønsker vi å vise hvordan elevene kan lage musikk(komponere) sammen.

Etter en liten presentasjon fra Espen og Anders starter workshopen med klassen som skal jobbe med å sette sammen en melodi og et track som

publikum skal synge med på.

I popfabrikken leker vi med stilarter og tempo der vi har forberedt rytmisk og melodisk materiale som vil passe. “Workshoplåta” er catchy og lett å lære utenat.

En vil stille spørsmål som:

Hva er en god melodi ?

Hvorfor er det en god melodi?

Hvorfor/hvordan husker man musikk ?

Hva gjør musikk spennende/sørgelig/glad/opphissende/skummel

[Les mer]
RAP/RYTME 2017-18.
Påmeldingsfrist: 01.05.2017

Elevene får besøk av Atlars og Roar  som framfører et par låter før en deler gruppa i to:

Gruppe A skriver raptekster.

Gruppe B spiller og sampler lyd på egne instrumenter og bandinstrumenter som de har med seg.

Spillgrupper er de av elevene som spiller et instrument eller vil spille et instrument- de tar med seg instrumentet eller bruker skolens sitt f.eks gitar- blåseinstrument-slagverkinstrument-xylfoner/metallafoner osv
Tekstgruppene vil skrive raptekster.
Etter workshopen framføres produktene for medelever.

Krav til lokale: Musikkrom/allrom for spillgruppen og framføringen

Rom for tekstgruppen-klasserom

Spillgruppen: maks 6/7 elever

[Les mer]
RytMEDspill 2017-2018
Påmeldingsfrist: 04.05.2017

En konsert der hele publikum er med og spiller!

Elevene blir delt inn i gjenger som skal få samspillet til å fungere. Stikkord for å få dette til, er bl.a. lytting, imitasjon, kreativitet, dialog og samhandling. Utøverne bruker forskjellige tegn for å gi gjengene oppgaver som skal fremme samspillet. Rytmene skaper dialog mellom gjengene, og alle oppmuntres til å utforske de mulighetene samspillet byr på. De lærer to afrikanske sanger og opplever de to slagverkerne utfodle seg i dette RytMEDspillet.

[Les mer]
Sangskatten - skolenes ønskekonsert (populære sanger de siste 60 år) 2017-18
Påmeldingsfrist: 01.05.2017

Vi har gleden av å arrangere en allsangkonsert med kjente sanger som er sunget i grunnskolen de siste 60 årene.

Det er et allmenndannende aspekt ved både det å synge og det å lære seg sanger. Flere forskningsresultater påpeker det samme: Å synge sammen gir oss energi og fellesskap

 

UTVALG

Det har ikke vært en enkel oppgave å plukke ut 50 sanger. For å gjøre det enklere har vi prioritert sanger med norsk tekst (kan være oversatt) og som har stått i sangbøker/læreverk de siste 60 årene. Vi ønsket og å ha et variert innhold i utvalget derfor bare et par sanger fra våre mest kjente sangforfattere.

Vi ønsker at dere velger 10-12 av sangene fra listen og sender de på mail til oss innen 16 september (se vedlegg). Vi lager en enkel playback på lydfil og sender det tilbake en uke senere (forbehold copyright på noen sanger). Vi håper så at dere kan øve på sangene dere har valgt før vi kommer. Er det en sang som elevene liker å synge og som ikke finnes på listen, gi beskjed så ser vi hva vi får til.

Utenom de valgte sangene har vi og plukket frem noen aktivitetsanger som har vært populære og som vi spiller på alle konsertene.                                                                 

[Les mer]
Stavangerrockens historie - den nye Stavangerlyden 2017-2018
Påmeldingsfrist: 30.04.2017

Produksjonen tar for seg bevisstgjøringen og utviklingen av det som nasjonalt ble kalt Stavangerbølgen på slutten av 1970 tallet og begynnelsen av 80 tallet også kalt «Den nye Stavangerlyden» Programmet vil ta elevene med på en musikalsk reise fra starten og frem til Stavangerbølgen skyllet over landet rundt 1980 og slik som det ble fremført den gang, ekte håndspillt musikk i tidstypisk rocke-oppsett.

[Les mer]
VANNSTAND 2017-18
Påmeldingsfrist: 04.05.2017

Verket «Vannstand» er en lydinstallasjon av komponist Maja S.K. Ratkje . Ratkje har studert lokale vannstandsmålinger i et forløp over flere døgn.

I tidsskriftet Periskop forteller Maja:          

Verket er en hyllest til de langsomt pulserende tidevannsskiftninger som finnes langs norskekysten og er inspirert av tidevannets syklus –en levende kraft som er i konstant bevegelse gjennom værpåvirkning, månefase og klimapåvirkning

Dette mønsteret –tidevannsrytmen i Vågen med flo og fjære er grunnlag for komposisjonen, som i neste omgang tolkes av unge musikerne i Rogaland; Unge talenter Bjergsted

[Les mer]
VI GJØR DET-MINIOPERA "Tryllefløyten" 2017 - 2018
Påmeldingsfrist: 01.05.2017

En ønsker med produksjonen å gi elevene et lite innblikk i hvordan man kan lage en operaforestilling der en i korte glimt viser hovedtrekkene fra en av de mest kjente; «Tryllefløyten» på en kunstnerisk og morsom måte. Elevene vil i samspill med utøverne presentere en miniversjon for publikum.

INNHOLD

Workshopen starter med en kort gjennomgang av de ulike karakterene man ofte finner i en opera, med eksempler. Med utgangspunkt i en miniversjon av «Tryllefløyten» av W.A. Mozart ( oversatt til norsk) jobber utøverne med elevene i forhold til innøving av sang/skuespill, laging av rekvisitter, samspill som resulterer i en forestilling. Elevene deles opp i grupper slik at hver utøver har ansvar for sin del. Utøverne har med enkle kulisser, og noen kostymer til elevene. Forestillingen vises til slutt for andre trinn på skolen .

De fire utøverne synger og spiller mens elevene deltar gjennom korsang-skuespill –bevegelser + scenearbeidere. 

 

[Les mer]
Vi lager animasjonsfilm og filmmusikk 2017-18
Påmeldingsfrist: 11.05.2017

Prosjektet Animasjon og musikk vil være en produktorientert prosess, hvor elevene jobber med å uttrykke seg gjennom bilde (animasjon) og lyd.                     De vil få utforske disse to kunstformene og lære hvordan de kan støtte opp om hverandre for å underbygge et felles uttrykk. Det vil legges opp til at elevene selv skaper en historie med et tilhørende uttrykk, basert på en dramaturgisk utvikling lagt av lærerne på forhånd

[Les mer]