Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
STREIKEBEREDSKAP?
Publisert: 05.08.2014

I skrivende stund vet vi ikke om Stavanger blir tatt ut i en eventuell lærerstreik eller ikke. Følgelig vet vi heller ikke hvilke skoler som kan bli berørt.

Blir det streik i Stavanger, er det også mulig at noen i skolefagstaben blir tatt ut, blant annet DKS-koordinator. I så fall blir vi avskåret fra å informere skoler og utøvere om hvordan de skal forholde seg.

Avklaring må komme noen dager før en eventuell streik trer i kraft, og vi vil da forsøke å oppdatere alle om hva som kan gjennomføres og hva som utgår. Generelt skal utøverne gjennomføre programmene på skoler som ikke er i streik, mens skoler med streik utgår.

Informasjon om hvilke skoler som er i streik, vil utøverne også kunne finne på kommunens nettsider, www.stavanger.kommune.no

[Les mer]
SUKSESS I KONSERTHUSET
Publisert: 14.04.2014

DKS-produksjonen "Skolefest i konserthuset" ble en suksess. Først og fremst på grunn av alle elevene som bidro med flotte og varierte innslag, dernest fordi vi hadde en prosjektleder som gjorde en strålende jobb, Elisabeth Lunde Våge. TAKK!

Takk goså til alle lærere som sto bak i øvingsperioden, skolelederne som var positive og alle andre medhjelpere enten det var på eller bak scenen.

2392 elever så de tre skoleforestillingene, og den åpne kveldsforestillingen var helt utsolgt, dvs. bortimot 850 betalende publikummere. Forespørslene om det blir et årlig tiltak har alt kommet. I og med at vi ikke har særskilt bevilgning til formålet, men må ta av det ordinære budsjettet for DKS, makter vi ikke et løft som dette hvert år. Arbeidsmengden har også vært svært stor for flere involverte, så dette kan nok ikke gjentas med det første uten at det kommer særkilt bevilgning til formålet. Dét er en politisk sak som andre avgjør.

[Les mer]

 
Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2011