Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
RAP/RYTME 2019-20.
Påmeldingsfrist: 23.05.2019

Elevene får besøk av Atlars og Roar  som framfører et par låter før en deler gruppa i to:

Gruppe A skriver raptekster.

Gruppe B spiller og sampler lyd på egne instrumenter og bandinstrumenter som de har med seg.

Spillgrupper er de av elevene som spiller et instrument eller vil spille et instrument- de tar med seg instrumentet eller bruker skolens sitt f.eks gitar- blåseinstrument-slagverkinstrument-xylfoner/metallafoner osv
Tekstgruppene vil skrive raptekster.
Etter workshopen framføres produktene for medelever.

Krav til lokale: Musikkrom/allrom for spillgruppen og framføringen

Rom for tekstgruppen-klasserom

Spillgruppen: maks 6/7 elever

 Atlars har vært en aktiv pådriver i rapmiljøet i Stavanger med mange vellykkede CD-innspillinger. Han er med å gi rap et personlig uttrykk !                                                         Roar spiller i flere band og medvirket på flere CD-innspillinger.                                        Sammen har de turnert både i Stavanger og ellers i Norge med ulike DKS -prosjekter

Etter 4 timers jobbing i gruppene blir arbeidet presentert på en liten konsert

Tekstgruppen fremfører rapen de har jobbet med mens spillgruppen fremfører en  "groove" .-

  RELASJON TIL KUNNSKAPSLØFTET

LÆREPLAN I NORSK, KOMPETANSEMÅL 7. TRINN:

  • opptre i ulike språkroller gjennom blant annet opplesing og presentasjoner (Muntlige tekster)
  • drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdning til enkeltindivider og grupper av mennesker (Muntlige tekster)
  • eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål, nynorsk, dialekt osv (Skriftlige tekster)
  • strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt (Skriftlige tekster)
  • bruke sang og musikk og bilder i framføringer og presentasjoner ( Sammensatte tekster)

LÆREPLAN I MUSIKK, KOMPETANSEMÅL 7. TRINN:

  • oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo osv (Musisere)
  • delta i framføring med sang og spill der egenkomponert musikk inngår (Musisere)
[Gå tilbake]

Arrangert av: DKS Stavanger/Stavanger kulturskole
Medvirkende: Rapper Atlars og musiker Roar Skjelbred
Målgruppe: 5. 8. trinn
Sted: På skolen
Tidspunkt: uke 36 2019,uke 17 og 19 2020
Varighet: 4 timers workshop
Kontaktperson:
  • Roald Hindal
  • roald.hindal@stavanger.kommune.no
  • 48230506