Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
Sjanger: Kunstarter i samspill

ANIMASJON 2017-18
Påmeldingsfrist: 01.05.2017

Elevene vil få en kort introduksjon i forskjellige animasjonsteknikker, med filmkutt fra animasjonsfilmens historier.
Elevene vil enten jobbe med:

Et stafett-prosjekt, hvor flere grupper jobber etter tur på det samme prosjektet.

Et mindre prosjekt hvor story,manus dialog,lyd er gjort klart på forhånd

Elevene vil delta i ulike kreative og tekniske prosesser som gir et ferdig produkt. Elevene vil jobbe med individuelle uttrykk i samarbeid om felles prosjekt.

Hvor: Fotostudio ved Stavanger kulturskole Bjergsted

Antall elever: maks 14 elever pr workshop

Tid: kl 09.15-13.00

 

[Les mer]
Den forsvunnede kunsten 2017-18
Påmeldingsfrist: 01.05.2017

 Kunstneren har mistet "kunsten" sin og trenger hjelp til å finne den. I sin fortumlede og fortvilte tilstand henvender han seg til elevene og ber dem om å "lete etter kunsten"slik at de sammen kan fullføre hans mesterverk. Elevene som "små kunstnere" blir da med på en reise hvor de utforsker kunstneriske prosesser,skaper egne kunstverk og fullfører kunstnerens store verk!

Prosjekt er et flerfaglig kunstpedagogisk opplegg med fokus på skapende og utforskende prosesser sammen med elever på 2-4 trinn

To workshopsøkter der den første har fokus på visuell kunst og den andre fokus på drama og rollespill

Prosjektet er forankret i en drampedagogisk,interaktiv teaterform  med innslag av billedkunst og musikk Elevene vil bli engasjert og aktivisert i improvisasjon og rollespill,tegning/maling samt refleksjon og forståelse om kunstneriske og kreative uttrykk

 

STED: på skolen

ROM: Helst to:  ett med vask(maling) og et som de kan bevege seg i.

TID: To økter med workshop tilsammen ca 90 minutter

[Les mer]
Det magiske skrinet 2017-2018
Påmeldingsfrist: 11.05.2017

Nina Næsheim har fortalt til barn og voksne siden 2000 både rundt i Norge og i utlandet. Hun forteller eventyr, fabler,sagn og legender og bruker ofte musikk og sang til sin e opplegg. Fortellerbakgrunn ellers har hun fra studier i England på Speech and drama school hvor blant annet fortelling var et sentralt fag.

[Les mer]
Gudespor
Påmeldingsfrist: 30.04.2017

Gjennom fortellingene får barna møte forunderlige skapninger som alver, underjordiske vesen, Guder, Gudinner og urgamle Jotner. Noen ganger godlynnet og full av spillopper, andre ganger kan de finne på de mest uhyrlige og dramatiske gjerninger. I et lydlandskap bestående av loop-sampling og live perkusjon tilføres en dimensjon som skaper sterke bilder i historiene.

[Les mer]
Klipp lim lytt komponer 2017-18
Påmeldingsfrist: 11.05.2017

Vi ønsker med Klipp lim lytt og komponer å gi elevene mulighet til å være med å komponere musikk. Eleven vil lage /komponere sin egen musikk som fremføres av Didrik og Marius  Klassen deles i grupper som komponerer musikkstykker ved hjelp av grafisk notasjon som tilslutt fremføres for resten av klassen.

Utøverne har med seg en rekke ulike prefabrikerte ark med grafisk notasjon som elevene får klippe og lime på .Utøverne presenterer de ulike arkene og prinsipper som: dynamikk,tempo,melodi,form. Gruppene klipper og limer og setter bitene sammen på en tidslinje som fremføres

[Les mer]
LYD OG FILM 2017 - 2018
Påmeldingsfrist: 01.05.2017

 

I prosjektet Lyd og film vil vi illustrere hvor stor betydning lyd kan ha for et visuelt uttrykk som film. Lyd og film er en stemningsorientert workshop hvor hovedfokuset er lydbevissthet.

I TV-produksjon og film blir musikk ofte bevisst brukt for å styre følelsene våre.

Vi vil fokusere på denne tematikken på en humoristisk måte gjennom bruk av konkrete eksempler og dialog med elevene, samt ved å lage filmmusikk sammen med dem i musikkprogrammet Ableton live hvor vi bearbeider innspilte lyder også kalt for sampling.

Spørsmålene vi vil stille:

  • Hva skjer når vi endrer musikken/lydenes tradisjonelle rolle i et gitt filmklipp, men også den musikken som til daglig er rundt oss?

 Hvorfor er musikken der og hvilken funksjon er den ment å ha når vi eksempelvis slår på TV-en, går på kjøpesenter eller ser en film

 

[Les mer]
NÅR GUL MØTER BLÅ 2017 - 2018
Påmeldingsfrist: 01.05.2017

Produksjonen består av workshop innen dans, drama og visuell kunst og ledes av tre formidlere som følger hver sin gruppe frem mot en fremføring.

I forestillingen tar vi barna med til et undersjøisk univers hvor vi møter fisker og andre skapninger i ulike farger og fasonger.

Lille Blå har kommet bort fra fiskestimen sin, og vi følger ham på hans reise til ukjente farvann.

ORGANISERING

«Når gul møter blå» er en workshop der elevene jobber i 3 grupper som ender opp i en fremføring for 1-2 (3 trinn).  

Lærerne sørger for at elevene er inndelt i gruppene (antall se turneplanen) før utøverne kommer.

                                                          

PLAN FOR DAGEN

Del 1: INFORMASJON

Felles introduksjon til fortellingen

Del 2: WORKSHOP ca 40 min. +20 minutter fellesøving

(pause tas etter behov)

Del 3 :FREMFØRING ca 15 minutter

Elevene og utøverne fremfører historien for publikum

[Les mer]
PODCAST 2017-18
Påmeldingsfrist: 11.05.2017

Elevene vil få et  skrivekurs som er rettet mot replikkskriving og tekstskaping ment til muntlig fremføring. Klassen vil  få tilsendt  dilemmahistorier/mysteriehistorier(blir sendt i god tid til skolen) som skal danne utgangpunkt for podcasten slik at de kan bruke læringsstrategier/tankekart før utøveren kommer.

Ut i fra en av historiene skal elevene lage en podcast der de selv skal spille og lage lydeffekter( får tilgang til en lydbank)

Mellom de to øktene på 120 minutter vil en oppfordre klassen til å bruke tid til å jobbe med podcasten 

Utøveren vil ta vare på podcasten med tanke på å samle de til en audio-visuell utstilling eller på en nettportal(f.eks digitalt fortalt)

[Les mer]
RAP/RYTME 2017-18.
Påmeldingsfrist: 01.05.2017

Elevene får besøk av Atlars og Roar  som framfører et par låter før en deler gruppa i to:

Gruppe A skriver raptekster.

Gruppe B spiller og sampler lyd på egne instrumenter og bandinstrumenter som de har med seg.

Spillgrupper er de av elevene som spiller et instrument eller vil spille et instrument- de tar med seg instrumentet eller bruker skolens sitt f.eks gitar- blåseinstrument-slagverkinstrument-xylfoner/metallafoner osv
Tekstgruppene vil skrive raptekster.
Etter workshopen framføres produktene for medelever.

Krav til lokale: Musikkrom/allrom for spillgruppen og framføringen

Rom for tekstgruppen-klasserom

Spillgruppen: maks 6/7 elever

[Les mer]
Sjukepleiar offshore
Påmeldingsfrist: 11.05.2017

Gjennom denne forteljarførestillinga vil elevane følgje ei ung kvinne frå hennar første helikoptertur ut til Friggfeltet i Nordsjøen, møtet med plattformlivet, gjennom ulike utfordringar som sjukepleiar, daglegliv i kantine og fritid, gjennom dramatiske redningsoppdrag og sterke møte med pasientar,- fram til det som i dag er igjen av Friggfeltet: ”….blinkane navigasjonslys i nattemørke på høge betongskaft, 20 meter over havet”. 

[Les mer]
VI GJØR DET-MINIOPERA "Tryllefløyten" 2017 - 2018
Påmeldingsfrist: 01.05.2017

En ønsker med produksjonen å gi elevene et lite innblikk i hvordan man kan lage en operaforestilling der en i korte glimt viser hovedtrekkene fra en av de mest kjente; «Tryllefløyten» på en kunstnerisk og morsom måte. Elevene vil i samspill med utøverne presentere en miniversjon for publikum.

INNHOLD

Workshopen starter med en kort gjennomgang av de ulike karakterene man ofte finner i en opera, med eksempler. Med utgangspunkt i en miniversjon av «Tryllefløyten» av W.A. Mozart ( oversatt til norsk) jobber utøverne med elevene i forhold til innøving av sang/skuespill, laging av rekvisitter, samspill som resulterer i en forestilling. Elevene deles opp i grupper slik at hver utøver har ansvar for sin del. Utøverne har med enkle kulisser, og noen kostymer til elevene. Forestillingen vises til slutt for andre trinn på skolen .

De fire utøverne synger og spiller mens elevene deltar gjennom korsang-skuespill –bevegelser + scenearbeidere. 

 

[Les mer]
Vi lager animasjonsfilm og filmmusikk 2017-18
Påmeldingsfrist: 11.05.2017

Prosjektet Animasjon og musikk vil være en produktorientert prosess, hvor elevene jobber med å uttrykke seg gjennom bilde (animasjon) og lyd.                     De vil få utforske disse to kunstformene og lære hvordan de kan støtte opp om hverandre for å underbygge et felles uttrykk. Det vil legges opp til at elevene selv skaper en historie med et tilhørende uttrykk, basert på en dramaturgisk utvikling lagt av lærerne på forhånd

[Les mer]
"SELFIES" 2017-18
Påmeldingsfrist: 01.05.2017

BAKGRUNN

I 2013 ble 2,7 milliarder likes delt ut hver dag. 300 millioner bilder ble lagt ut på Facebook og hvert sekund ble det lastet opp 58 nye bilder på instagram.

De mest aktive og erfarne brukerne av verktøyene er skolelever.

De tar oppimot 100 bilder om dagen som lastes opp i mot snapchat, instagram og facebook. Bildene-populært kalt «selfies» åpner for nye muligheter for iscenesetting av selvet

 

Målet er at hver enkel elev skal regissere et selvportrett av seg selv.

De er på forhånd blitt informert om at de skal ha på seg klær som de føler fremmer deres identitet samt å ta med seg et objekt/accessoires som de identifiserer seg med (head-sett, skateboard, ryggsekk, osv). Etter en felles innledning i klasserommet vil de 6 gruppene planlegge og diskutere de individuelle portrettene. De skal selv finne locations på skolens område, (inne/ute) der de iscenesetter sitt eget selvportrett. De skal selv regissere bildene og instruere medelevene om hvordan de ønsker å bli avfotografert

 

[Les mer]