Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
Sjanger: Annet

Det magiske skrinet 2018-2019
Påmeldingsfrist: 23.04.2018

Nina Næsheim har fortalt til barn og voksne siden 2000 både rundt i Norge og i utlandet. Hun forteller eventyr, fabler,sagn og legender og bruker ofte musikk og sang til sin e opplegg. Fortellerbakgrunn ellers har hun fra studier i England på Speech and drama school hvor blant annet fortelling var et sentralt fag.

[Les mer]
Gudespor 2018-2019
Påmeldingsfrist: 23.04.2018

En fortellerkonsert med energifull musikk og mektige myter fra den norrøne gudeverden. Med perkusjonist Eddie Andresen og forteller Marianne Stenerud.

I mytene råder både mystikk, spenning og humor. Barna får møte mektige og forunderlige skapninger som alver, underjordiske vesen, Guder, Gudinner og urgamle Jotner i fortellingene. Noen ganger godlynnet, andre ganger kan de finne på de mest uhyrlige og dramatiske gjerninger. 

I et lydlandskap bestående av loop-sampling og live perkusjon tilføres en dimensjon som skaper sterke bilder i historiene.

Eddie og Marianne beholder det kraftfulle og alvorlige i mytene i sin formidling, men vil også fremheve de livlige og lekne sidene. Dette er fine kontraster som gir publikum en variert og uforutsigbar reise til gudenes verden fylt av både tunge og lette følelser og stemninger. Mennesket bærer i seg selv uløste gåter: fødsel og død, livet som oppstår i det ukjente og blir borte i det ukjente. Mennesker forsøker å forstå, forklare, kanskje vinne kontroll over både livskrefter og naturkrefter. Myter, som er hellige historier om Guder, prøver nettopp å gi svar på slike viktige spørsmål. Noen går så langt at de sier: vi trenger myter for å klare oss gjennom livet.

Etter forestillingen er det mulig for skolene å gå inn og se utstillingene på museet og jobbe med oppgaven «Jakten på Gudespor». I jakten på Gudespor skal finne de arkeologiske gjenstandene som knytter de norrøne mytene sammen med den virkelige verden, slik den var i Rogaland for over tusen år siden. Gjenstander kan fortelle mye om menneskes tro og levesett. Det yrte av liv i Rogaland også i fortiden. Hardt arbeid, krangling, sjalusi, konkurranser, alvor, drømmer, tro, kjærlighet, lek og gleder. Menneskeliv. Akkurat som våre. Så likt, men allikevel så annerledes.

Det er utarbeidet forslag til etterarbeid som skolene får tilsendt i forkant av forestillingen.

[Les mer]
Hundre år gamle kjærleikshistorier
Påmeldingsfrist: 23.04.2018

Det er "Munnleg forteljing" som er det kunstneriske uttrykket.
Forteljing som formidlingsform er unik. Den direkte augekontakten og den direkte
formidlinga av innhaldet, gjer at forteljinga kan opplevast, jamvel sterkare enn film.

Forteljinga blir framført med eit kart og ei stikkordsliste på gråpapir i bakgrunnen. Dette blir
ikkje blir vektlagt i framføringa, men er der som hjelp for å halda fast på forteljinga.
Bakteppet i forteljinga, er dessutan ein viktig del Stavanger by si lokalhistoria.

[Les mer]
Sjongleringsworkshop 2018-2019
Påmeldingsfrist: 23.04.2018

En gymsal, en skoleklasse, to instruktører, masse sjongleringsutstyr og god musikk.
Målet er at alle skal trives som en del av fellesskapet, og føle at de mestrer noe nytt i løpet
av dagen. Vi avslutter dagen med et show for resten av skolen (de yngre elevene). Elevene
er stjernene i disse forestillingene, og får her vist frem hva de har brukt dagen på.

[Les mer]