Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
PODCAST 2019-2020
Påmeldingsfrist: 19.05.2019

Elevene vil få et  skrivekurs som er rettet mot replikkskriving og tekstskaping ment til muntlig fremføring. Klassen vil  få tilsendt  dilemmahistorier/mysteriehistorier(blir sendt i god tid til skolen) som skal danne utgangpunkt for podcasten slik at de kan bruke læringsstrategier/tankekart før utøveren kommer.

Ut i fra en av historiene skal elevene lage en podcast der de selv skal spille og lage lydeffekter( får tilgang til en lydbank)

Mellom de to øktene på 120 minutter vil en oppfordre klassen til å bruke tid til å jobbe med podcasten 

Utøveren vil ta vare på podcasten med tanke på å samle de til en audio-visuell utstilling eller på en nettportal(f.eks digitalt fortalt)

Dag 1 - Etter en inspirasjonsøkt vil en ta for seg tekstskaping med fokus på replikker og vise enkle teknikker elevene kan bruke i prosessen. En vil blant annet ha fokus på viktigheten av pathos, at karakterene i podcasten må ha en drivkraft og en utvikling Elevene vil så starte å skrive manus (alene eller i gruppe) Når de har skrevet manus,  vil en gjennomgå hvordan en kan bruke ulike innspillngsprogram som audacity og moviemaker. Elevene går så i gang med innspillingen.

Dag 2 En fortsetter å jobbe med innspillingen.Fokus på fortellerstemme og innlevelse. En vil og gå igang med å legge til lydeffekter/musikk.

Når alle elevene er ferdige  med sin podcast blir det premierefest!

 

Fra kompetansemål i norsk etter 5.-7-trinn

 Muntlig kommunikasjon:

  • Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon
  • Uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen.

 Skriftlig kommunikasjon:

  • bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og varierte  estetiske virkemidler.

Fra kompetansemål i norsk etter 8.-10. Trinn:

Muntlig kommunikasjon:

  • samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing  og dramatisering.

 Skriftlig kommunikasjon:

  • Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder.
  • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

 

 


DKS-Podcast-H264 MP4 512kbps 16x9.mp4
[Gå tilbake]

Arrangert av: Stavanger kulturskole
Medvirkende: Olav Hove jobber som lærer i ungdomsskolen, lærebokforfatter for Aschehoug forlag, redaktør innenfor digital læring i Aschehoug forlag og er tekstforfatter og medvirkende i programmet Utakt på NRK P1.
Har jobbet som journalist, skrevet 5 bøker, en rekke teaterstykker og har vært DKS-utøver med prosjektene ”Digitale bildehistorier” og ”Street art” i flere år.


Målgruppe: 6-9 trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: Høsten 2019
Varighet: To dager a 120 minutter pr .klasse
Kontaktperson:
  • Roald Hindal
  • roald.hindal@stavanger.kommune.no
  • 48230506