Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
RytMEDspill 2018-2019
Påmeldingsfrist: 23.04.2018

En konsert der hele publikum er med og spiller!

Elevene blir delt inn i gjenger som skal få samspillet til å fungere. Stikkord for å få dette til, er bl.a. lytting, imitasjon, kreativitet, dialog og samhandling. Utøverne bruker forskjellige tegn for å gi gjengene oppgaver som skal fremme samspillet. Rytmene skaper dialog mellom gjengene, og alle oppmuntres til å utforske de mulighetene samspillet byr på. De lærer to afrikanske sanger og opplever de to slagverkerne utfodle seg i dette RytMEDspillet.

Antall elever: Mellom 60 - 65.

Praktisk informasjon

Følgende oppsett i gymsal er ønskelig: 

”Sirkelen” (med 4 åpninger) plasseres i salens ene halvdel

Innerste ”ring” 4 gymbenker

Mellomste ”ring” stoler

Ytterste ”ring” stoler

Lærerdeltagelse

Alle klasser må ha med minst en lærer. Musikerne ønsker aktive lærere, og er på mange måter avhengige av at læreren er med og spiller. Vi håper lærerne er modige nok til å delta på lik linje med elevene – dette gir flott fellesskapsfølelse og er IKKE FARLIG! Lærere som ”står vakt” ved veggen er egentlig ikke så nyttige i en forestilling som denne.

Forarbeid

Forestillingen krever ikke noe forarbeid men det er selvsagt fint om dere har snakket om de forskjellige instrumentene som det blir spilt på.

Blant de instrumentene vi bruker er:

  • håndtrommer (djembe, congas )
  • metall (kubjelle, agogo )
  • tre (treblokker )
  • skrape/rasle (guiro, ).
  • Boomwhackers (tonerør)

Etterarbeid

Vi håper at denne spilletimen vil inspirere til lignende aktiviteter også i den enkelte klasse. Instrumentariet kan varieres minst like mye som det vi gjør.

Bærehjelp                        4 elever før og etter forestillingen

Tid til opprigging            45 min. Tid til nedrigg 30 min.

[Gå tilbake]

Arrangert av: Stavanger kommune
Medvirkende: Ivar Atle Fjordheim, slagverk
Torbjørn Dahl, slagverk
Målgruppe: 1.-7. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: Uke 5 og 11 2019
Varighet: 40 minutter
Kontaktperson:
  • Torbjørn Dahl
  • torda3@online.no
  • 41 28 22 99