Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
FILMTILBUD TIL 1. TRINN!
Publisert: 22.05.2015

1. trinn fikk ikke tilbud ved skolefilmuka i november 2015. Det bøter vi på nå, ved å gi tilbud om visninger i SF-kino på Sølvberget den 16. juni. Se under "Fristende!"

[Les mer]
"TOPP 4."
Publisert: 18.05.2015

Arbeidet med fordeling av neste års produksjoner pågår for fullt. Pr. 18. mai er vi ferdige med 17 av programmene, mens 16 gjenstår. Ca 21.000 elever er til nå tildelt plass. Hvor mange det blir til sjuende og sist, er vanskelig å si noe eksakt om ennå. Flere av de gjenstående produksjonene er workshops, og her vil elevtallet pr. produksjon naturlig nok bli lavere.

"Topp fire" i påmeldingstall domineres av produksjoner som er nye på programmet for neste skoleår. "Hjertelig jul" med teatergruppa Laffen og Kikka topper med 5350 påmeldte elever. Så å si alle elevene fra 1. - 4. trinn i Stavanger! Ca 3000 fikk plass her.

Nummer to på lista er "Danseworkshop med Absence crew" som er tilbud til elever fra 6 - 10. trinn. Her ble det påmeldt 4851 elever, og 1857 fikk plass. 

Deretter en "gjenganger" som vi har hatt på programmet ganske mange år, men som fortsatt er svært etterspurt: "Rap/rytme" med Atlars og Roar Skjelbred som fikk 4442 påmeldinger. Like etter, en ny produksjon, "RytMEDspill" med Ivar Atle Fjordheim og Torbjørn Dahl med 4441 påmeldte. Ingen av disse to er fordelt ennå.

[Les mer]
75000 elever påmeldt for neste skoleår!
Publisert: 30.04.2015

Fristen for påmeldinger ved årets "hovedutlysing" gikk ut 29. april. Hele 75000 elever er påmeldt de ulike produksjonene i DKS Stavanger for neste skoleår. Det vil si at gjennomsnittlig melder skolene på hver elev til litt over 5 produksjoner. Når vi så vet at vi gejnnom året kommer med tilleggsutlysinger i forhold til kino, teater og konserthus, er det grunn til å regne med at vi også dette året mottar ønsker om plassering av ca. 100.000 elever. Interessen og engasjementet er like høyt som tidligere!

[Les mer]
Tildelingene 2014 - 2015 vises ikke lenger i oversikten
Publisert: 30.04.2015

30 april fjerner vi alle oversiktene over tildelte produksjoner for INNEVÆRENDE SKOLEÅR på nettsidene våre. Dette har sammenheng med at vi nå starter arbeidet med tildelinger for skoleåret 2015 - 2016, og etter hvert som dette skrider fram, vil det være disse som kommer opp når det søkes på "Vis tildelinger pr. skole."

[Les mer]
1500 elever på BIG BANG
Publisert: 10.04.2015

1500 elever fra skolene i Stavanger deltok da DKS i samarbeid med Stavanger konserthus arrangerte BIG BANG-festival den 10. april. Internasjonale og lokale utøvere presenterte ulike programmer med stor variasjon og høy kvalitet. Det hadde ikke vært mulig å vise dette ute på den enkelte skole, så igjen ser vi verdien av at Stavanger har fått det nye konserthuset med alle de muligheter dette åpner for. I dette tilfellet: Nye opplevelser for 1500 elever!

[Les mer]
PROGRAMMET FOR NESTE SKOLEÅR PRESENTERES 24. MARS.
Publisert: 09.03.2015

 24. mars presenterer vi DKS-programmet for neste skoleår. Kulturkontaktene er innkalt til møte klokka 13.00, og det blir lagt spesiell vekt på de nye produksjonene som er tatt inn. Det arbeides på spreng for å få alle detaljer klarlagt til dagen, slik at kulturkontaktene kan gå tilbake til sine skoler og ved hjelp av nettsidene våre informere om alle tilbudene. Deretter går prosessen som vanlig. Skolene finner ut hvilke programmer som passer inn i deres planer for neste skoleår og hvilke programmer de ellers vil ønske seg. Kulturkontakten samler opp informasjonen fra de ulike trinnene, og sørger for påmeldinger via DKS-systemet.

Påmeldingsfristen er i år satt til 29. april. Målet er at vi også i år skal få ut alle turneplaner til skolene før sommerferien tar til.

[Les mer]

 
Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2011