Sjangere
   Aktuelt
   Tildelinger
Om skolesekken
KULTURKONTAKTENE SAMLES 16. DESEMBER
Publisert: 08.12.2014

16. desember har de aller fleste kulturkontaktene ved skolene i Stavanger meldt seg på samlingen som denne gang finner sted på SF-kino på Sølvberget. Noen er dessverre forhindret pga. bl.a. eksamen.

Programmet vil dreie seg om konsekvenser av budsjettreduksjonen, spesielt om bussordningen som må strammes noe inn fra årsskiftet, arbeidet med program for neste skoleår, evalueringer av produksjoner og besøk av det nasjonale sekretariatet m.m.

Kulturinnslaget denne gang er førpremiere på filmen "Whiplash" som ellers ikke vises før ut i januar, og vi avslutter med samling rundt et lunsjmåltid. 

[Les mer]
Rådmannen foreslår kutt i skolesekken
Publisert: 31.10.2014

I budsjettforslaget rådmannen presenterte i dag, er de kommunale bevilgningene til DKS foreslått redusert med 1,2 millioner. Hovedtyngden av dette dreier seg om busskostnadene, mens summen til produksjoner blir mindre berørt. Blir rådmannens forslag vedtatt, vil vi neste år ha 1,025 kommunale kroner til produksjoner mot 1,425 i 2014. Tilskuddet til busstransport reduseres fra 1 million i 2014 til 200.000 i 2015.

Statsmidlene til DKS kommer som kjent i tillegg til de kommunale bevilgningene og utgjør ca 2,5 millioner for 2015.

Bystyret behandler budsjettet i desember.

[Les mer]
5844 elever får plass på skolekino
Publisert: 31.10.2014

Litt over 6000 elever ble påmeldt skolekino i november. Mange hadde spesielle ønsker om datoer, og når dette skal gå opp med antallet seter i de ulike salene, har det vært litt av et puslespill å legge planen.

Med unntakt av ca 250, er alle ønsker oppfylt. Det blir fullt på kinoen i uke 47!

Noe kvalitetssikring skal til før tildelingene sendes direkte til skolene, men i løpet av neste uke, skal alle ha fått melding.

[Les mer]

 
Kontakt internettansvarlig | Designet og utviklet av www.minorg.no © 2011