Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
DKS får ny nasjonal enhet.
Publisert: 27.08.2015

Regjeringen endrer organiseringen av Den kulturelle skolesekken.

Rikskonsertene får et nytt og utvidet mandat, nytt navn og nye oppgaver som nasjonal enhet for alle kunstuttrykkene i DKS. Viktige målsettinger er å styrke de ulike kunstuttrykkene, bedre dialogen mellom skole og kultursektor og forenkle byråkratiet for kunstnere og artister. Mandatet for den nye nasjonale enheten er dette: 

 

  • Styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i DKS-tilbudet innen alle kunstretninger og være en nasjonal koordinerende instans for utvikling av kvalitet og samarbeid i DKS-ordningen. 
  • Forvalte statlige midler til DKS-ordningen, samt tilskuddsmidler til utvikling av ordningen
  • Samarbeide om innhold og kvalitet med høyere kunstutdanning, lærerutdanning, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner, produksjonsmiljøer og nasjonale aktører for Den kulturelle skolesekken.
  • Bidra til å fremme engasjement og utvikle kunnskap og kompetanse om kunst og kultur i opplæringen, og sikre at DKS-ordningen understøtter skolens læreplaner.
  • Drive rådgivning og veiledning overfor fylkeskommuner og kommuner, herunder gi råd om hvordan tilbud fra Den kulturelle skolesekken og kulturskolene kan benyttes i skolene, og videreformidle gode erfaringer med å koordinere kulturskolevirksomheten og DKS-tilbudene lokalt.
  • Basere sitt arbeid på forsknings-, forsøks- og utviklingsarbeid. Initiere forskning og utviklingsarbeid, og stimulere og samarbeide med ulike fagmiljøer om forsknings- og utviklingsarbeid på regionalt og nasjonalt nivå.
  • Ha god kompetanse innen kunst- og kulturfag, kunstformidling, pedagogikk, skolefag, rammeplan og læreplanverk, arbeide for god forankring og tett samarbeid mellom skole- og kunstsektor.
  • Bistå sentrale myndigheter i kultursektor og utdanningsektor med råd og tjenester i arbeidet med å realisere politiske føringer, og selv ta initiativ til å styrke nasjonale satsinger.
  • Føre forhandlinger med utøver- og rettighetsorganisasjoner.
  • Sikre god ressursutnyttelse, effektiv forvaltning og tydelige og hensiktsmessige styringsstrukturer i DKS.

 

Ordningen styrkes også med 12,1 millioner kroner for 2015.

 

[Les mer]
NYTT SKOLEÅR - OG NYTT TILBUD!
Publisert: 10.08.2015

Vel møtt til nytt skoleår og nytt DKS-år!

Vi starter det nye arbeidsåret med å gi et tilbud til 10. trinn om Rogaland Teaters forestilling "Shockheaded Peter." DKS har tilgang til et begrenset antall billetter, men inntil 200 elever kan få plass. Se utlysing under "Fristende."

[Les mer]
GOD SOMMER - med gode tilbakemeldinger.
Publisert: 18.06.2015

Det er alltid kjekt med gode tilbakemeldinger, og vi får mange av dem i løpet av skoleåret. Meldingene går også fra oss til skolene: Veldig mye godt arbeid som sikrer elevenes utbytte av tilbudene i DKS!

Dette skoleårets siste DKS-tilbud, var skolefilm for 1. trinn. Vi lar evalueringen fra Auglend skole stå som et hyggelig eksempel som vi tar med oss inn i ferieukene:

Skole: Auglend
Årstrinn:1.tr
Programmets tittel:Reisa til Fjørkongens rike , 16.6.2015

Det var samlet sett god informasjon om tilbudet:Svært enig
Skolen hadde forberedt seg godt :Svært enig
Det var høy kvalitet på program og gjennomføring:Svært enig
Elevene hadde en fin kulturopplevelse:Svært enig
Elevene kunne lære noe av programmet:Svært enig
Vi anbefaler programmet for andre :Svært enig

Kommentarer : Dette var helt topp, både organisering og selve filmen. "Takk for en flott opplevelse" er tilbakemeldingen fra lærerne på 1. trinn.

 

God sommer!

[Les mer]
800 førsteklassinger på skolefilm.
Publisert: 11.06.2015

16. juni kommer 800  glade og forventningsfulle førsteklassinger til SF-kino Stavanger for å være med på skolekino.

Med andre ord: Stor interesse for tilbudet! Mer enn halvparten av årets "nybegynnere" får med seg denne opplevelsen, og er forhåpentligvise glade og fornøyde også når de drar tilbake til skolen!

[Les mer]
"TOPP 4."
Publisert: 18.05.2015

Arbeidet med fordeling av neste års produksjoner pågår for fullt. Pr. 18. mai er vi ferdige med 17 av programmene, mens 16 gjenstår. Ca 21.000 elever er til nå tildelt plass. Hvor mange det blir til sjuende og sist, er vanskelig å si noe eksakt om ennå. Flere av de gjenstående produksjonene er workshops, og her vil elevtallet pr. produksjon naturlig nok bli lavere.

"Topp fire" i påmeldingstall domineres av produksjoner som er nye på programmet for neste skoleår. "Hjertelig jul" med teatergruppa Laffen og Kikka topper med 5350 påmeldte elever. Så å si alle elevene fra 1. - 4. trinn i Stavanger! Ca 3000 fikk plass her.

Nummer to på lista er "Danseworkshop med Absence crew" som er tilbud til elever fra 6 - 10. trinn. Her ble det påmeldt 4851 elever, og 1857 fikk plass. 

Deretter en "gjenganger" som vi har hatt på programmet ganske mange år, men som fortsatt er svært etterspurt: "Rap/rytme" med Atlars og Roar Skjelbred som fikk 4442 påmeldinger. Like etter, en ny produksjon, "RytMEDspill" med Ivar Atle Fjordheim og Torbjørn Dahl med 4441 påmeldte. Ingen av disse to er fordelt ennå.

[Les mer]
75000 elever påmeldt for neste skoleår!
Publisert: 30.04.2015

Fristen for påmeldinger ved årets "hovedutlysing" gikk ut 29. april. Hele 75000 elever er påmeldt de ulike produksjonene i DKS Stavanger for neste skoleår. Det vil si at gjennomsnittlig melder skolene på hver elev til litt over 5 produksjoner. Når vi så vet at vi gejnnom året kommer med tilleggsutlysinger i forhold til kino, teater og konserthus, er det grunn til å regne med at vi også dette året mottar ønsker om plassering av ca. 100.000 elever. Interessen og engasjementet er like høyt som tidligere!

[Les mer]

 
Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2011