Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
TIL UTØVERE/PRODUSENTER SOM VIL GI TILBUD TIL DKS
Skrevet av: Terje Rønnevik, publisert 20.06.2012

I tråd med statlige retningslinjer er det strenge kvalitetskrav i DKS. Elevene skal møte profesjonelle utøvere som i tillegg til at de holder et høyt nivå i sin kunst/kulturart, også evner å presentere dette på en måte som møter elevene på deres nivå.

Arbeidsgruppa for DKS starter programplanleggingen for neste skoleår rundt årsskiftet hvert år.

Utøvere som ønsker å bli vurdert for å bli tatt inn i programmet, må fylle ut skjemaet under innen 15. november. Programforslag som kommer inn etter denne fristen vil ikke bli behandlet.

Skjema for innsendelse av programforslag DKS Stavanger

 

 

[Gå tilbake]

 
Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2011