Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
80000 elever påmeldt
Publisert: 30.04.2014

Ved årets "hovedutlysing" kom det inn påmeldinger for 80.000 elever i Stavanger. Det totale elevtallet er like under 15.000, så det betyr at skolene i snitt ønsker mer enn 5 tilbud for sine elever. Det er en svak økning fra fjoråret og forteller om fortsatt stort engasjement ute på mange skoler.

Når vi så vet at vi gjennom året lyser ut flere nye enkeltstående produksjoner som kommer som tillegg til det faste programmet, er det god grunn til å anta at vi også i år kommer over tallet 100.000 totalt.

Arbeidet med fordelingen har startet, men er som en forstår svært omfattende. Dessverre blir det slik også dette året at økonomien ikke strekker til slik at alle kan få alt, men vi håper å få kabalen til å gå opp slik at vi i denne runden tildeler omkring 45 - 50000 plasser. Målet er å være ferdig med fordelingen i løpet av mai måned.

[Les mer]
SUKSESS I KONSERTHUSET
Publisert: 14.04.2014

DKS-produksjonen "Skolefest i konserthuset" ble en suksess. Først og fremst på grunn av alle elevene som bidro med flotte og varierte innslag, dernest fordi vi hadde en prosjektleder som gjorde en strålende jobb, Elisabeth Lunde Våge. TAKK!

Takk goså til alle lærere som sto bak i øvingsperioden, skolelederne som var positive og alle andre medhjelpere enten det var på eller bak scenen.

2392 elever så de tre skoleforestillingene, og den åpne kveldsforestillingen var helt utsolgt, dvs. bortimot 850 betalende publikummere. Forespørslene om det blir et årlig tiltak har alt kommet. I og med at vi ikke har særskilt bevilgning til formålet, men må ta av det ordinære budsjettet for DKS, makter vi ikke et løft som dette hvert år. Arbeidsmengden har også vært svært stor for flere involverte, så dette kan nok ikke gjentas med det første uten at det kommer særkilt bevilgning til formålet. Dét er en politisk sak som andre avgjør.

[Les mer]

 
Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2011