Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
Sjanger: Musikk

Bach goes hip hop
Påmeldingsfrist: 26.04.2018

Endelig skal Werner få fremføre musikk skrevet av sin favorittkomponist, Johann Sebastian
Bach. Musikken er komponert spesielt for Werner sitt elskede instrument, celloen! I salen
sitter et lydhørt publikum! Alt ligger til rette for en flott klassisk konsert. Hadde det ikke vært
for David og Ole Petter. De har hodet fylt av heeelt andre ting....

[Les mer]
Den reisende celloen 2018-19
Påmeldingsfrist: 01.05.2018

Den reisenede celloen tar elevene med på en musikalsk reise til øya Sri Lanka utenfor        India. Olav har lært et helt nytt musikkstykke av en læremester som spiller cello og kommer fra Sri Lanka. Læreren spiller også en tromme "Kandyan" de bare har på øya.

Da læremesteren viste frem trommen sin til en venn, likte vennen lydene så godt så han laget et helt nytt musikkstykke med de samme lydene på cello. Det er denne musikken Olav skal fremføre.

”Jeg liker å oppdage nye land og kulturer med celloen,” sier Olav. Han bruker celloen til å reise med og musikken viser veien. Elevene får møte nye musikalske uttrykk og oppleve å bli med på tur til en fremmed kultur, bare med musikken som språk. Cellisten vil fortelle om sitt møte med læremesteren og hvordan han lærte å få frem helt nye klanger på celloen. Forestillingen gir elevene forståelse for at musikk kan være kulturbærer og verdiskaper i et flerkulturelt samfunn.

Elevende får være med på rytmer,oppdage nye klanger og lage sin egen musikk sammen med utøveren. Olav er opptatt av at elevene lærer og erfarer ved selv å utforske rytmer og melodier. 

  • STED: På skolen i aulaen/mediateket - elevene sitter i halvsirkel
  • ANTALL ELEVER: To klasser pr konsert
  • TRINN: 1-4 trinn
  • VARIGHET: ca 30 minutter
[Les mer]
POPFABRIKKEN 2018-19
Påmeldingsfrist: 01.05.2018

Elevene er storforbrukere av musikk. Med «Popfabrikken» ønsker vi å vise hvordan elevene kan lage musikk(komponere) sammen.

Etter en liten presentasjon fra Espen og Anders starter workshopen med klassen som skal jobbe med å sette sammen en melodi og et track som publikum skal synge med på.

I " Popfabrikken" leker vi med stilarter og tempo der vi har forberedt rytmisk og melodisk materiale som vil passe. “Workshoplåta” er catchy og lett å lære utenat.

En vil stille spørsmål som:

Hva er en god melodi ?

Hvorfor er det en god melodi?

Hvorfor/hvordan husker man musikk ?

Hva gjør musikk spennende/sørgelig/glad/opphissende/skummel

[Les mer]
RAP/RYTME 2018-19.
Påmeldingsfrist: 11.05.2018

Elevene får besøk av Atlars og Roar  som framfører et par låter før en deler gruppa i to:

Gruppe A skriver raptekster.

Gruppe B spiller og sampler lyd på egne instrumenter og bandinstrumenter som de har med seg.

Spillgrupper er de av elevene som spiller et instrument eller vil spille et instrument- de tar med seg instrumentet eller bruker skolens sitt f.eks gitar- blåseinstrument-slagverkinstrument-xylfoner/metallafoner osv
Tekstgruppene vil skrive raptekster.
Etter workshopen framføres produktene for medelever.

Krav til lokale: Musikkrom/allrom for spillgruppen og framføringen

Rom for tekstgruppen-klasserom

Spillgruppen: maks 6/7 elever

[Les mer]
RytMEDspill 2018-2019
Påmeldingsfrist: 23.04.2018

En konsert der hele publikum er med og spiller!

Elevene blir delt inn i gjenger som skal få samspillet til å fungere. Stikkord for å få dette til, er bl.a. lytting, imitasjon, kreativitet, dialog og samhandling. Utøverne bruker forskjellige tegn for å gi gjengene oppgaver som skal fremme samspillet. Rytmene skaper dialog mellom gjengene, og alle oppmuntres til å utforske de mulighetene samspillet byr på. De lærer to afrikanske sanger og opplever de to slagverkerne utfodle seg i dette RytMEDspillet.

[Les mer]
Sangskatten - skolenes ønskekonsert (populære sanger de siste 60 år) 2018-19
Påmeldingsfrist: 01.05.2018

Vi har gleden av å arrangere en allsangkonsert med kjente sanger som er sunget i grunnskolen de siste 60 årene.

Det er et allmenndannende aspekt ved både det å synge og det å lære seg sanger. Flere forskningsresultater påpeker det samme: Å synge sammen gir oss energi og fellesskap

 

UTVALG

Det har ikke vært en enkel oppgave å plukke ut 50 sanger. For å gjøre det enklere har vi prioritert sanger med norsk tekst (kan være oversatt) og som har stått i sangbøker/læreverk de siste 60 årene. Vi ønsket og å ha et variert innhold i utvalget derfor bare et par sanger fra våre mest kjente sangforfattere.

Vi ønsker at dere velger 10-12 av sangene fra listen og sender de på mail til oss innen 16 september (se vedlegg). Vi lager en enkel playback på lydfil og sender det tilbake en uke senere (forbehold copyright på noen sanger). Vi håper så at dere kan øve på sangene dere har valgt før vi kommer. Er det en sang som elevene liker å synge og som ikke finnes på listen, gi beskjed så ser vi hva vi får til.

Utenom de valgte sangene har vi og plukket frem noen aktivitetsanger som har vært populære og som vi spiller på alle konsertene.                                                                 

[Les mer]
Stavangersanger 2018-19
Påmeldingsfrist: 15.07.2018

Under forestillingen vil vi fremføre sanger, rim og regler, fra gammel og ny tid.

Vi ønsker å formidle sanger og regler slik at elevene blir kjent med en del av vår lokale kultur. Stavanger har en rikholdig sangskatt som både er preget av tilhørighet og kjærlighet til byen.

Sangene som er tatt med er enten skrevet av folk med tilknytting til byen eller har tema/ innhold knyttet til byen.

Hoveddelen av repertoaret vårt blir sanger som er blitt populære de siste 50 årene, men mulig vi og trekker frem noen sanger som har hatt en betydning for vår lokale kultur og identitet som siddiser

[Les mer]
Tryllekunstneren som ikke kunne trylle 2018-19
Påmeldingsfrist: 01.05.2018

En barneopera som handler om å finne styrken i seg selv til å oppnå sine drømmer og mål. Manus er skrevet av Inger Torill Narvesen og Wibeke Wetaas. Musikken er skrevet av store komponister som bl.a W.A.Mozart, Edvard Grieg og Johan Strauss, og er tatt fra forskjellige operaer og sangsykluser. Selv om teksten på sangene er skrevet om til å passe inn i historien, er musikken den samme. På denne måten kan elevene bli kjent med musikken i tidlig alder og kan få flere referansepunkter når de blir eldre. 

Handling:

Tryllekunstneren Vivalda Rabalda får ikke til å trylle, men med hjelp fra sin assistent kaninen Victor og publikum, legger hun i vei for å finne trylleevnene sine. På veien må hun løse oppgaver og finne svar for å må sitt mål. Vil hun finne trylleevnene sine til slutt? 

[Les mer]
VANNSTAND 2018-19
Påmeldingsfrist: 04.05.2018

Verket «Vannstand» er en lydinstallasjon av komponist Maja S.K. Ratkje . Ratkje har studert lokale vannstandsmålinger i et forløp over flere døgn.

I tidsskriftet Periskop forteller Maja:          

Verket er en hyllest til de langsomt pulserende tidevannsskiftninger som finnes langs norskekysten og er inspirert av tidevannets syklus –en levende kraft som er i konstant bevegelse gjennom værpåvirkning, månefase og klimapåvirkning

Dette mønsteret –tidevannsrytmen i Vågen med flo og fjære er grunnlag for komposisjonen, som i neste omgang tolkes av unge musikerne i Rogaland; Unge talenter Bjergsted                Omgivelsene er foajeen i Stavanger konserthus med utsikt mot fjorden

[Les mer]
Vi lager animasjonsfilm og filmmusikk 2018-19
Påmeldingsfrist: 01.05.2018

Prosjektet Animasjon og musikk vil være en produktorientert prosess, hvor elevene jobber med å uttrykke seg gjennom bilde (animasjon) og lyd. De vil få utforske disse to kunstformene og lære hvordan de kan støtte opp om hverandre for å underbygge et felles uttrykk. Det vil legges opp til at elevene selv skaper en historie med et tilhørende uttrykk, basert på en dramaturgisk utvikling lagt av lærerne på forhånd

[Les mer]