Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
NASJONALT NETTVERKSMØTE
Publisert: 17.09.2014

13. og 14. oktober er det nasjonalt nettverksmøte for DKS. Disse møtene holdes to ganger pr. år, og samler fylkeskommunene samt de 9 kommunene som får direkte tildeling av statsmidler, slik Stavanger gjør.

Første tema på samlingen er dette: Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet orienterer om statsbudsjettet, og om videre framdrift etter ekspertgruppas rapport "Det muliges kunst." Her er det flere spenningsmomenter. Både hvordan de økonomiske utsiktene for DKS er, og ikke minst hvordan departementene tenker å følge opp anbefalingene fra ekspertgruppa som har vurdert arbeidet i skolesekken.

Det er også satt av mye tid på møtet til å drøfte samarbeid med kommunene. De aller fleste kommunene får sitt program tildelt direkte fra fylkeskommunen, og dette byr på spesielle utfordringer i mange sammenhenger. Det gjelder blant annet overordnede målsettinger om at skolene skal ha størst mulig medvirkning i programarbeidet, noe som selvsagt er vanskelig å håndtere i fylkeskommunal sammenheng. Her har "direktekommunene" store fordeler ettersom vår kontakt og vårt samspill med skolene er mye tettere.

 

[Les mer]
INTRODUKSJONSKURS
Publisert: 08.09.2014

Nye kulturkontakter og andre som mener de har behov for det, er invitert til introduksjonskurs den 12. september. Hvis noen har oversett mail med orienteringen, ta kontakt med Terje Rønnevik.

[Les mer]
ARABISK POPMUSIKK UTGÅR
Publisert: 08.09.2014

Produksjonen "Arabisk popmusikk" går dessverre ut av programmet. En av de sentrale utøverne har fått en jobb som ikke lar seg kombinere med den planlagte turneen, og det er ikke mulig å finne en erstatter.

[Les mer]

 
Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2011