Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
Gamle Stavanger 2018-2019
Påmeldingsfrist: 26.04.2018

I denne byvandringen tas elevene med gjennom gamle Stavanger fra Lendeparken, forbi Hermetikkmuseet og til slutt med besøk i arbeiderboligen ved siden av Hermetikkmuseet.

Guiden orienterer om strøket og historien, kommer litt inn på byggemåten og til slutt får elevene komme inn i og oppleve hvordan en typisk arbeiderbolig i Stavanger var på 50 - 60-tallet.

Max antall elever pr vandring: 30. Det forutsettes at lærer fra skolen er med.

RELASJON TIL KUNNSKAPSLØFTET 

Læreplan for sammfunnskunnskap, flere kompetansemål, bl.a:

  • kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke ( 4. årstrinn, historie )
  • utforske ulike kjelder.......... ( 7. årstrinn, historie )
  • samtale om kva vi meiner med identitet og kultur..... (7. årstrinn, samfunnskunnskap)
  • søkje etter og velge ut kjelder...( 10. årstrinn, historie)
  • finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte........( 10. årstrinn, historie )

Læreplan for kunst og håndverk, bl.a:

  • samtale om opplevelsen av ulike typer hus og rom i nærmiljøet (2.årstrinn, arkitektur)
  • samtale om gater, plasser og bygninger med forskjellige bruksfunksjoner....(4.årstrinn, arkitektur)
  • beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger (7. årstrinn, arkitektur)

FOR- OG ETTERARBEID

Forarbeid: Generell informasjon til elevene om hva som skal skje og hensikten med vandringen, noe fokus på hvordan en oppfører seg i en slik situasjon for at alle i gruppa skal få best mulig utbytte ( samle seg rundt guiden slik at alle kan høre, gå samlet, ikke snop og drikke underveis o.l.) Samtale om elevene på forhånd har noe de vil vite mer om på vandringen og forberede eventuelle spørsmål til guiden.

Etterarbeid: Den enkelte lærer vurderer selv hvordan det en har opplevd på  byvandringen best kan knyttes til og brukes videre i undervisningen.

[Gå tilbake]

Arrangert av: Stavanger kommune
Medvirkende: Guide Rune Helgø
Målgruppe: 5.-10. trinn
Sted: Frammøte i Lendeparken
Tidspunkt: Uke 12-15
Varighet: 45-60 min
Kontaktperson:
  • Rune Helgø
  • ruhelgo@gmail.com