Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
PÅMELDING OG TILDELING
Publisert: 09.09.2008

BARE KULTURKONTAKTENE KAN SENDE PÅMELDING!
En påmelding fra skolen skal være forankret gjennom drøftinger, slik at det er skolens positive ønske om tildelinger som kommer fram.
DKS skal nå flest mulig elever. Da kreves det samordning på skolen slik at en ivaretar fellesskapet, og at ikke enkelte trinn/grupper av elever får mange tilbud, mens andre faller utenfor.
Påmeldinger skal derfor alltid være avtalt minst på ett trinn, og skal normalt omfatte hele trinnet.
Kulturkontaktene er skolens kontaktperson i forhold til DKS. Alle påmeldinger gjøres av kulturkontakten. Påmeldinger fra andre vil ikke bli behandlet.

LIK BEHANDLING - JEVN FORDELING
Hvert tilbud i DKS lyses ut med en søknadsfrist. Ingen søknader blir behandlet før fristen er gått ut. Da sammenholdes alle søknadene med hvilke tilbud de enkelte skolene ellers har fått, og det fordeles ut fra prinsippet om at hver skole skal få omtrent like mange tilbud.

TILBAKEMELDING
Når påmelding er sendt, får kulturkontakten umiddelbart en "kvitteringsmail" som bekrefter at påmeldingen er fanget opp i datasystemet.
Deretter går det tid fram til søknadsfristen er utløpt. Så starter DKS-koordinator behandlingen, og den enkelte skole får etter hvert mail med bekreftelse eller avvisning. Denne mailen går både til kulturkontakt og til rektor.

[Les mer]

 
Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2011